سیاست و تاریخ
Trending

‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی

‭ ‬از‭ ‬افسانه‭ ‬تا‭ ‬حقیقت

سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشهورترین‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬نزدهٔ‭ ‬میلادیست‭. ‬او‭ ‬را‭ ‬گاهی‭ ‬نابغهٔ‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬هم‭ ‬ستارهٔ‭ ‬شرق‭ ‬خوانده‭ ‬اند‭. ‬محمودطرزی،‭ ‬این‭ ‬درخشان‭ ‬ترین‭ ‬ستارهٔ‭ ‬نویسنده‭ ‬ګی‭ ‬و‭ ‬ژورنالیزم‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬معدن‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فضیلت‭ ‬خوانده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬استعدادش‭ ‬از‭ ‬مجالست‭ ‬او‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬میګردید‭. ‬

در‭ ‬مورد‭ ‬کودکی‭ ‬و‭ ‬جوانی‭ ‬او،‭ ‬همچنان‭ ‬تعلیمات،‭ ‬تحصیلات،‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬استاتید‭ ‬او‭ ‬تقریباً‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬اطلاع‭ ‬مؤثقی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬نیست،‭ ‬جز‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۸۶۶م‭ ‬یعنی‭ ‬۲۸‭ ‬ساله‭ ‬گی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬هرات‭ ‬تحریر‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬نخستین‭ ‬و‭ ‬مؤثق‭ ‬ترین‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وی‭ ‬میتوان‭ ‬ازین‭ ‬نامه‭ ‬برداشت‭. ‬سید‭ ‬درین‭ ‬نامه،‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬نام‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬الحسینی‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬نګاشته‭ ‬اند،‭ ‬مینویسند،‭ ‬که‭:‬“چون‭ ‬سنین‭ ‬به‭ ‬نوزده‭ ‬رسید‭ ‬به‭ ‬بحر‭ ‬حیرت‭ ‬افتادم‭ ‬و‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬جستجو‭ ‬نهادم‭ ‬که‭ ‬‮«‬‭ ‬من‭ ‬عرف‭ ‬نفسهِ‭ ‬فقد‭ ‬عرف‭ ‬ربهِ‮»‬‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬علماء‭ ‬صورت‭ ‬بینان‭ ‬ظاهرجویان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬معنی‭ ‬بیخبر‭ ‬بودند،‭ ‬تردد‭ ‬نمودم‭ ‬و‭ ‬جد‭ ‬جهد‭ ‬بسیار‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬تفحص‭ ‬و‭ ‬تجسس‭ ‬بجا‭ ‬آوردم،‭ ‬بجز‭ ‬حیرت‭ ‬چیزی‭ ‬نیفزود‭ ‬و‭ ‬بغیر‭ ‬از‭ ‬شبهه‭ ‬روی‭ ‬ننمود‭…‬”

سید‭ ‬بعداً‭ ‬میافزاید‭: ‬“اکنون‭ ‬از‭ ‬قیل‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬عالمان‭ ‬برکنارم‭. ‬غرض‭ ‬آنکه‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬عالم‭ ‬ګردیدم‭ ‬و‭ ‬زحمات‭ ‬ګوناګون‭ ‬و‭ ‬مشقات‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬فزون‭ ‬کشیده‭ ‬با‭ ‬اولیای‭ ‬هر‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬فقراء‭ ‬هر‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬علماء‭ ‬هر‭ ‬فرقه‭ ‬و‭ ‬عقلاء‭ ‬هر‭ ‬زمره‭ ‬و‭ ‬عظماء‭ ‬هر‭ ‬مملکت‭ ‬و‭ ‬فهمای‭ ‬هر‭ ‬ولایت‭ ‬مجالست‭ ‬نمودم‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬طریقی‭ ‬صاحب‭ ‬تحقیقی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دینی‭ ‬صاحب‭ ‬یقینی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مکانی‭ ‬اهل‭ ‬عرفانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬خانقاهی‭ ‬دل‭ ‬آګاهی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬اقلیم‭ ‬حکیمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دیار‭ ‬شهریاری‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬طریق‭ ‬مصاحبت‭ ‬پیمودم‭…‬”‭ ‬ګزیده‭ ‬آثار‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۱‭-‬۲

سید‭ ‬باید‭ ‬درین‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬مذکور‭ ‬چندین‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬سیاحت‭ ‬نموده‭ ‬باشد،‭ ‬ولی‭ ‬نه‭ ‬نام‭ ‬کدام‭ ‬کشوری،‭ ‬نه‭ ‬نام‭ ‬کدام‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬فقیری‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اسم‭ ‬کدام‭ ‬شهریاری‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬مصاحب‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬مینویسند‭. ‬ازین‭ ‬نامه‭ ‬هویداست،که‭ ‬سید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬علماء،‭ ‬فلاسفه‭ ‬و‭ ‬سلاطین‭ ‬ملاقات‭ ‬های‭ ‬بهم‭ ‬رسانیده‭ ‬باشد،که‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬ناراض‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬معلوم‭ ‬نیست،که‭ ‬سید‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬صلاحیت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬با‭ ‬علماء،‭ ‬فلاسفه،‭ ‬صوفی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬دیداری‭ ‬بهم‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬های‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬اکنون‭ ‬ما‭ ‬نمیدانیم،که‭ ‬سید،‭ ‬در‭ ‬آوان‭ ‬جوانی،‭ ‬حتی‭ ‬نوزده‭ ‬سالګی،‭ ‬این‭ ‬صلاحیت‭ ‬و‭ ‬شهرت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬بود،که‭ ‬با‭ ‬علماء‭ ‬و‭ ‬فضلای‭ ‬ادیان‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬فلاسفه‭ ‬بحث‭ ‬های‭ ‬کرده‭ ‬باشد،‭ ‬ولی‭ ‬مؤرخین‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬نویسنده‭ ‬های‭ ‬معاصر‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬چنان‭ ‬ګرمی‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬و‭ ‬جوانی‭ ‬سید‭ ‬معلومات‭ ‬میدهند،‭ ‬که‭ ‬ګویا‭ ‬شاهدان‭ ‬عینی‭ ‬واقعات‭ ‬زنده‭ ‬ګی‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬و‭ ‬جوانی‭ ‬او‭ ‬بوده‭ ‬باشند‭. ‬حتی‭ ‬تخلص‭ ‬سید‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬انتخاب‭ ‬نموده‭ ‬بود،‭ ‬تغییر‭ ‬میدهند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عوض‭ ‬افغانی،‭ ‬افغان‭ ‬مینګارند‭. ‬مرحوم‭ ‬عبدالحی‭ ‬حبیبی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬مختصر‭ ‬افغانستان،‭ ‬فضل‭ ‬ربی‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬ناسیونالیزم‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬پهانی‭ ‬تاریخ‭  ‬و‭ ‬محمد‭ ‬امین‭ ‬خوګیانی‭ ‬در‭ ‬مقدمه‭ ‬بر‭  ‬کتاب‭ ‬سید‭ ‬بنام‭ ‬‮«‬تتمت‭ ‬البیان‭ ‬فی‭ ‬تاریخ‭ ‬الافغان‮»‬‭  ‬و‭ ‬سایر‭ ‬نویسنده‭ ‬ګان‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬سید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬افغان‭ ‬نامیده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ادبیات‭ ‬افغانستان‭ ‬اثراحمدعلی‭ ‬کهزاد،‭ ‬علی‭ ‬محمد‭ ‬زهما،‭ ‬علی‭ ‬احمد‭ ‬نعیمی،‭ ‬محمد‭ ‬ابراهیم‭ ‬صفا‭ ‬و‭ ‬میرغلام‭ ‬محمدغبار‭ ‬چاپ‭ ‬سال‭ ‬۱۳۳۰‭ ‬هجری‭  ‬شمسی‭ ‬میخوانیم،“‭ ‬سیدجمال‭ ‬الدین‭ ‬افغان‭ ‬بن‭ ‬سید‭ ‬صفدر‭ ‬اسعد‭ ‬آبادی‭ ‬کنری‭ ‬متولد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۵۴‭ ‬قمری‭ ‬در‭ ‬کنر‭ ‬و‭ ‬متوفی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۱۴‭ ‬قمری‭ ‬در‭ ‬اسلامبول،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بزرګترین‭ ‬مرد‭ ‬سیاسی‭ ‬افغانستان‭ ‬بلکه‭ ‬بزرګترین‭ ‬عالم،‭ ‬فیلسوف،‭ ‬خطیب‭ ‬و‭ ‬نویسنده‭ ‬افغانی‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬ګذشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اشهر‭ ‬مشاهیر‭ ‬مشرق‭ ‬زمین‭ ‬محسوب‭ ‬است‭. ‬سید‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تولد‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۲۶۱‭ ‬قمری‭ ‬در‭ ‬کنر‭ ‬بوده،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۶۲‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۱‭ ‬قمری‭ ‬مقیم‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۲‭ ‬به‭ ‬هند،‭ ‬عراق،‭ ‬حجاز‭ ‬و‭ ‬سوریاسفر‭ ‬و‭ ‬بتحصیل‭ ‬خود‭ ‬دوام‭ ‬داد‭ (‬ګویا‭ ‬قبل‭ ‬ازین‭ ‬مصروف‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬بود‭. ‬جهانی‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۴‭ ‬قمری‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬مراجعت‭ ‬و‭ ‬بکابل‭ ‬مقیم‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۹‭ ‬قمری‭ ‬بمعیت‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬به‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۲۸۴‭ ‬بدربار‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان،‭ ‬امیر‭ ‬محمدافضل‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬امیر‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬باقیماند‭ ‬و‭ ‬پلان‭ ‬ترقی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬تعمیم‭ ‬معارف‭ ‬و‭ ‬پیشبرد‭ ‬زراعت،‭ ‬صنعت،‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬دیموکراسی‭ ‬طرح‭ ‬کرد‭. ‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۲۸۵‭ ‬قمری‭ ‬مایوساً‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سیاحت‭ ‬دنیا‭ ‬برآمد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬وقت‭ ‬مرګ‭ ‬ممالک‭ ‬افغانستان،‭ ‬فارس،‭ ‬هندوستان،‭ ‬مصر،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬اتحاد‭  ‬اسلامی،‭ ‬اداره‭ ‬دیموکراسی‭ ‬و‭ ‬قبول‭ ‬نمودن‭ ‬جدید‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سیاست‭ ‬استعماری‭ ‬غرب‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬سوق‭ ‬نمود‭. ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬استعماری‭ ‬دول‭ ‬بزرګ‭ ‬غربی‭ ‬مکرراً‭ ‬مداخله‭ ‬ورزید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬محافل‭ ‬سیاسی‭ ‬اروپا‭ ‬شهرت‭ ‬عظیم‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬علمی‭ ‬حاصل‭ ‬کرد‭. ‬خاک‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۴۴م‭  ‬یعنی‭ ‬تقریباً‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ (‬۴۷‭ ‬سال‭) ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وفات‭ ‬اش‭ ‬وفات‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬انتقال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬با‭ ‬مراسم‭ ‬مجلل‭  ‬دفن‭ ‬شد‭.‬”‭ ‬

