سیاست و تاریخ
Trending

دوم جدی سال ۱۲۲۰ هجری شمسی – بی بی مهرو، کابل

اقتباس از شمارهٔ اول مجلهٔ لمر- جدی ۱۴۰۰هجری شمسی/جنوری ۲۰۲۳م

وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬فرزند‭ ‬امیردوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬۶۱۸۱‭ ‬میلادی‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬زیاد‭ ‬زندگی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬جنجال‭ ‬های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬سپری‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۳۸۱م‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬انگلیس‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬تجاوز‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬شجاع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسانیدند،‭ ‬وزیراکبرخان‭ ‬به‭ ‬معیت‭ ‬پدرش‭ ‬امیردوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬بخارا‭ ‬رفت‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬وزیرمحمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬با‭ ‬جمعی‭ ‬عزم‭ ‬عودت‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬نمود‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬خورد‭ ‬با‭ ‬قشون‭ ‬امیر‭ ‬بخارا‭ ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬بهار‭ ‬۰۴۸۱م‭ ‬محبوس‭ ‬ماند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبرخان‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬برگشت‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۰۴۸۱م‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مبارزات‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬خواهانهٔ‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬ضد‭ ‬استعمار‭ ‬انگلیس‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رهبر‭ ‬این‭ ‬جنبش‭ ‬آزادیخواه‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬هنگام‭ ‬یعنی‭ ‬سال‭ ‬۰۴۸۱م‭ ‬مبارزات‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬آزادیخواهانه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬قیام‭ ‬های‭ ‬مردمی‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬استعمارگران‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬شجاع‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬آوازه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬بخارا‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬انگلیس‭ ‬به‭ ‬زودترین‭ ‬فرصت‭ ‬به‭ ‬جبههٔ‭ ‬ملت‭ ‬می‭ ‬پیوندد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ننگین‭ ‬امیر‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬وی‭ ‬شتافتند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ابراز‭ ‬هم‭ ‬سنگر‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬انگلیس‭ ‬به‭ ‬امیر‭ ‬پیوستند‭ ‬ولی‭ ‬امیر‭ ‬که‭ ‬تبعید‭ ‬شانه‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬خم‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خفی‭ ‬با‭ ‬انگلیس‭ ‬معامله‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬پنهان‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬لشکریان‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬چهارم‭ ‬نوامبر‭ ‬سال‭ ‬۰۴۸۱م‭ ‬تنها‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دروازه‭ ‬های‭ ‬بالاحصار‭ ‬کابل‭ ‬رسانید‭ ‬و‭ ‬شمشیرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬تسلیم‭ ‬کرد‭. ‬مکناتن‭ ‬شمشیر‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬امیر‭ ‬صاحب‭ ‬شما‭ ‬هندوستان‭ ‬می‌‭ ‬روید‭!‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬هم‭ ‬قبول‭ ‬کرد‭. ‬تسلیم‭ ‬شدن‭ ‬دوست‭ ‬محمدخان‭ ‬به‭ ‬انگلیس‭ ‬ها‭ ‬بالای‭ ‬روحیهٔ‭ ‬آزادیخواهان‭ ‬که‭ ‬عزم‭ ‬راسخ‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬کسب‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬داشتند‭ ‬چندان‭  ‬اثرگذار‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬مقدمات‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬توسط‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬قیادت‭ ‬نواب‭ ‬محمد‭ ‬زمان‭ ‬خان،‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان،‭ ‬میرمسجدی‭ ‬خان‭ ‬کوهدامنی،‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬لوگری،‭ ‬محمد‭ ‬اکرم‭ ‬خان‭ ‬قندهاری،‭ ‬عبدالله‭ ‬خان‭  ‬اچکزیی،‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬غلجایی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬رزمندگان‭ ‬چیده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬قیام‭ ‬های‭ ‬سراسری‭ ‬مردم‭ ‬اوج‭ ‬می‌‭ ‬گرفت‭. ‬بخصوص‭ ‬سالهای‭ ‬۱۴۸۱م‭ ‬و‭ ‬۲۴۸۱م‭ ‬مرگبارترین‭ ‬و‭ ‬تلخترین‭ ‬سالهای‭ ‬عمر‭ ‬امپراتوری‭ ‬انگلیس،‭ ‬و‭ ‬اعتلای‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬آزادیبخش‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬استقلال‭ ‬بشمار‭ ‬می‌‭ ‬روند‭. ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬که‭ ‬شاهد‭ ‬تسلیم‭ ‬شدن‭ ‬پدرش‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬بود‭ ‬دچار‭ ‬تزلزل‭ ‬نشد،‭ ‬اما‭ ‬گروگان‭ ‬گرفته‭ ‬شدن‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬انگلیس‭ ‬برای‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬امر‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬آزاردهنده‌‭ ‬ای‭ ‬بود‭. ‬وزیراکبر‭ ‬خان‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬تفاوت‭ ‬چشمگیر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬تکیه‭ ‬گاهش‭ ‬را‭ ‬تخت‭ ‬و‭ ‬تاج‭ ‬پدر‭ ‬نه،‭ ‬بلکه‭ ‬مردم‭ ‬ساخت‭. ‬بنابرین‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬مبارزان‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬شکستن‭ ‬و‭ ‬راندن‭ ‬دشمن‭ ‬مصروف‭ ‬سازماندهی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬پلان‭ ‬ها‭ ‬بود‭.‬