آثار‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬قرار‭ ‬ذیل‭ ‬است‭:‬

تتمة‭ ‬البیان‭ ‬فی‭ ‬التاریخ‭ ‬الافغان‭ ‬البیان‭ ‬فی‭ ‬الانګلیز‭ ‬والافغان‭( ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬لاحقه‭ ‬آخر‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آمده‭ ‬چون‭ ‬نام‭ ‬کتاب‭ ‬تتمة‭ ‬البیان‭ ‬فی‭ ‬تاریخ‭ ‬الافغان‭ ‬است‭. ‬جهانی‭) ‬رد‭ ‬علی‭ ‬الدهریین‭ ( ‬الّرد‭ ‬علی‭ ‬الدهریین‭ ‬جهانی‭)‬،‭ ‬مقالات‭ ‬جمالیه،‭ ‬مقالات‭ ‬عروةالوثقی‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬مصر‭ ‬وغیره‭.‬

سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬چون‭ ‬مشغولیت‭ ‬دایمی‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬مشرق‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬تنویر‭ ‬افکار‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬درین‭ ‬موضوع‭ ‬خطابیه‭ ‬های‭ ‬زیاد‭ ‬ایراد‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬مینوشت‭ ‬لهذا‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬تألیف‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬کتب‭ ‬وقت‭ ‬مییافت‭ ‬ورنه‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬عالمی‭ ‬جید‭ ‬و‭ ‬نویسنده‭ ‬زبردست‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬ادب‭ ‬عرب‭ ‬بود‭ ‬میتوانست‭ ‬مؤلفات‭ ‬مهمی‭ ‬بوجود‭ ‬آورد‮»‬‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۳۹۰‭-‬۳۹۱

اینکه‭ ‬نویسنده‭ ‬ګان‭ ‬تاریخ‭ ‬ادبیات‭ ‬افغانستان‭ ‬مینویسند،‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۲‭ ‬قمری‭ ‬یعنی‭ ‬۱۸۵۴‭ ‬میلادی‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬سیاحت‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬نمود‭( ‬که‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬مسئلهٔ‭ ‬تحصیل‭ ‬اشاره‭ ‬ای‭ ‬ندارد‭ ‬جهاني‭) ‬و‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۴قمری،‭ ‬که‭ ‬مطابق‭ ‬۱۸۵۷‭ ‬میلادی‭ ‬میشود،‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬مراجعت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬مقیم‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬تحریر‭ ‬خود‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬مطابقت‭ ‬ندارد،‭ ‬زیرا‭ ‬سید‭ ‬خود‭ ‬مینویسند،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نوزده‭ ‬سالګی‭ ‬به‭ ‬سیاحت‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬طبقات‭ ‬مختلف‭ ‬مردم‭ ‬دیدن‭ ‬نمودم‭. ‬بدین‭ ‬ترتیب‭ ‬سید‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۷‭ ‬قمری‭ ‬مطابق‭ ‬۱۸۶۰‭ ‬میلادی‭ ‬سیاحت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ختم‭ ‬نموده‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬اولین‭ ‬نامهٔ‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سید‭ ‬دریافت‭ ‬داشته‭ ‬ایم‭ ‬همان‭ ‬نامه‭ ‬مذکور‭ ‬است‭ ‬که،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تشتت‭ ‬افکار،‭ ‬بسال‭ ‬۱۸۶۶‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬نګاشته‭ ‬اند‭. ‬سید‭ ‬نمی‭ ‬نویسد‭ ‬که‭ ‬سیاحت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کجا‭ ‬ختم‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬نمودن‭ ‬سیاحت‭ ‬های‭ ‬اول‭ ‬خود‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۸۶۶،‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬می‭ ‬یابیم،‭ ‬کجا‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

اینکه‭ ‬مینویسند‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬۱۲۷۹‭ ‬مطابق‭ ‬۱۸۶۲‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬معیت‭ ‬امیردوست‭ ‬محمدخان‭ ‬به‭ ‬هرات‭ ‬سفر‭ ‬نمود‭ ‬چندان‭ ‬صحیح‭ ‬بنظر‭ ‬نمی‭ ‬آید‭. ‬چون‭ ‬از‭ ‬کتاب‭ ‬تتمت‭ ‬البیان‭ ‬معلوم‭ ‬میګردد،که‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬اګر‭ ‬میبود‭ ‬هرګز‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬جنګ‭ ‬هرات،‭ ‬نمی‭ ‬نوشت‭ ‬که‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬قلعه‭ ‬هرات،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محاصره‭ ‬او‭ ‬قرار‭ ‬داشت،‭ ‬وفات‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬او‭ ‬بعداً‭ ‬بر‭ ‬شهر‭ ‬هجوم‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬فتح‭ ‬نمودند،‭ ‬ولی‭ ‬واقعیت‭ ‬امر،‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬همه‭ ‬تواریخ،‭ ‬اینست‭ ‬که‭  ‬امیر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬نمودن‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬چراغان‭ ‬شدن‭ ‬کابل،‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬این‭ ‬فتح،‭ ‬۱۳‭ ‬روز‭ ‬دیګر،‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬،‭ ‬زنده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تب‭ ‬شدیدی‭ ‬عاید‭ ‬حالش‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬درگذشت‭. ‬

اینکه‭ ‬مینویسند،که‭ ‬سید‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۲۸۴‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان،‭ ‬امیرمحمد‭ ‬افضل‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬امیر‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬بسال‭ ‬۱۲۸۵‭ ‬مأیوسانه‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬ګفته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬واقعیت‭ ‬تاریخی‭ ‬تطابق‭ ‬ندارد‭. ‬اولاً‭ ‬اګر‭ ‬سید‭ ‬بدربار‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬کاکای‭ ‬امیرعبدالرحمن‭ ‬خان‭ ‬میبود،‭ ‬امیر‭ ‬حتماً‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬تاج‭ ‬التواریخ‭ ‬به‭ ‬سید‭ ‬و‭ ‬رول‭ ‬او‭ ‬اشاره‭ ‬ای‭ ‬میکرد‭ ‬نه‭ ‬اینکه،‭ ‬شخصی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سطح‭ ‬مهم‭ ‬را،‭ ‬بصورت‭ ‬کلی‭ ‬فروګذاشت‭ ‬مینمود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬سراج‭ ‬التواریخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬میشد‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬ایکه‭ ‬سید‭ ‬بسال‭ ‬۱۸۶۸‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬نګاشته‭ ‬بصراحت‭ ‬معلوم‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬شخص‭ ‬معتبری‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬نبوده‭ ‬بلکه‭ ‬روزګار‭ ‬بدی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬پا‭ ‬در‭ ‬زنجیر‭ ‬فکر‭ ‬میکرد‭:‬

‭           ‬هوالعالم‭ ‬بالسرأر

“معلوم‭ ‬خُلان‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬طایفه‭ ‬انګریزیه‭ ‬اُروسم‭ ‬میخواند،‭ ‬و‭ ‬فرقهء‭ ‬اسلامیه‭ ‬مجوسم‭ ‬میدانند‭. ‬سنی‭ ‬رافضی‭ ‬و‭ ‬شیعه‭ ‬ناصبی‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬اخیار‭ ‬چهاریار‭ ‬به‭ ‬وهابی‭ ‬ام‭ ‬ګمان‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ابرار‭ ‬امامیه‭ ‬بابی‭ ‬ام‭ ‬پنداشته‭ ‬اند‭. ‬الهیان‭ ‬دهری‭ ‬و‭ ‬متقیان‭ ‬فاسق‭ ‬از‭ ‬تقوا‭ ‬بری،‭ ‬عالمان‭ ‬جاهل‭ ‬نادان‭ ‬ومؤمنان‭ ‬فاجر‭ ‬بی‭ ‬ایمان‭ ‬انګاشته‭ ‬اند‭. ‬نه‭ ‬کافرم‭ ‬بخود‭ ‬می‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مسلمم‭ ‬ازخود‭ ‬می‭ ‬داند‭. ‬از‭ ‬مسجد‭ ‬مطرود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬

دیر‭ ‬مردود‭! ‬حیران‭ ‬شده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کدام‭ ‬آویزم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬به‭ ‬مجادله‭ ‬برخیزم؟‭ ‬از‭ ‬رد‭ ‬یکی‭ ‬اثبات‭ ‬دیګر‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اثبات‭ ‬احدی‭ ‬اعتقاد‭ ‬اخیار‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬آن‭ ‬جازم‭. ‬نه‭ ‬راه‭ ‬فرار‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬این‭ ‬طایفه‭ ‬ګریزم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬جای‭ ‬قرار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬فرقه‭ ‬ستیزم‭! ‬در‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬بالاحصار‭ ‬دست‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬شکسته‭ ‬نشسته‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬پرده‭ ‬غیب‭ ‬چه‭ ‬برآید؟‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ګردش‭ ‬فلک‭ ‬دون‭ ‬پرور‭ ‬چه‭ ‬زاید‭.‬”