مکناتن‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬روزه‭ ‬گزارشات‭ ‬قلع‭ ‬و‭ ‬قمع‭ ‬شدن‭ ‬عساکر‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌‭ ‬شنید‭ ‬و‭ ‬تاب‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬جنگی‌‭ ‬اش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬اضمحلال‭ ‬می‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬نیرنگهای‭ ‬شیادانه‌‭ ‬اش‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسیده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬۴۲‭ ‬نوامبر۱۴۸۱م‭ ‬پیشنهاد‭ ‬مصالحه‭ ‬و‭ ‬مذاکره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬نمایندهٔ‭ ‬نواب‭ ‬محمد‭ ‬زمان‭ ‬خان‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬نماینده‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬‮«‬شما‭ ‬جنگ‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دیدید‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬کردید،‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬اردوی‭ ‬انگلیس‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬بگوید‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬تان‭ ‬از‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬به‭ ‬هندوستان‭ ‬مراجعت‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬شجاع‭ ‬با‭ ‬خاندانش‭ ‬به‭ ‬ملت‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭. ‬مکناتن‭ ‬نپذیرفت‭ ‬و‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬مذاکره‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کرد‭.‬‮»‬‭ (‬تاریخ‭ ‬غبار،‭ ‬‌ص‭ ‬۳۷۵‭)‬

طرح‭ ‬قیام‭ ‬ملی‭ ‬طی‭ ‬جلسه‌‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬خانهٔ ‬عبدالله‭ ‬خان‭ ‬اچکزیی‭ ‬واقع‭ ‬شوربازار‭ ‬کابل‭ ‬ریخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬نواب‭ ‬محمد‭ ‬زمان‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬لوگری‭ ‬به‭ ‬سِمتِ‭ ‬وزیر‭ ‬ارشد‭ ‬انتخاب‭ ‬گردیدند‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬کابل،‭ ‬رهبری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬سپردند‭. ‬در‭ ‬۵۲‭ ‬نوامبر‭ ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬سردار‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬وارد‭ ‬کابل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فیرهای‭ ‬شادیانه‭ ‬مورد‭ ‬استقبال‭ ‬مبارزانِ‭ ‬ملی‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬

با‭ ‬تأسف‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬همین‭ ‬روزهای‭ ‬تاریخساز‭ ‬میرمسجدی‭ ‬خان‭ ‬کوهدامنی‭ ‬وعبدالله‭ ‬خان‭ ‬اچکزیی‭ ‬چشم‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬بستند‭ ‬که‭ ‬ضربهٔ‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬جنبش‭ ‬نو‭ ‬پای‭ ‬ضد‭ ‬استعمار‭ ‬بریتانوی‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬۸۲‭ ‬نوامبر‭ ‬۱۴۸۱م‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬غلجایی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬هزاران‭ ‬مبارز‭ ‬داوطلب‭ ‬به‭ ‬کابل،‭ ‬انگلیس‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خوشی‭ ‬مرگِ‭ ‬دو‭ ‬قهرمان‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬لباس‭ ‬نمی‭ ‬گنجید‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬سراسیمه‭ ‬شد‭. ‬مخصوصاً‭ ‬هنگامیکه‭ ‬با‭ ‬دوربینها‭ ‬از‭ ‬تپه‭ ‬بی‭ ‬بی‭ ‬مهرو‭ ‬توفان‭ ‬پر‭ ‬شور‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬دید‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬هنگام‭ ‬‮«‬ارکان‭ ‬حرب‭ ‬اردوی‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬نظامی‭ ‬فیصله‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬ملتی‭ ‬جنگیدن‭ ‬ناممکن‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬به‭ ‬مکناتن‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افغانها‭ ‬در‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬مصالحه‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کند‮»‬‭.‬

میر‭ ‬غلام‭ ‬محمد‭ ‬غبار‭ ‬در‭ ‬‮«‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تاریخ‮»‬‭ (‬جلد‭ ‬اول،‭ ‬ص‭ ‬۶۶۵‭) ‬در‭ ‬مورد‭ ‬وقایع‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬می‌نگارد‭:‬

‮«‬روز‭ ‬‮٢‬‭ ‬نوامبر‭ ‬سال‭ ‬۱۴۸۱‭ ‬میلادی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬هندوستان‭ ‬یکروز‭ ‬بیاد‭ ‬ماندنی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روزیست‭ ‬که‭ ‬امپراتوری‭ ‬بزرگ‭ ‬انگلیس‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬آسیایی‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬شکست‭ ‬نظامی‭ ‬می‌‭ ‬خورد‭. ‬از‭ ‬مشخصات‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬تبارز‭ ‬روحیه‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تجاوز‭ ‬بیگانه‭ ‬است‭. ‬صفوف‭ ‬مردم‭ ‬بدون‭ ‬امتیاز‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬تحکیم‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬‮»‬

مکناتن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هنگام‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نیروهای‭ ‬اشغالگرش‭ ‬بد‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬بدون‭ ‬مکث‭ ‬به‭ ‬رهبران‭ ‬محاذ‭ ‬ملی‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬پیام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬مذاکره‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬شرط‭ ‬خروج‭ ‬نیروهایش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬افغانستان‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬معاهدهٔ‭ ‬‮٤‬‭ ‬فقره‌‭ ‬ای‭ ‬پذیرفت‭. ‬در‭ ‬بدل‭ ‬رهبران‭ ‬ملی‭ ‬قرارداد‭ ‬۲۱‭ ‬ماده‌‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬نماینده‭ ‬انگلیس‭ ‬تحمیل‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬ملت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬راهی‭ ‬جز‭ ‬پذیرش‭ ‬آن‭ ‬نداشتند‭.‬

غرض‭ ‬معلومات‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬متن‭ ‬دو‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬به‭ ‬صفحات‭ ‬۴۷۵‭ -‬‮٥٧٥‬‭ ‬جلد‭ ‬اول‭ ‬‮«‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تاریخ‮»‬‭ ‬مراجعه‭ ‬شود‭.‬