فی‭ ‬یوم‭ ‬جمعه‭ ‬فی‭ ‬۱۳‭ ‬شهر‭ ‬رجب‭ ‬سنه‭ ‬۱۲۸۵‭. ‬ګزیده‭ ‬آثار‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۲‭-‬۳

نامه‭ ‬بعدی‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی،‭ ‬که‭ ‬چندی‭ ‬بعد‭ ‬نګاشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬مطلب‭ ‬او‭ ‬معرفی‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬دلچسپ‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬قبلی‭ ‬است‭. ‬چه‭ ‬سید‭ ‬درین‭ ‬نامه،‭ ‬برای‭ ‬محکوم‭ ‬نمودن‭ ‬و‭ ‬لعنت‭ ‬نمودن‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان،‭ ‬حتی‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬ساختن‭ ‬آیات‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬تاریخ‭   ‬مکان‭ ‬تحریر‭ ‬نمودن‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حرکت‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬رشته‭ ‬تحریر‭ ‬کشیده‭ ‬باشند‭. ‬

‭                 ‬هوالله‭ ‬تعالی

‭              ‬مجملی‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬اهل‭ ‬افغانستان

“چنانچه‭ ‬معلوم‭ ‬و‭ ‬مبین‭ ‬براین‭ ‬نامه‭ ‬نګار‭ ‬ګردید‭ ‬این‭ ‬است،که‭ ‬مثل‭ ‬مدعیان‭ ‬ولایت‭ ‬در‭ ‬مملکت‭ ‬افاغنه‭ ‬مثل‭ ‬احبار‭ ‬و‭ ‬راهبان‭ ‬یهود‭ ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬تابعین‭ ‬آنان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬“ارباب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الله”‭ ( ‬خدایان‭ ‬بغیر‭ ‬الله‭ ‬جهانی‭) ‬می‭ ‬دانند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جمیع‭ ‬حوایج‭ ‬خود‭ ‬برآنها‭ ‬رجوع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬مسئلت‭ ‬می‭ ‬نمایند‭. ‬جمیع‭ ‬متصرفات‭ ‬ملک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ازان‭ ‬جماعت‭ ‬می‭ ‬دانند‭ ‬حتی‭ ‬موت‭ ‬و‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬سلطنت‭ ‬و‭ ‬مسکنت‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬و‭ ‬ذلت‭ ‬بلکه‭ ‬خود‭ ‬آن‭ ‬مدعیان‭ ‬ولایت‭ ‬نیزخود‭ ‬را‭ ‬“ارباب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الله”‭ ‬ګمان‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬فاسد‭ ‬و‭ ‬ظن‭ ‬کاسد‭ ‬خود‭ ‬ګاهی‭ ‬اعطاء‭ ‬ملک‭ ‬به‭ ‬احدی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬ګاهی‭ ‬نزع‭ ‬ملک‭ ‬از‭ ‬دیګری‭ ‬می‭ ‬نمایند‭ ‬“والذین‭ ‬یتخذون‭ ‬انفسهم‭ ‬ارباباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الله‭ ‬اولاءک‭ ‬هم‭ ‬الخاسرون‭ !‬”‭ (‬۱‭) ‬و‭ ‬مثل‭ ‬جاهلان‭ ‬آن‭ ‬مملکت‭ ‬که‭ ‬دعوی‭ ‬علم‭ ‬مینمایند‭ ‬و‭ ‬طالبان‭ ‬دنیای‭ ‬بلاد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬طالب‭ ‬علم‭ ‬ګمان‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬مثل‭ ‬خمر‭ ‬و‭ ‬میسر‭ (‬شراب‭ ‬و‭ ‬قمار‭ ‬جهانی‭) ‬است‭. ‬اګرچه‭ ‬منفعتی‭ ‬قلیل‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬مترتب‭ ‬میشود‭ ‬چون‭ ‬تعلیم‭ ‬مسایل‭ ‬ضروریه‭ ‬“صلوة‭ ‬و‭ ‬صوم‭ ‬و‭ ‬لکن‭ ‬اثمها‭ ‬اکبر‭ ‬من‭ ‬نفعهما”‭  ‬بجهت‭ ‬آنکه‭ ‬تصرفات‭ ‬بسیار‭ ‬و‭ ‬تبدلات‭ ‬بیشمار‭ ‬من‭ ‬اعد‭ ‬نفسهم‭ ‬در‭ ‬احکام‭ ‬الله‭ ‬می‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مشتهای‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬احکام‭ ‬های‭ ‬کثیر‭ ‬احداث‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬بخلاف‭ ‬مرضای‭ ‬آن‭ ‬جماعت‭ ‬سخنی‭ ‬ګوید‭ ‬حکم‭ ‬کفر‭ ‬جاری‭ ‬می‭ ‬سازند“و‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬یحکم‭ ‬بما‭ ‬انزل‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬حکم‭ ‬بِهِ‭ ‬اولاءک‭ ‬هم‭ ‬الظالمون”‭ (‬۲‭) ‬و‭ ‬مثل‭ ‬سرداران‭ ‬و‭ ‬سرکردګان‭ ‬و‭ ‬منصبداران‭ ‬آن‭ ‬اراضی‭ ‬مثل‭ ‬خشب‭ ‬مسند‭ ‬و‭ ‬اصنام‭ ‬قریش‭ ‬است‭ ‬“لا‭ ‬یقدرون‭ ‬علی‭ ‬شی‭ ‬لا‭ ‬یحبون‭ ‬و‭ ‬لا‭ ‬یموتون”‭ (‬۳‭) ‬عقل‭ ‬کاملی‭ ‬ندارند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معضلات‭ ‬امور‭ ‬تدبیری‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬تهوردارند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معارک‭ ‬شمشیری‭ ‬بکار‭ ‬برند‭. ‬چون‭ ‬صوفیان‭ ‬ابن‭ ‬الوقت‭ ‬را‭ ‬ملاحظه‭ ‬کرده‭ ‬هر‭ ‬طرف‭ ‬که‭ ‬صاحب‭ ‬قوه‭ ‬دیدند‭ ‬اسپ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تاخته‭ ‬به‭ ‬تعجیل‭ ‬تمام‭ ‬بدان‭ ‬جانب‭ ‬می‭ ‬روند‭. ‬نه‭ ‬کف‭ ‬بذلی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مسکینی‭ ‬درهمی‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬لسان‭ ‬خیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬غریبی‭ ‬کلمه‭ ‬خیر‭ ‬بګویند‭. ‬در‭ ‬تکبر‭ ‬چون‭ ‬فرعون‭ ‬و‭ ‬هامان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فتنه‭ ‬انګیزی‭ ‬شیطان‭ ‬‮«‬‭ ‬والذین‭ ‬یفسدون‭ ‬فی‭ ‬الارض‭ ‬و‭ ‬یستکبرون‭ ‬علی‭ ‬الناس‭ ‬اولاءک‭ ‬هم‭ ‬الذین‭ ‬یلعنهم‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬یلعنهم‭ ‬لاعنون”‭ (‬۴‭)‬

ترجمه‭: (‬آنها‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬باعث‭ ‬فساد‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬تکبر‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬کار‭ ‬میګیرند‭ ‬آنها‭ ‬کسانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬الله‭ ‬به‭ ‬لعنت‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬لعنت‭ ‬میفرستند‭. ‬جهانی‭)‬

آه‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬پرخون‭! ‬آه‭ ‬از‭ ‬بخت‭ ‬واژګون‭! ‬آه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مردم‭ ‬دون‭! ‬نه‭ ‬علاج‭ ‬دل‭ ‬توانم‭ ‬نه‭ ‬علاج‭ ‬بخت‭ ‬وارون‭! ‬نه‭ ‬علاج‭ ‬خویش‭ ‬توانم‭ ‬نه‭ ‬علاج‭ ‬مردم‭ ‬دون‭. ‬چه‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬راز‭ ‬دل‭ ‬با‭ ‬که‭ ‬بګویم‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬نجات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬که‭ ‬بجویم؟

مرګ‭ ‬کو‭ ‬تا‭ ‬زین‭ ‬بلا‭ ‬برهاندم؟‭ ‬مرګ‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬بزم‭ ‬و‭ ‬ترکستان‭ ‬من‭. ‬چه‭ ‬کنم‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دل؟

از‭ ‬تقاضاهای‭ ‬دل‭ ‬پشتم‭ ‬شکست‭ ‬

‭    ‬برسرم‭ ‬جانا‭ ‬بیا‭ ‬میمال‭ ‬دست

چه‭ ‬چاره‭ ‬با‭ ‬خداوند‭ ‬دل؟

ای‭ ‬ز‭ ‬تو‭ ‬ویران‭ ‬دکان‭ ‬ومنزلم

‭ ‬چون‭ ‬ننالم‭ ‬چون‭ ‬بیفشاری‭ ‬دلم

الغریب‭ ‬فی‭ ‬البُلدان‭ ‬و‭ ‬الطرید‭ ‬عن‭ ‬الاوطان‭( ‬بیګانه‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬طرد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬ها‭ ‬جهاني‭)  ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬الحسینی‭ ‬الاستانبولی‭ ‬

زاهد‭ ‬ظاهر‭ ‬پرست‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬ما‭ ‬آګاه‭ ‬نیست

هر‭ ‬چه‭ ‬ګوید‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬جای‭ ‬هیچ‭ ‬اکراه‭ ‬نیست

‭ ‬ګزیده‭ ‬آثار‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۳‭-‬۵

این‭ ‬نامه،‭ ‬اګرچه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬متن،‭ ‬چندان‭ ‬واقعیتی‭ ‬هم‭ ‬ندارد،‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان‭ ‬شاید،‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬حیات‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬کسی‭ ‬چنین‭ ‬دشنام‭ ‬و‭ ‬توهین‭ ‬نشنیده‭ ‬باشند‭. ‬سید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بزدل،‭ ‬خسیس،‭ ‬شیطان،‭ ‬فرعون‭ ‬و‭ ‬هامان،‭ ‬جاهل،‭ ‬ابن‭ ‬الوقت‭ ‬و‭ ‬دون‭ ‬یعنی‭ ‬پست‭ ‬خطاب‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬برای‭ ‬لعنت‭ ‬فرستادن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬آیتی‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بحیث‭ ‬یک‭ ‬عالم‭ ‬مسلمان،‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬مدعای‭ ‬خود،‭ ‬سایر‭ ‬آیات‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جعل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دستکاری‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬شاید‭ ‬کسی‭ ‬بګوید‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬جاهای‭ ‬دیګر‭ ‬از‭ ‬غیرت‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬مبارزات‭ ‬دلیرانه‭ ‬افغانها‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬استعمارګران‭ ‬انګلیس‭ ‬توصیف‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬شاید،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬بدان‭ ‬معنی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬یک‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬باشنده‭ ‬ګان‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬حق‭ ‬دشنام‭ ‬دادن‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

۱‭: ‬آیتی‭ ‬بدین‭ ‬عبارت‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬شریف‭ ‬موجود‭ ‬نیست‭. ‬سید‭ ‬مشابه‭  ‬به‭ ‬عبارات‭ ‬قرآن‭ ‬شریف‭ ‬آیتی‭ ‬دیګری‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬اند‭. ‬این‭ ‬آیة‭ ‬۳۱‭ ‬در‭ ‬سورة‭ ‬توبة‭ ‬چنین‭ ‬آمده‭:‬

اتخذوا‭ ‬احبارهم‭ ‬و‭ ‬رُهبنهم‭ ‬أرباباً‭ ‬مِن‭ ‬دون‭ ‬الله‭ ‬والمسیح‭ ‬ابن‭ ‬مریم‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اُمروا‭ ‬الّا‭ ‬لیعبدوا‭ ‬اِلهَ‭ ‬الّالله‭ ‬هو‭ ‬سبحنه‭ ‬عما‭ ‬یشرکون‭. ‬

ترجمه‭: ‬آنها‭ ‬علماء‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬عیسی‭ ‬پسر‭ ‬مریم‭ ‬را،‭ ‬بغیر‭ ‬الله،‭ ‬خدایان‭ ‬خود‭ ‬ساختند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬چنین‭ ‬امر‭ ‬نشده‭ ‬بود‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬بغیر‭ ‬الله‭ ‬هیچ‭ ‬معبودی‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬پرستیدند‭. ‬بدون‭ ‬الله‭ ‬هیچ‭ ‬خدایی‭ ‬موجود‭ ‬نیست‭. ‬او‭ ‬ذات‭ ‬اعلی‭ ‬است‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬هرچه‭ ‬شریک‭ ‬بسازند‭.‬

۲‭: ‬آیة‭ ‬۴۵‭ ‬سورة‭ ‬ماءده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬مابین‭ ‬آیة‭ ‬کلمه‭ (‬وحکم‭ ‬بِهِ‭) ‬را‭ ‬بغیرحق‭ ‬اضافه‭ ‬نموده‭ ‬اند‭.‬

۳‭: ‬آیة‭ ‬۲۶۴‭ ‬سورة‭ ‬بقره‭ ‬است‭. ‬سید‭ ‬این‭ ‬آیة‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬اصل‭ ‬آیة‭ ‬چنین‭ ‬است‭.‬

‭… ‬لا‭ ‬یقدرون‭ ‬علی‭ ‬شیءٍ‭ ‬ممّا‭ ‬کسبوا‭ ‬والله‭ ‬لا‭ ‬یهدی‭ ‬القوم‭ ‬الکافرین‭.‬

ترجمه‭: ‬آنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬نګهداشتن‭ ‬چیزهای‭ ‬که‭ ‬بدست‭ ‬اورده‭ ‬اند‭ ‬نیستند‭. ‬الله‭ ‬قوم‭ ‬کفار‭ ‬را‭ ‬هدایت‭ ‬نمیدهند‭.‬

۴‭: ‬آیة‭ ‬۴۸‭ ‬سورة‭ ‬النمل‭ ‬است‭. ‬سید‭ ‬این‭ ‬آیة‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬برای‭ ‬لعنت‭ ‬فرستادن‭ ‬الله‭ ‬به‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬اند‭. ‬تنها‭ ‬دوکلمه‭ ‬اول‭ ‬یعنی‭ ‬یُفسدون‭ ‬فی‭ ‬الارض‭ ‬در‭ ‬آیة‭ ‬مبارکه‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باقی‭ ‬ساخته‭ ‬سید‭ ‬است‭.‬

“و‭ ‬کان‭ ‬فی‭ ‬المدینة‭ ‬تسعةُ‭ ‬رهطٍ‭ ‬یُفسدون‭ ‬فی‭ ‬الارض‭ ‬و‭ ‬لا‭ ‬یُصلحون”

ترجمه‭: ‬در‭ ‬آن‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬۹‭ ‬تن‭ ‬کلان‭ ‬شونده‭ ‬ګان‭ ‬خاندان‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬بودند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬باعث‭ ‬فساد‭ ‬میشدند‭ ‬و‭ ‬مسایل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬حل‭ ‬نمی‭ ‬نمودند‭.‬

البته‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬آیة،‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساخته،‭ ‬فقط‭ ‬میخواست‭ ‬لعنت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان‭ ‬بفرستند‭.‬

نوت‭: ‬چون‭ ‬بنده‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬کریم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬لسان‭ ‬عربی‭ ‬کم‭ ‬سوادی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬درجه‭ ‬از‭ ‬بیسواد‭ ‬مطلق‭ ‬بلندتر‭ ‬قرار‭ ‬دارم‭. ‬اګر‭ ‬اشتباهی،‭ ‬در‭ ‬زمینه،‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬سرزده‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خود‭ ‬برمن‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬طعنه‭ ‬ام‭ ‬بدهید‭ ‬متن‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬فرموده‭ ‬و‭ ‬رهنمایی‭ ‬ام‭ ‬کنید‭.‬

نامهء‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬سید‭:‬

نامه‭ ‬سید،‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬نګاشته‭ ‬شده‭  ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬ګزیده‭ ‬او‭ ‬درج‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬متن‭ ‬نامه‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان،‭ ‬بخوبی،‭ ‬واضح‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬افسانه‭ ‬مشاورارشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬صدراعظم‭ ‬بودن‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬هیچ‭ ‬اساسی‭ ‬ندارد‭. ‬چه‭ ‬اګر‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬منزلت‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬ارشدی‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬میبود‭ ‬اولاً‭ ‬به‭ ‬نګاشتن‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬ضرورت‭ ‬نمی‭ ‬افتید‭ ‬و‭ ‬ثانیاً‭ ‬از‭ ‬متن‭ ‬نامه‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬وضوح،‭ ‬مستفاد‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬زندګی‭ ‬و‭ ‬محیط‭ ‬کابل‭ ‬سخت‭ ‬ناراض‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

“محب‭ ‬صادق‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬موافقا‭!‬

رقعه‭ ‬محبت‭ ‬ترجمه‭ ‬شما‭ ‬مطالعه‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬کمال‭ ‬اتحاد‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬مرقوم‭ ‬قلم‭ ‬خلوصیت‭ ‬شیم‭ ‬نګاشته‭ ‬بودید‭. ‬سیادت‭ ‬پناه‭ ‬مودت‭ ‬نشانا‭: ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬میل‭ ‬خاطر‭ ‬بنده‭ ‬درګاه‭ ‬پادشاه‭ ‬بی‭ ‬مثال‭ ‬خوشی‭ ‬طبیعت‭ ‬آن‭ ‬مهرسګال‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬دوری‭ ‬شما‭ ‬ملال‭ ‬و‭ ‬درخوشی‭ ‬شما‭ ‬خوشحال‭ ‬میباشم‭. ‬هر‭ ‬طور‭ ‬مرضی‭ ‬و‭ ‬رضای‭ ‬شما‭ ‬باشد‭ ‬ما‭ ‬خرسندیم‭. ‬تکلیف‭ ‬برشما‭ ‬نا‭ ‬مناسب‭. ‬زیاده‭ ‬چه‭ ‬نګارد‭!‬”

معلوم‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬ازین‭ ‬سید‭ ‬نامه‭ ‬دیګری‭ ‬به‭ ‬امیر‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬فرستاده‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬مرخصی‭ ‬و‭ ‬سفرنمودن‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬پشاور‭ ‬را‭ ‬خواستار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬دوم‭ ‬امیرواضح‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬سید‭ ‬چندان‭ ‬لطفی‭ ‬ننموده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬وعده‭ ‬سفرخرچ‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نداده‭ ‬اند‭.‬

نامه‭ ‬دیګر‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭:‬

‭             ‬هو

“سیدسند‭ ‬امجدا‭!‬

رقعه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عبارات‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬فقرات‭ ‬رنګین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬استرخاص‭ ‬سمت‭ ‬پشاور‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬فیض‭ ‬منظر‭ ‬عطوفت‭ ‬بنیاد‭ ‬بندګان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬حقایق‭ ‬مندرجه‭ ‬موضح‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬معنی‭ ‬را‭ ‬دانسته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬بندګان‭ ‬ما‭ ‬مفارقت‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬برخود‭ ‬دشوار‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬البته‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬که‭ ‬تاحیات‭ ‬مستعار‭ ‬باشد‭ ‬فی‭ ‬مابین‭ ‬صورت‭ ‬مباینت‭ ‬و‭ ‬مباعدت‭ ‬اتفاق‭ ‬افتد‭. ‬اولاً‭ ‬بدین‭ ‬واسطه‭ ‬حرکت‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬طرف‭ ‬رضا‭ ‬نمی‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬ثانیاً‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬طوع‭ ‬و‭ ‬رغبت‭ ‬قطع‭ ‬مواصلت‭ ‬اختیارنمایید‭ ‬به‭ ‬ملاحظه‭ ‬اینکه‭ ‬هرګاه‭ ‬حرف‭ ‬ممانعت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آید‭ ‬نشود‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬ملال‭ ‬خاطر‭ ‬محبت‭ ‬مظاهرګردد‭. ‬اګر‭ ‬چناچه‭ ‬اذن‭ ‬مرخصی‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬هرآینه‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬اضطراری‭ ‬و‭ ‬ناچاری‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬زیاده‭ ‬چه‭ ‬نګارد‭!‬”