دولت‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬مکناتن‭ ‬که‭ ‬همیش‭ ‬با‭ ‬دسیسه‭ ‬و‭ ‬تفرقه‭ ‬پیش‭ ‬می‌‭ ‬رفت،‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬رسیدن‭ ‬آذوقه‭ ‬و‭ ‬الحاق‭ ‬نیروی‭ ‬کمکی‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬نفری‭ ‬به‭ ‬نیروهای‭ ‬شان‭ ‬بیشرمانه‭ ‬عهدنامهٔ‭ ‬مذاکرات‭ ‬را‭ ‬نقض،‭ ‬از‭ ‬فیصله‭ ‬نامه‭ ‬سر‭ ‬باز‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬معاهدهٔ ‬دیگری‭ ‬مستقیماً‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬جوان‭ ‬که‭ ‬میدانست‭ ‬آدم‭ ‬کار‭ ‬ساز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کشانیدن‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خود‭ ‬موفقیت‭ ‬بزرگی‭ ‬را‭ ‬کمایی‭ ‬خواهیم‭ ‬نمود،‭ ‬مطرح‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬خواهان‭ ‬مذاکره‭ ‬شد‭. ‬مکناتن‭ ‬این‭ ‬شیاد‭ ‬کارکشته‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬جوان‭ ‬۴۲‭ ‬ساله‭ ‬بود،‭ ‬تطمیع‭ ‬و‭ ‬اغوا‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬علیه‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬پروتوکولی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬برساند‭.‬

وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬سران‭ ‬ملی،‌‭ ‬پیشنهاد‭ ‬مذاکره‭ ‬را‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬مکناتن‭ ‬گادی‭ ‬چهار‭ ‬عرابه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬تفنگچه‌‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسم‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬برای‭ ‬وزیر‭ ‬اکبرخان‭ ‬فرستاد‭.‬

وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬دسائس‭ ‬مکناتن‭ ‬آگاه‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬یارانش‭ ‬خاصتاً‭ ‬نائب‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬لوگری‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬مذاکرات‭ ‬را‭ ‬پذیرفت،‭ ‬زیرا‭ ‬وی‭ ‬آگاه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مکناتن‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تفرقه‭ ‬میان‭ ‬رهبران‭ ‬مبارزین‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬های‭ ‬رنگین‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬مقام‭ ‬یکی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬دیگری‭ ‬استعمال‭ ‬کرده‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬فریفتن‭ ‬و‭ ‬شعله‭ ‬ور‭ ‬ساختن‭ ‬جنگ‭ ‬بین‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭.‬

وزیر‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬انداختن‭ ‬مکناتن‭ ‬پلانی‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سرانجام‭ ‬زمینه‭ ‬پیروزی‭ ‬را‭ ‬مهیا‭ ‬ساخت‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬گروگان‭ ‬کردن‭ ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬جنرالان‭ ‬دشمن‭ ‬وارد‭ ‬نمودن‭ ‬ضربه‭ ‬بر‭ ‬امپراتوری‭ ‬انگلیس‭ ‬برای‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬گشت‭ ‬امیر‭ ‬گروگان‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خاندانش‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬خوانده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

غلام‭ ‬محمد‭ ‬غبار‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬تاریخی‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬انگلیس‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬گردید،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬۳۲‭ ‬دسمبر‭ ‬۱۴۸۱‮»‬‭ ‬چنین‭ ‬من‭ ‬مینگارد‭:  ‬

‮«‬در‭ ‬صبح‭ ‬روز‭ ‬۳۲‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬۱۴۸۱م‭ ‬قوای‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬قشلهٔ‭ ‬بی‭ ‬بی‭ ‬مهرو‭ ‬امر‭ ‬تیارسی‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬هیئت‭ ‬انگیس‭ ‬به‭ ‬سرکردگی‭ ‬مکناتن‭ ‬با‭ ‬کپتان‭ ‬تریور،‭ ‬کپتان‭ ‬لارنس‭ ‬و‭ ‬کپتان‭ ‬مکینزی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬سواره‭ ‬از‭ ‬چهاونی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جنوب‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬قلعه‭ ‬محمود‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬۰۰۶‭ ‬قدمی‭ ‬قشله‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬جلسه‭ ‬معین‭ ‬گردیده‭ ‬بود‭ ‬حرکت‭ ‬کرد‭. ‬مکناتن‭ ‬در‭ ‬ورود‭ ‬خود‭ ‬سردار‭ ‬محمداکبر‭ ‬خان،‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬غلجایی،‭ ‬دوست‭ ‬محمد‭ ‬خان،‭ ‬خدا‭ ‬بخش‭ ‬خان،‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬مؤمن‭ ‬غلجایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬روی‭ ‬سنگی‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬منتظر‭ ‬یافت‭.‬