‭  ‬گزیدهٔ ‬آثار‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۵‭-‬۶

ازین‭ ‬نامه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مستفاد‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬صرف‭ ‬میخواست‭ ‬شر‭ ‬سید‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬دورکند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬خارج‭ ‬نماید‭. ‬از‭ ‬نامهٔ‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬بعداً‭ ‬عنوانی‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬نګاشته‭ ‬است‭ ‬بخوبی‭ ‬واضح‭ ‬میګردد‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬از‭ ‬سلوک‭ ‬و‭ ‬رویه‭ ‬ناهنجار‭ ‬امیر‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬ناراض‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بی‭ ‬وفایی‭ ‬ملزم‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬نامه‭ ‬شکایت‭ ‬آمیز‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬وقعی‭ ‬نګذاشته‭ ‬بلکه‭ ‬اورا‭ ‬جبراً‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬اخراج‭ ‬میکنند‭. ‬

نامه‭ ‬هاییکه‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬فرستاده‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬ما‭ ‬نیست‭. ‬زمانیکه‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬وارد‭ ‬کابل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬ګرفت،‭ ‬سیدجمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬سردارذوالفقار‭ ‬خان‭ ‬زندګی‭ ‬میکرد‭. ‬پروفیسر‭ ‬خانم‭ ‬نیکی‭ ‬کیډی‭  ‬Nikki R‭. ‬Keddie‭  ‬به‭ ‬استناد‭ ‬یادداشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬راپورهای‭ ‬روزانه‭ ‬وکیل‭ ‬یا‭ ‬نماینده‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬کابل‭  ‬از‭ ‬نامه‭ ‬های‭ ‬سید‭ ‬اطلاع‭ ‬میدهد‭. ‬

نامه‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭:‬

“ای‭ ‬امیرمومنان‭! ‬ستایش‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬باد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬دراک‭ ‬و‭ ‬هوشیار‭ ‬هستید‭. ‬شما‭ ‬می‭ ‬فهمید‭ ‬که‭ ‬سردارذوالفقار‭ ‬خان‭ ‬حاتم‭ ‬طایی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بنده‭ ‬هم‭ ‬ګدای‭ ‬کوچه‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬نیستم‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬مانند‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬شخص‭ ‬وعده‭ ‬خلاف‭ ‬نیستید‭. ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬بنده‭ ‬بدون‭ ‬خانه‭ ‬زندګی‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬برایم‭ ‬سرپناهی‭ ‬داده‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬بحر‭ ‬مردانګی‭ ‬هستید‭. ‬اګر‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬علتی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬من‭ ‬مشکوک‭ ‬هستید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬شما‭ ‬معلول‭ ‬همان‭ ‬بدګمانی‭ ‬است‭ ‬لطفاً‭ ‬مرا‭ ‬آګاه‭ ‬بسازید‭. ‬مهمان‭ ‬نوازی‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬میباشد‭ ‬ماه‭ ‬ها‭ ‬ممکن‭ ‬نیست‭. ‬یک‭ ‬شخصی‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬روزی‭ ‬مهمان‭ ‬ګفته‭ ‬میشود‭ ‬ولی‭ ‬اضافه‭ ‬ازآن‭ ‬بی‭ ‬عزت‭ ‬میګردد‭.‬”

Nikki Keddie‭, ‬Sayyid Jamal Ad Din‭ ‬Al-Afghani P48‭  ‬Kabul Dairy Sep 8‭ , ‬1868‭ ‬P 139

نیکی‭ ‬کیدی‭ ‬مینویسد،‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬تا‭ ‬اخیر‭ ‬اکتوبر‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬دلتنګ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬نامه‭ ‬را،‭ ‬یکی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬برادر‭ ‬امیر،‭ ‬سردار‭ ‬محمداسلم‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬دیګری‭ ‬بنام‭ ‬امیر‭ ‬نګاشت‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬سید،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برادر‭ ‬امیر‭ ‬نامه‭ ‬نګاشته‭ ‬بود،‭ ‬امیر‭ ‬را‭ ‬زیادتر‭ ‬بدګمان‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬امر‭ ‬اخراج‭ ‬سید‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬نمود‭.‬

نامه‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬عنوانی‭ ‬سردار‭ ‬محمداسلم‭ ‬خان‭:‬

“معافی‭ ‬خواسته‭ ‬باید‭ ‬بګویم‭ ‬که‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬عریضه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬بشما‭ ‬تقدیم‭ ‬نموده‭ ‬بودم‭. ‬چون‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬طرف‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬بود‭ ‬شما‭ ‬فرصت‭ ‬اطلاع‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬امیر‭ ‬را‭ ‬نیافته‭ ‬اید‭. ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬مردمی‭ ‬هستند،که‭ ‬شما‭ ‬دیده‭ ‬اید‭.‬

باید‭ ‬اذعان‭ ‬بدارم‭ ‬که‭ ‬پول‭ ‬نقد،‭ ‬ملکیت‭ ‬و‭ ‬ضروریات‭ ‬زندګی‭ ‬ام‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬حالا‭ ‬نه‭ ‬امیر‭ ‬رخصتم‭ ‬میدهند،که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جایی‭ ‬بروم‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خانه‭ ‬برای‭ ‬نشیمن‭ ‬و‭ ‬خرچ‭ ‬زندګی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬میدهند‭. ‬طوریکه‭ ‬اطلاع‭ ‬دارید‭ ‬بنده‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬دیګران‭ ‬زندګی‭ ‬میکنم‭ ‬و‭ ‬سرګردان‭ ‬هستم‭. ‬نه‭ ‬درین‭ ‬وطن‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬کرده‭ ‬میتوانم،که‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬وسایل‭ ‬زندګی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میتوانستم‭. ‬وسایلم‭ ‬نهایت‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬آرزوهایم‭ ‬نهایت‭ ‬دور‭ ‬هستند‭. ‬طوریکه‭ ‬شما‭ ‬میدانید‭ ‬عرض‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ګوش‭ ‬امیر‭  ‬برسانید،‭ ‬تا‭ ‬یا‭ ‬مرا‭ ‬رخصت‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غم‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬کاشانه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بخورند‭. ‬خدا‭ ‬مهربان‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬خدمت‭ ‬های‭ ‬شایسته‭ ‬ای‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬بتوانم‭. ‬امید‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬عریضه‭ ‬را‭ ‬پاره‭ ‬کنید‭. ‬خدا‭ ‬حافظ‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭.‬”‭ ‬Ibid P 49

نیکی‭ ‬کیدی‭ ‬مینویسد،که‭ ‬مکتوب‭ ‬سید،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬امیر،‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬ترجمه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یکبار‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬وکیل‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬یادداشت‭ ‬های‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬“خلاصه‭ ‬اخبار‭ ‬کابل‭ ‬Precis”‭  ‬آمده‭ ‬است‭. ‬نیکی‭ ‬کیدی‭ ‬ترجمه‭ ‬خلاصه‭ ‬اخبار‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬ګرفته‭ ‬است‭.‬

“ای‭ ‬امیرمومنان‭! ‬ای‭ ‬سلطان‭ ‬مسلمانان‭! ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬برایم‭ ‬باقی‭ ‬نمانده‭. ‬درین‭ ‬مصروفیتم‭ ‬۷۱۶‭ ‬سکه‭ ‬لیره‭ ‬طلایی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬معادل‭ ‬۱۰،۵‭ ‬کابلی‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬۲۴۰‭ ‬ماژور‭ ‬طلایی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬۵‭ ‬کابلی‭ ‬میشود‭ ‬مصرف‭ ‬نموده‭ ‬ام‭. ‬فعلاً‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬برایم‭ ‬نمانده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬دیګران‭ ‬زندګی‭ ‬میکنم‭. ‬اګر‭ ‬پول‭ ‬میداشتم‭ ‬برای‭ ‬خودم‭ ‬خانه‭ ‬تهیه‭ ‬میکردم‭. ‬حال‭ ‬نه‭ ‬امیر‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬وعده‭ ‬سپرده‭ ‬بود‭ ‬سخن‭ ‬بمیان‭ ‬میآورد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خانه‭ ‬برای‭ ‬نشیمن‭ ‬و‭ ‬خرچ‭ ‬زندګی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬میآورند‭. ‬بنده‭ ‬به‭ ‬کرور‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬لک‭ ‬ها‭ ‬پول‭ ‬نخواسته‭ ‬ام‭. ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬کاشانه‭ ‬زندګی‭ ‬بسر‭ ‬میبرم،‭ ‬مګر‭ ‬بدون‭ ‬خانه‭ ‬نشیمن‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬معطل‭ ‬شده‭ ‬نمیتوانم‭. ‬اګر‭ ‬نه‭ ‬غم‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬کاشانه‭ ‬ام‭ ‬خورده‭ ‬میتوانید‭ ‬ونه‭ ‬برایم‭ ‬کدام‭ ‬مستمری‭ ‬تعیین‭ ‬کرده‭ ‬میتوانید‭ ‬لطفاً‭ ‬مرا‭ ‬مرخص‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬برایم‭ ‬فقط‭ ‬دوسطر‭ ‬بنویسید‭ ‬که‭ ‬فلان‭ ‬را‭ ‬رخصت‭ ‬داده‭ ‬ام‭. ‬خدا‭ ‬حافظ‭.‬”‭ ‬Ibid 49-50

نیکی‭ ‬کیدی‭ ‬به‭ ‬حواله‭ ‬یادداشت‭ ‬های‭ ‬نماینده‭ ‬انګلیس‭ ‬مینویسند‭ ‬،که‭ ‬سید‭ ‬بعد‭ ‬اً‭ ‬دومکتوب‭ ‬دیګر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬امیر‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬الفاظ‭ ‬نسبتاً‭ ‬درشت‭ ‬کار‭ ‬ګرفته‭ ‬بود‭. ‬اعصاب‭ ‬امیر‭ ‬خراب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬والی‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬حکم‭ ‬نمود،که‭ ‬سید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬قندهار‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬سوار‭ ‬فرستاده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬قندهار‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬بخواهند‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬افغانستان‭ ‬اخراج‭ ‬نمایند‭.‬

جای‭ ‬تعجب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مؤرخین‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داشتن‭ ‬چنین‭ ‬نامه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اسناد،‭ ‬بازهم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نکته‭ ‬تأکید‭ ‬میورزند،‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬امیردوست‭ ‬محمدخان،‭ ‬امیرمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬دارای‭ ‬مقام‭ ‬و‭ ‬منزلتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ادعای‭ ‬مقام‭ ‬صدارت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬میکنند‭. ‬آیا‭ ‬ممکن‭ ‬است،که‭ ‬کتب‭ ‬تواریخی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬نګاشته‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬ګلشن‭ ‬امارت،‭ ‬پادشاهان‭ ‬متأخر‭ ‬افغانستان،‭ ‬تاج‭ ‬التواریخ،‭ ‬تاریخ‭ ‬سلطانی،‭ ‬قاضي‭ ‬عطالله‭ ‬خان،‭ ‬کتب‭ ‬تواریخ‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ذکر‭ ‬نمودن‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬علمی،‭ ‬حتی‭ ‬ذکر‭ ‬نمودن‭ ‬اسم‭  ‬این‭ ‬چنین‭ ‬مرد‭ ‬عظیم‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحرانی‭ ‬افغانستان‭ ‬فروګذاشت‭ ‬نموده‭ ‬باشند؟

نیکی‭ ‬کیدی‭ ‬مینویسد،که‭ ‬قبل‭ ‬ازین‭ ‬واقعات‭ ‬فوق‭ ‬الذکر‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬اطراف‭ ‬آن‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬کیدی‭ ‬ادامه‭ ‬میدهد،‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬منشی‭ ‬انګلیس‭ ‬ها،‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬کابل‭ ‬میزیست،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬سایر‭ ‬مخبران‭ ‬حکومتی‭ ‬انګلیس‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬سید،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آمدن‭ ‬او‭ ‬به‭  ‬کابل،‭ ‬اطلاع‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬طبعاً‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬چنین‭ ‬شخصی‭ ‬چشم‭ ‬پوشی‭ ‬کرده‭ ‬نمیتوانستند‭. ‬Ibid‭ ‬P 52

در‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬قرن‭ ‬نوزده‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شاید‭ ‬هیچ‭ ‬مثالی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،که‭ ‬مانند‭  ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬زندګی،‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬سیاسی،‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬افکار‭ ‬او‭ ‬چنین‭ ‬ابهامی‭ ‬موجود‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬درباره‭ ‬زندګی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬چنان‭ ‬مبالغه‭ ‬های‭ ‬صورت‭ ‬ګرفته‭ ‬باشد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عواملیکه‭ ‬بعضی‭ ‬محققین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ابهامات‭ ‬و‭ ‬مبالغه‭ ‬ها‭ ‬اشاره‭ ‬نموده‭ ‬اند‭  ‬شاید‭ ‬تبلیغات‭ ‬شخص‭ ‬سید‭ ‬درباره‭ ‬زندګی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مخلصان‭ ‬نزدیک‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی،‭ ‬محمدشاه‭ ‬مخزومی‭ ‬سوریایی‭ ‬بوده‭ ‬است،که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وفات‭ ‬سید‭ ‬سوانح‭ ‬عمری‭ ‬او‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬خلاصه‭ ‬افکار‭ ‬سید‭ ‬میشود،‭ ‬ترتیب‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬نویسنده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬محققین‭ ‬و‭ ‬بالخصوص‭ ‬مخلصان‭ ‬سید،‭ ‬که‭ ‬اکثراً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وفات‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬این‭ ‬سوانح‭ ‬عمری‭ ‬را‭ ‬تعقیب‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نویسنده‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬خود‭ ‬چیزی‭ ‬برآن‭ ‬علاوه‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

مؤرخ‭ ‬شهیرکشور‭ ‬میرغلام‭ ‬محمدغبار‭ ‬مینویسد،که‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬نصف‭ ‬دوم‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬راه‭ ‬اصلاحات‭ ‬باز‭ ‬ګردید‭.‬“یکی‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬قدمان‭ ‬این‭ ‬نهضت‭ ‬سیدجمال‭ ‬الدین‭ ‬بود‭ ( ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬همراه‭ ‬اسم‭ ‬سید،‭ ‬افغانی‭ ‬یا،‭ ‬برسم‭ ‬سایر‭ ‬نویسنده‭ ‬ګان‭ ‬افغانستان،‭ ‬افغان‭ ‬نمینویسد‭) ‬که‭ ‬درسال‭ ‬۱۸۳۸م‭ ‬در‭ ‬اسعدآباد‭ ‬کنر‭ ‬تولد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۱۸۵۷م‭ ‬بدربار‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مرګ‭ ‬امیر‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬باقیماند‭. ‬البته‭ ‬دربار‭ ‬امیردوست‭ ‬محمدخان‭ ‬استعداد‭ ‬استفاده‭ ‬ازین‭ ‬مرد‭ ‬انقلابی‭ ‬را‭ ‬نداشت‭. ( ‬به‭ ‬دربار‭ ‬خود‭ ‬راه‭ ‬میداد‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬استعداد‭ ‬او‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‭ ‬نمیتوانست‭!) ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬توانايي‭ ‬آنرا‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬شخصی‭ ‬بنفع‭ ‬کشور‭ ‬استفاده‭ ‬نماید‭. ‬سید‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬نوزده‭ ‬سالګی‭ ‬بدربار‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬یازده‭ ‬سال‭ ‬باقیماند‭.(‬سید‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬مکتوبیکه‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬به‭ ‬رشته‭ ‬تحریر‭ ‬درآورده‭ ‬است‭ ‬مینویسد،که‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬نوزده‭ ‬سالګی‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬ګردی‭ ‬آغاز‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬علماء،‭ ‬فقراء‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬دیداری‭ ‬بهم‭ ‬رساند‭. ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬نمینویسد‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬سید‭ ‬این‭ ‬اطلاعات‭ ‬نسبتاً‭ ‬مفصل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬بدست‭ ‬آوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬۱۸۵۵م‭ ‬تا‭ ‬۱۸۵۷م‭ ‬تقریباً‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬هند،‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬و‭ ‬حجاز‭ ‬سفر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬فلسفه‭ ‬جدید‭ ‬بهره‭ ‬ور‭ ‬ګردیده‭ ‬بود‭. (‬سید‭ ‬نه‭ ‬نام‭ ‬کشوری‭ ‬را‭ ‬میګیرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬تحصیل‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬یادآوری‭ ‬نموده‭ ‬است‭.)‬،‭ ‬اما‭ ‬اقامت‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬افغانستان‭ ‬مصادف‭ ‬ایامی‭ ‬بود،که‭ ‬امیردوست‭ ‬محمدخان‭ ‬و‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬مشغول‭ ‬تأمین‭ ‬ولایات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬جنګی‭ ‬ها‭ ‬بوده،‭ ‬مجال‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬نظریات‭ ‬سید‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭. ‬بعد‭ ‬ازآنکه‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬پنجسال‭ ‬مجادله‭ ‬توانست‭ ‬مملکت‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬کند،‭ ‬رقبا‭ ‬را‭ ‬براند‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬اصلاحات‭ ‬بدست‭ ‬بیاورد،‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تحریک‭ ‬مغرضین‭ ‬سیاسی‭ ‬امثال‭ ‬محمدرفیق‭ ‬خان‭ ‬لودی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬روابط‭ ‬بین‭ ‬امیر‭ ‬شیرعلی‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬بهم‭ ‬خورد‭. ‬زیرا‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬امیردوست‭ … ‬ورق‭ ‬بزنید‭…‬

امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬چندی‭ ‬معلم‭ ‬سردار‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان،‭ ‬رقیب‭ ‬آینده،‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬بود‭.( ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬متولد‭ ‬۱۲۳۶‭ ‬هجری‭ ‬قمری‭ ‬مصادف‭ ‬با‭ ‬۱۸۲۰‭ ‬میلادی‭ ‬است‭. ‬وقتیکه‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬افغانی،‭ ‬۱۷‭ ‬ساله،‭  ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۸۵۵،‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬غبار،‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬می‭ ‬پیوندد‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬۳۵‭ ‬سال‭ ‬عمر‭ ‬داشت‭. ‬آیا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬آدم‭ ‬۳۵‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬شهزاده‭ ‬خودخواه‭ ‬مانند‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان،‭ ‬شاګرد‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬۱۷‭ ‬ساله‭ ‬شود؟‭) ‬پس‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۸۶۸م‭ ‬سردارمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬شکست‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬پناهنده‭ ‬شد‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬چنین‭ ‬تلقین‭ ‬ګردید،که‭ ‬سید‭ ‬پناه‭ ‬ګاه‭ ‬طرفداران‭ ‬سردارمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬سید‭ ‬جداً‭ ‬حامی‭ ‬دولت‭ ‬مرکزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مرګ‭ ‬امیردوست‭ ‬محمدخان،‭ ‬او‭ ‬سردارمحمداعظم‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬واداشت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬برادر‭ ‬کوچک‭ ‬خود‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬بیعت‭ ‬کند‭. ( ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬این‭ ‬معلومات‭ ‬دقیق‭ ‬را‭ ‬ازکجا‭ ‬آورده؟‭ ‬چون‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۸۶۶م‭ ‬دباره‭ ‬وجود‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬هیچ‭ ‬ګونه‭ ‬اطلاع‭ ‬مؤثقی‭ ‬دردست‭ ‬نیست‭. ‬سید‭ ‬جداً‭ ‬طرفدار‭ ‬دولت‭ ‬مرکزی‭ ‬بود‭. ‬سید‭ ‬در‭ ‬کجا‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬دولت‭ ‬مرکزی‭ ‬سخنی‭ ‬ګفته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سطری‭ ‬نګاشته‭ ‬اند‭. ‬سید‭ ‬سردار‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیعت‭ ‬نمودن‭ ‬برادرکوچکش‭ ‬تشویق‭ ‬نمود‭. ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬در‭ ‬کدام‭ ‬متن‭ ‬تاریخی‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬چون‭ ‬طرفدار‭ ‬و‭ ‬مدافع‭ ‬سید‭ ‬جمال‭ ‬الدین‭ ‬است،‭ ‬سید‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬حسنات‭ ‬انسانی‭ ‬مزین‭ ‬باشد‭. ‬ورنه‭ ‬هیچ‭ ‬سند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬اشاره‭ ‬تاریخی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬قول‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬موجود‭ ‬نیست‭.)‬

به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬سید‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬بخارج‭ ‬شدن‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬احساس‭ ‬کرد‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬امر‭ ‬امیر‭ ‬قول‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬ایران‭ ‬عبور‭ ‬ننموده‭ ‬و‭ ‬سردار‭ ‬محمداعظم‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬نکند‭. ‬سید‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬وداع‭ ‬با‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬ارګ‭ ‬بالاحصار‭ ‬کابل،‭ ‬تمام‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬پروګرام‭ ‬اصلاحی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طومار‭ ‬طویلی‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬تقدیم‭ ‬نمود‭. ‬شاه‭ ‬بخوشی‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬تطبیق‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬مملکت‭ ‬داد‭.‬”‭ ( ‬مثلاً‭ ‬کدام‭ ‬متن‭ ‬تاریخی‭ ‬ګواهی‭ ‬بر‭ ‬تقدیم‭ ‬نمودن‭ ‬پروګرام‭ ‬اصلاحی‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬امیرشیرعلی‭ ‬خان‭ ‬میدهد؟‭  ‬آیا‭ ‬مجبورهستیم‭ ‬تنها‭ ‬قول‭ ‬مرحوم‭ ‬غبار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬سند‭ ‬قبول‭ ‬کنیم؟”‭… ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسیرتاریخ‭ ‬جلد‭ ‬اول‭ ‬ص‭ ‬ص‭ ‬۵۹۲‭-‬۵۹۳

نامه‭ ‬سید‭ ‬به‭ ‬خلیفه‭ ‬عثمانی

این‭ ‬شاید‭ ‬دلچسپ‭ ‬ترین‭ ‬نامه‭ ‬های‭ ‬سید‭ ‬باشد،که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬خلیفه‭ ‬عثمانی‭ ‬تحریر‭ ‬نموده‭ ‬اند‭. ‬معلوم‭ ‬نیست،که‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬وقت‭ ‬فرستاده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬هکذا‭ ‬معلوم‭ ‬نیست،که‭ ‬سید‭ ‬جواب‭ ‬آنرا‭ ‬از‭ ‬سلطان‭ ‬عثمانی‭ ‬دریافت‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬اګر‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬سلطان‭ ‬عثمانی‭ ‬دریافت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬هم‭ ‬چیزی‭ ‬برای‭ ‬ګفتن‭ ‬و‭ ‬جواب‭ ‬دادن‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬سید‭ ‬از‭ ‬سلطان‭  ‬عثمانی‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬کمک‭ ‬مینماید‭ ‬تا‭ ‬مسلمانان‭ ‬ممالک‭ ‬آسیایی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬استعمار‭ ‬و‭ ‬سلطه‭ ‬ظالمانه‭ ‬روس‭ ‬برانګیزند‭. ‬سید‭ ‬تبلیغ‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬اولتر‭ ‬ازهمه،‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬آغاز‭ ‬میکند‭ ‬“‭… ‬و‭ ‬در‭ ‬جمیع‭ ‬جوامع‭ ‬بلدان‭ ‬مشهورهٔ‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬وعظ‭ ‬های‭ ‬دلنشین‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احادیث‭ ‬خیرالمرسلین‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬درون‭ ‬آنها‭ ‬آتش‭ ‬افروزم‭ ‬و‭ ‬یکسره‭ ‬اصطبار‭ ‬و‭ ‬شکیبایی‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬سوزم‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬علمای‭ ‬زبان‭ ‬آور‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بلدان‭ ‬دوردست‭ ‬ایشان‭ ‬روان‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬عموم‭ ‬مسلمانان‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اعانت‭ ‬مالی‭ ‬دعوت‭ ‬نمایم‭ ‬و‭ ‬بغیر‭ ‬ازین‭ ‬راه‭ ‬دګر‭ ‬نپیمایم‭. ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬متعرض‭ ‬سیاسی‭ ‬طایفه‭ ‬انګلیزیه‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خود‭ ‬صدمه‭ ‬ای‭ ‬برآنها‭ ‬زنم‭ ‬بلکه‭ ‬اساس‭ ‬کلام‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مقاصد‭ ‬روس‭ ‬خواهم‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬داد‭ ‬سخن‭ ‬درین‭ ‬معنی‭ ‬خواهم‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬شبه‭ ‬ای‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬طایفه‭ ‬انګلیز‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬حکمت‭ ‬آمیز‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬نفرت‭ ‬هندیان‭ ‬از‭ ‬روسیان‭ ‬است‭ ‬خوشحال‭ ‬و‭ ‬مسرورالبال‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است،که‭ ‬آنها‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬را‭ ‬موافق‭ ‬سیاست‭ ‬خود‭ ‬ګیرند‭ ‬اهالی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬اعانه‭ ‬مالیه‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬درین‭ ‬مطلب‭ ‬رفیق‭ ‬صدیق‭ ‬ګردند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬چنین‭ ‬حرکتی‭ ‬در‭ ‬هند‭ ‬واقع‭ ‬شود‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬فایده‭ ‬خالی‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭…‬”‭ ‬ګزیده‭ ‬آثار‭ ‬ص‭ ‬۸

سید‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬مینویسند،که‭ ‬در‭ ‬ګذشته‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬دو‭ ‬امیر‭ ‬هم‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬کیش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬قناعت‭ ‬داده‭ ‬نتوانسته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬اخراج‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬سید‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬این‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬مینګارد،که‭ ‬هندوستان‭ ‬زیر‭ ‬یوغ‭ ‬مستقیم‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬زندان‭ ‬های‭ ‬شهرهای‭ ‬هندوستان‭ ‬و‭ ‬زندانهای‭ ‬بدنام‭ ‬جزایر‭ ‬اندیمان،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سیاه‭ ‬مشهور‭ ‬بودند،‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مبارزین‭ ‬و‭ ‬میلیون‭ ‬ها‭ ‬هندوستانی‭ ‬است‭. ‬وقتی‭ ‬مسلمانان‭ ‬هند‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬ظلم‭ ‬و‭ ‬جنایات‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬قیام‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخته‭ ‬نتوانستند‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬روس‭ ‬ها،‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬خطری‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬هندوهای‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬نساخته‭ ‬بودند،‭ ‬چطور‭ ‬بپا‭ ‬می‭ ‬خاستند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬اعانه‭ ‬ها‭ ‬جمع‭ ‬مینمودند‭ ‬و‭ ‬مسلمانان‭ ‬هند‭ ‬سید‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فیصد‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬بانام‭ ‬و‭ ‬کارنامه‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬آشنا‭ ‬نبود،‭ ‬چطور‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سید‭ ‬حمایت‭ ‬مینمودند‭ ‬و‭ ‬انګلیس‭ ‬ها،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ضدیتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سید‭ ‬دیده‭ ‬بودند،‭ ‬چطور‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬تحت‭ ‬سلطه‭ ‬خود،‭ ‬اجازه‭ ‬فعالیت‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬خطرناک‭ ‬را‭ ‬میداد؟

“‭… ‬وثانیاً‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬امر‭ ‬هندوستان‭ ‬روانهٔ‭ ‬دارالایمان‭ ‬افغان‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬اهالی‭ ‬آن‭ ‬بلاد‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬شیر‭ ‬بیشه‭ ‬از‭ ‬خونریزی‭ ‬اندیشه‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آهنګ‭ ‬جنګ‭ ‬خصوصاً‭ ‬جنګ‭ ‬دینی‭ ‬درنګ‭ ‬روا‭ ‬نشمارند‭  ‬بمحاربه‭ ‬دینیه‭ ‬و‭ ‬مجاهده‭ ‬ملیه‭ ‬دعوت‭ ‬کنم‭ ( ‬البته‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬افغانها‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬ها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بزدل‭ ‬خسیس،‭ ‬جاهل‭ ‬و‭… ‬نامیده‭ ‬بود‭.) ‬و‭ ‬مقاصد‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬بلیغ‭ ‬تبلیغ‭ ‬نمایم،که‭ ‬اګر‭ ‬خدای‭ ‬ناخواسته‭ ‬بر‭ ‬دولت‭ ‬عثمانیه‭ ‬چشم‭ ‬زخمی‭ ‬رسد‭ ‬نه‭ ‬مکه‭ ‬مکرمه‭ ‬را‭ ‬قراری‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مدینه‭ ‬منوره‭ ‬را‭ ‬وقاری‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬اسمی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬رسمی‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نه‭ ‬صوت‭ ‬آذانی‭ ‬خواهند‭ ‬شنید‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬قرآن‭ ‬خوانی‭ ‬خواهند‭ ‬دید‭… ‬و‭ ‬علمای‭ ‬زبان‭ ‬آور‭ ‬خبیر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دعوت‭ ‬اهل‭ ‬بوادی‭ ‬و‭ ‬جبال‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬امراء‭ ‬و‭ ‬عظما‭ ‬و‭ ‬سردارها‭ ‬و‭ ‬خان‭ ‬ها‭ ‬عهد‭ ‬و‭ ‬پیمان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬آرم‭…‬”‭ ‬همان‭ ‬کتاب‭ ‬ص‭ ‬۹

البته‭ ‬سید،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نګاشتن‭ ‬این‭ ‬نامه،‭ ‬امراء‭ ‬و‭ ‬سردارها‭ ‬و‭ ‬خان‭ ‬های‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬آزموده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬او‭ ‬ګوش‭ ‬فرادهد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬افغانستان‭ ‬اخراج‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭.‬

“‭… ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬دعوت‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬هرچه‭ ‬تمامتر‭ ‬روانه‭ ‬بلوچستان‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬اهالی‭ ‬آن‭ ‬بلاد‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬دایماً‭ ‬به‭ ‬قزاقی‭ ‬و‭ ‬ترکتازی‭ ‬ګذران‭ ‬و‭ ‬نهب‭ ‬و‭ ‬غارت‭ ‬نازانند‭ ‬به‭ ‬تشویق‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترغیب‭ ‬منافع‭ ‬دنیاوی‭ ‬به‭ ‬محاربه‭ ‬عمومی‭ ‬دعوت‭ ‬کنم‭. ‬

و‭ ‬لطایف‭ ‬الحیل‭ ‬سابقه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬بکار‭ ‬برم‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬علمای‭ ‬افغان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬به‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬اکناف‭ ‬سیار‭ ‬نمایم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬عطف‭ ‬عنان‭ ‬ترکمان‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬بدبختان‭ ‬را‭ ‬که‭  ‬در‭ ‬هرزمان‭ ‬به‭ ‬شجاعت‭ ‬و‭ ‬جسارت‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زبان‭ ‬بخونریزی‭ ‬و‭ ‬فتنه‭ ‬انګیزی‭ ‬موصوف‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬لکن‭ ‬درین‭ ‬زمان‭ ‬اخیر‭ ‬کلاه‭ ‬عار‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬پیراهن‭ ‬ننګ‭ ‬در‭  ‬برکرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬شهرت‭ ‬چندین‭ ‬ساله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برباد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬امر‭ ‬روس‭ ‬سر‭ ‬انقیاد‭ ‬نهادند‭. ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬ثار‭ ‬دعوت‭ ‬و‭ ‬عرق‭ ‬جنسیت‭ ‬ترکیت‭ ‬را‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬اتحاد‭ ‬اسلامیت‭ ‬را‭ ‬بردوش‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محاربه‭ ‬دینیه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ولا‭ ‬خروش‭ ‬برآرم‭ ‬و‭ ‬کما‭ ‬فی‭ ‬السابق‭ ‬دقیقه‭ ‬یی‭ ‬از‭ ‬الطاف‭ ‬الحکم‭ ‬فرونګذارم‭…‬”

سید‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬به‭ ‬بلوچستان‭ ‬میرود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬بلوچستان‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬یوغ‭ ‬استعمار‭ ‬انګلیس‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬به‭ ‬قیام‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬بر‭ ‬روس‭ ‬ها،‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬انګلیس‭ ‬ها،‭ ‬ترغیب‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬میکنند‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬یک‭ ‬لفظ‭ ‬بلوچی‭ ‬را‭ ‬نمیدانسته‭ ‬و‭ ‬طبعاً‭ ‬بلوچ‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬سخن‭ ‬میګفتند‭ ‬و‭ ‬برعلاوه‭ ‬این،‭ ‬سرزمین‭ ‬بلوچها‭ ‬را‭ ‬هیچ‭ ‬وقتی‭ ‬ندیده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬بلوچی‭ ‬ملاقات‭ ‬ننموده‭ ‬ولی،‭ ‬با‭ ‬اطمینان‭ ‬کامل،‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬امر‭ ‬خطیری،‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬بلوچ‭ ‬ها‭ ‬میرود‭ ‬ګویا‭ ‬انګلیس‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬رفته‭ ‬یا‭ ‬مرده‭ ‬اند‭.‬

سید‭ ‬میخواهند‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬نمودن‭ ‬موفقانه‭ ‬ماموریت‭ ‬بلوچستان‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬ترکمان‭ ‬بیآورد‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬سرزمین‭ ‬ترکمان‭ ‬زیر‭ ‬سلطه‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬مستقیم‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬قرار‭ ‬دارد؛‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیام‭ ‬دعوت‭ ‬مینمایند‭. ‬ګویا‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬نمی‭ ‬شنوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬می‭ ‬بینند‭.‬

سید‭ ‬بعداً‭ ‬مینویسند‭: ‬“و‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬عادات‭ ‬آن‭ ‬اهالی‭ ‬دانا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬آنها‭ ‬بینا‭ ‬میباشم‭ ‬هیچ‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬شبهه‭ ‬ندارم،که‭ ‬جمیع‭ ‬مسلمانان‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬روس‭ ‬هجوم‭ ‬خواهند‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬طرف‭ ‬اشغال‭ ‬بلکه‭ ‬بالقطع‭ ‬پایمال‭ ‬خواهند‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬منافع‭ ‬عاجله‭ ‬این‭  ‬کسی‭ ‬را‭ ‬انکار‭ ‬نشاید‭ ‬و‭ ‬فواید‭ ‬آجله‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬اتحاد‭ ‬اسلامیه‭ ‬و‭ ‬اتفاق‭ ‬امت‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭ ‬ارباب‭ ‬بصیرت‭ ‬درک‭ ‬مینماید‭.‬

و‭ ‬مع‭ ‬ذالک‭ ‬چون‭ ‬اهالی‭ ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬فی‭ ‬الحقیقة‭ ‬سد‭ ‬و‭ ‬بند‭ ‬هندوستان‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬روس‭ ‬دراندازند‭. ‬طایفه‭ ‬انګلیز‭ ‬قهراً‭ ‬و‭ ‬قسراً‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬اجتهاد‭ ‬به‭ ‬محاربه‭ ‬پردازند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حلقوم‭ ‬به‭ ‬ګل‭ ‬فرو‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬خیال‭ ‬حیات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬فرعونیت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬بدر‭ ‬برد‭….‬

بلی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حصول‭ ‬اعانهٔ‭ ‬مالیه‭ ‬در‭ ‬هندوستان‭ ‬این‭ ‬حقیر‭ ‬را‭ ‬میرسد‭ ‬که‭ ‬چند‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬برای‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬بلوچ‭ ‬و‭ ‬ترکمان‭ ‬بخواهم‭. ‬و‭ ‬لکن‭ ‬ارتکاب‭ ‬این‭ ‬ګونه‭ ‬امری‭ ‬خطیر‭ ‬بلا‭ ‬اذن‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬مستمسک‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬فضول‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬غیر‭ ‬معقول‭ ‬شمرده‭ ‬میشود‭….‬

‭… ‬زیرا‭ ‬بران‭ ‬دولتمدار‭ ‬ظاهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬امثال‭ ‬این‭ ‬فعل‭ ‬های‭ ‬سترګ‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬های‭ ‬بزرګ‭ ‬از‭ ‬چون‭ ‬منی‭ ‬خانه‭ ‬بدوش‭ ‬خشن‭ ‬پوش‭ ‬که‭ ‬سرد‭ ‬وګرم‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬شیرین‭ ‬زمان‭ ‬را‭ ‬چشیده‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬کوه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬بیابان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬پیموده‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬جهانیان‭ ‬را‭ ‬آزموده‭ ‬بظهور‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اصحاب‭ ‬مناصب‭ ‬دایماً‭ ‬بر‭ ‬مناصب‭ ‬خود‭ ‬هراسان‭ ‬و‭ ‬خداوندان‭ ‬مال‭ ‬وجاه‭ ‬بر‭ ‬جاه‭ ‬و‭ ‬مال‭ ‬خود‭ ‬لرزان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬دارایان‭ ‬نعمت‭ ‬تاب‭ ‬محنت‭ ‬و‭ ‬مشقت‭ ‬نداشته‭ ‬اند‭. ‬پس‭ ‬اګر‭ ‬این‭ ‬استدعا‭ ‬مقبول‭ ‬رأی‭ ‬رصین‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬خرده‭ ‬بین‭ ‬آن‭ ‬خداوند‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬افتد‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬نامه‭ ‬یی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬مفتخرم‭ ‬سازند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اذن‭ ‬صریحی‭ ‬این‭ ‬فقیر‭ ‬را‭ ‬بنوازند‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬تعجیل‭ ‬تمام‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬فوت‭ ‬وقت‭ ‬بکار‭ ‬پردازم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میدان‭ ‬به‭ ‬هواخواهی‭ ‬ملت‭ ‬جان‭ ‬را‭ ‬بازم‭ ‬و‭ ‬اګر‭ ‬برای‭ ‬دستورالعمل‭ ‬ګرفتن‭ ‬آمدن‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬عاجز‭ ‬به‭ ‬استانه‭ ‬علیه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬تابع‭ ‬فرمانم‭. ‬باقی‭ ‬امروز‭ ‬فرمان‭ ‬آن‭ ‬خداند‭ ‬امر‭ ‬و‭ ‬فرمان‭ ‬راست‭.‬‮»‬‭ ‬آثار‭ ‬ګزیده‭ ‬ص‭ ‬ص۹‭-‬۱۲

پایان قسمت اول

مطالب مشابه

Back to top button