سردار‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬استقبال‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬مساعد‭ ‬برای‭ ‬مذاکره‭ ‬آگاه‭ ‬نمود‭.‬

سردار‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬دست‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬هموار‭ ‬بر‭ ‬پتوی‭ ‬افغانی‭ ‬جلسه‭ ‬را‭ ‬دایر‭ ‬کرد‭. ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬کپتانهای‭ ‬او‭ ‬مقابل‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬نشستند‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬دوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬خدا‭ ‬بخش‭ ‬خان‭ (‬برادران‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭) ‬و‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬خان‭ ‬استاده‭ ‬ماندند‭.‬

مذاکره‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬تمام‭ ‬اقوال‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬مواعید‭ ‬متناقض‭ ‬و‭ ‬متخالف‭ ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬سران‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ایام‭ ‬استیلای‭ ‬آنها،‭ ‬یک‭ ‬یک‭ ‬شمرد‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬رویه‭ ‬گی‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬توضیح‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬قول‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬انگلیس‭ ‬ها‭ ‬مورد‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬ما‭ ‬نیست‭. ‬شما‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬تسلط‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مملکت‭ ‬چیزی‭ ‬دیگری‭ ‬نمی‌خواهید‭. ‬آنگاه‭ ‬دو‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬متناقض‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬پیش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬تخلیه‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬وعده‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دیگری‭ ‬اقامت‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تائید‭ ‬نموده‭ ‬بود‭. ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬مذاکرات‭ ‬مکناتن‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نواب‭ ‬محمد‭ ‬زمان‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬یکی‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬دیگری‭ ‬تفصیل‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬ما‭ ‬نمیتوانیم‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬و‭ ‬معاهده‭ ‬شما‭ ‬اطمینان‭ ‬کنیم‭ ‬مگر‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬خود‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬گروگان‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬نگهداریم‭ ‬تا‭ ‬قشون‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬خارج‭ ‬شوند‭ ‬آنگاه‭ ‬ما‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬خواهیم‭ ‬فرستاد‭.‬

این‭ ‬بیانات‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬تقریباً‭ ‬پانزده‭ ‬دقیقه‭ ‬طول‭ ‬کشید‭ ‬چون‭ ‬مکناتن‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دو‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬متناقض‭ ‬و‭ ‬امضا‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬جوابی‭ ‬مقنع‭ ‬نداشت،‭ ‬از‭ ‬مکر‭ ‬و‭ ‬حیله‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬گرفت‭. ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬گفت‭ ‬بهتر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬باشید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نتیجه‭ ‬برسیم‭. ‬آنگاه‭ ‬امر‭ ‬گرفتاری‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬پیشتر‭ ‬خودش‭ ‬دست‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬کابل‭ ‬کشید‭. ‬چون‭ ‬مکناتن‭ ‬مقاومت‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬سردار‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬دست‭ ‬دیگر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬تا‭ ‬این‭ ‬وقت‭ ‬لارنس‭ ‬توسط‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬تریور‭ ‬بواسطه‭ ‬دوست‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬میکنزی‭ ‬بواسطه‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬خان‭ ‬خلع‭ ‬سلاح‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬تمام‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬خونسردی‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬انجام‭ ‬یافته‭ ‬بود‭. ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬میخواستند‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬بشکل‭ ‬گروگان‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬تا‭ ‬هنگام‭ ‬تخلیه‭ ‬نگهدارند،‭ ‬بطرف‭ ‬کابل‭ ‬کشیدند‭ ‬مگر‭ ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬تریور‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬پرداختند‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬طرف‭ ‬آتش‭ ‬تفنگ‭ ‬گارد‭ ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬محافظین‭ ‬افغانی‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬قشله‭ ‬دشمن‭ ‬بسیار‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬خطر‭ ‬حمله‭ ‬و‭ ‬تخلیص‭ ‬اُسرا‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬سردار‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬مکناتن‭ ‬و‭ ‬تریور‭ ‬را‭ ‬کشتند‭. ‬اما‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬عجله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سپر‭ ‬میکنزی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬ضربت‭ ‬تیغ‭ ‬رهایی‭ ‬یافت‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬لمحه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عمداً‭ ‬به‭ ‬لارنس‭ ‬فرصت‭ ‬فرار‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬جریان‭ ‬را‭ ‬بی‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬کاست‭ ‬به‭ ‬سرکردگان‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬داخله‭ ‬قشلهٔ‭ ‬عسکری‭ ‬شان‭ ‬برسد‭. ‬لارنس‭ ‬بر‭ ‬اسپی‭ ‬سوار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بتاخت‭. ‬انگلیس‭ ‬ها‭ ‬عجالتاً‭ ‬مقام‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پاتنجر‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬بودند‭.‬

مبارزین‭ ‬ملی‭ ‬نیز‭ ‬بقصد‭ ‬کشتن‭ ‬کپتان‭ ‬میکنزیِ‭ ‬اسیر،‭ ‬هجوم‭ ‬آوردند‭ ‬ولی‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬پیش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬میکنزی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬مردم‭ ‬نجات‭ ‬داد‭ ‬آنگاه‭ ‬رو‭ ‬بطرف‭ ‬میکنزی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرزنش‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬شما‭ ‬آمده‭ ‬بودید‭ ‬که‭ ‬ملک‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بگیرید؟‮»‬

غبار‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬نویسد‭: ‬‮«‬از‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬جوانِ‭ ‬۴۲‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬تمام‭ ‬رهبران‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬صفت‭ ‬پیشوای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬افغانستان‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭.‬‮»‬‭ (‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬تاریخ،‭ ‬ص‭ ‬۸۷۵‭) ‬سرانجام‭ ‬جلسهٔ‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬خانهٔ‭ ‬نواب‭ ‬محمد‭ ‬زمان‭ ‬خان‭ ‬برپا‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نمایندگان‭ ‬گروگان‭ ‬شدهٔ‭ ‬انگلیس‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬پرده‭ ‬از‭ ‬مکارگی،‭ ‬دو‭ ‬رویی‭ ‬و‭ ‬تفرقه‭ ‬افگنی‭ ‬مکناتن‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همگان‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬محکوم‭ ‬کردند‭. ‬چنانچه‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬لوگری‭ ‬خط‭ ‬اصلی‭ ‬مکناتن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حاضران‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جایزهٔ‭ ‬سر‭ ‬امین‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬تعیین‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬سپس‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬آرا‭ ‬همان‭ ‬معاهده‭ ‬۲۱‭ ‬ماده‌‭ ‬ای‭ ‬فیمابین‭ ‬افغانها‭ ‬و‭ ‬مکناتن‭ (‬‮١١‬‭ ‬دسمبر‭ ‬۱۴۸۱‭) ‬به‭ ‬اضافه‭ ‬سه‭ ‬فقره‭ ‬دیگر‭ ‬بر‭ ‬انگلیس‭ ‬های‭ ‬مقیم‭ ‬کابل‭ ‬قبولانده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ششم‭ ‬جنوری‭ ‬۲۴۸۱‭ ‬تخلیه‭ ‬کابل‭ ‬شروع‭ ‬شد‭. ‬مگر‭ ‬قوماندانان‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬قندهار‭ ‬و‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬از‭ ‬معاهده‭ ‬سرپیچی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬عزیمت‭ ‬به‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬انکار‭ ‬نمودند‭ ‬چون‭ ‬حکومت‭ ‬انگلیسی‭ ‬هند‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬وعدهٔ‭ ‬کمک‭ ‬نظامی‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬شورای‭ ‬مقاومت‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سخت‭ ‬سری‭ ‬انگلیس‭ ‬فیصله‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬شمشیر‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬راند‭.‬

دشمن‭ ‬نیروی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جبهات‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬و‭ ‬قندهار‭ ‬آمادهٔ‭ ‬جنگ‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬آوازهٔ‭ ‬پیوستن‭ ‬نیروهای‭ ‬ذخیرهٔ‭ ‬انگلیس‭ ‬از‭ ‬پشاور،‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬و‭ ‬قندهار‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬کابل‭ ‬سر‭ ‬زبانها‭ ‬بود‭ ‬بناً‭ ‬شورای‭ ‬مقاومت‭ ‬ملی‭ ‬که‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬۲۱‭ ‬تن‭ ‬بود‭ ‬تمام‭ ‬اختیارات‭ ‬رام‭ ‬ساختن‭ ‬ارتش‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزیرمحمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬محمدشاه‭ ‬خان‭ ‬غلجایی‭ ‬سپردند‭. ‬وزیرمحمد‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬جنرال‭ ‬الفنستن‭ ‬به‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬توپخانه‭ ‬و‭ ‬اسلحهٔ‭ ‬قشون‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غنیمت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سران‭ ‬ارتش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬اتفاقات‭ ‬بدون‭ ‬جنگ‭ ‬امکان‭ ‬پذیر‭ ‬نبود‭ ‬پس‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬جنگهای‭ ‬چریکی‭ ‬و‭ ‬شبیخون‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬سپاه‭ ‬هفده‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬هزار‭ ‬نیروی‭ ‬دشمن‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬مار‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬داکتر‭ ‬برایدن،‭ ‬زده،‭ ‬زخمی‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬محو‭ ‬کامل‭ ‬ارتش‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جنرال‭ ‬سیل‭ ‬رسانید‭.‬

در‭ ‬‮١١‬‭ ‬جنوری‭ ‬جنرال‭ ‬الفنستن‭ ‬تسلیم‭ ‬شدن‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سردار‭ ‬محمداکبرخان‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬رهبران‭ ‬شورا‭ ‬به‭ ‬گرمی‭ ‬پذیرایی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شمشیرهای‭ ‬اُسرا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کمر‭ ‬شان‭ ‬دور‭ ‬نکردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مهمان‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬برخورد‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬یگانه‭ ‬خیمه‭ ‬ا‭ ‬ی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬داشتند‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آنان‭ ‬گذاشتند‭. ‬جنرال‭ ‬سیل‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬کمک‭ ‬نیروی‭ ‬تازه‭ ‬دم‭ ‬تسلیم‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قوایش‭ ‬در‭ ‬محاصره‭ ‬مبارزان‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬وزیرمحمداکبرخان‭ ‬شخصاً‭ ‬با‭ ‬‮٤٤‬‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اُسرا‭ ‬به‭ ‬لغمان‭ ‬رفت‭. ‬همچنان‭ ‬مبارزان‭ ‬راه‭ ‬خیبر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نرسیدن‭ ‬کمک‭ ‬مسدود‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬کمکی‭ ‬پنجهزار‭ ‬نفری‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬سکهه‭ ‬به‭ ‬قیادت‭ ‬کلنل‭ ‬وایلد‭ ‬در‭ ‬۴۲‭ ‬جنوری‭ ‬۲۴۸۱‭ ‬در‭ ‬علی‭ ‬مسجد‭ ‬مورد‭ ‬هجوم‭ ‬مبارزان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬۰۲۱‭ ‬نفر‭ ‬کشته‭ ‬و‭ ‬رهبر‭ ‬زخمی‭ ‬پس‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬پشاور‭ ‬فرار‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬نیز‭ ‬پنجهزار‭ ‬مبارز‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬حلقه‭ ‬محاصره‭ ‬را‭ ‬تنگ‭ ‬تر‭ ‬ساختند‭ ‬بناً‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬امید‭ ‬جنرال‭ ‬سیل‭ ‬از‭ ‬رجعت‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬هندوستان‭ ‬به‭ ‬یأس‭ ‬مبدل‭ ‬می‌شد‭.‬

وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬شاه‭ ‬خان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جابجا‭ ‬ساختن‭ ‬اُسرا‭ ‬با‭ ‬پانزده‭ ‬هزار‭ ‬پیاده‭ ‬نظام‭ ‬وپنجهزار‭ ‬سواره‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬حملهٔ‭ ‬بزرگ‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تلفات‭ ‬جانی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬مواجه‭ ‬ساخت‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬سردار‭ ‬سلطان‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬و‭ ‬محمدشاه‭ ‬خان‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬نیروی‭ ‬تازه‭ ‬دم‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خیبر‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬نیروی‭ ‬کمکی‭ ‬شتافتند‭. ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬جنرال‭ ‬سیل‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جلال‭ ‬آباد‭ ‬را‭ ‬تخلیه‭ ‬کنید‭ ‬ضمانت‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬آنسوی‭ ‬خیبر‭ ‬خواهیم‭ ‬نمود‭ ‬ولی‭ ‬جنرال‭ ‬سیل‭ ‬که‭ ‬سرگذشت‭ ‬قشون‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬میدانست‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬اعتماد‭ ‬نکرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬خدعه‭ ‬ونیرنگ‭ ‬برآمد‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬بدل‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬روپیه‭ ‬هندی‭ ‬پاینده‭ ‬کاکری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محافظان‭ ‬وزیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬کشتن‭ ‬اش‭ ‬استخدام‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬وزیر‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭. ‬پاینده‭ ‬از‭ ‬عقب‭ ‬با‭ ‬مرمی‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬اکبر‭ ‬خان‭ ‬فیر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬نمرد‭ ‬ولی‭ ‬زخمی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬محافظان‭ ‬پاینده‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬عفو‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعتراف‭ ‬کشتند‭.‬

در‭ ‬جنگ‭ ‬اول‭ ‬افغان‭-‬انگلیس‭ ‬حدود‭ ‬۰۰۵۴‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬۰۰۰۲۱‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬قشون‭ ‬تجاوزگر‭ ‬بودند،‭ ‬نابود‭ ‬گشتند‭. ‬انگلیس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ،‭ ‬نبرد‭ ‬را‭ ‬باخت‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬زد‭. ‬شکست‭ ‬مفتضحانهٔ‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬شهرت‭ ‬امپراتوری‭ ‬متجاوز‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬آسیا،‭ ‬خاصتاً‭ ‬نیم‭ ‬قارهٔ‭ ‬هند؛‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬برباد‭ ‬داد‭. ‬

قیام‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خطر‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬نابودی‭ ‬سلطهٔ‭ ‬امپراطوری‭ ‬انگلیس‭ ‬که‭ “‬آفتاب‭ ‬در‭ ‬‌آن‭ ‬غروب‭ ‬نمی‭ ‬کرد‭”‬،‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بمثابهٔ‭ ‬گورستان‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬مایه‭ ‬الهام‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬ضد‭ ‬استعماری‭ ‬معرفی‭ ‬گردید‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬پیمانه‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬قندهار‭ ‬و‭ ‬غزنی‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬حلقه‭ ‬محاصره‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬تنگتر‭ ‬می‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬لشکر‭ ‬پنجاوچهار‭ ‬هزار‭ ‬نفری‭ ‬امپراتوری‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬مار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬مرگبار‭ ‬چهل‭ ‬هزار‭ ‬کشته‭ ‬دچار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬انگلیس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ،‭ ‬نبرد‭ ‬را‭ ‬باخت‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬زد‭. ‬شکست‭ ‬مفتضحانهٔ‭ ‬انگلیس‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬امپراتوری‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬آسیا‭ ‬خاصتاً‭ ‬هند‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نیز‭ ‬برباد‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬قیام‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬خطر‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬نابودی‭ ‬سلطهٔ‭ ‬بی‭ ‬غروبش‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بمثابهٔ‭ ‬گورستان‭ ‬انگلیس‭ ‬و‭ ‬مایه‭ ‬الهام‭ ‬سایر‭ ‬جنبش‭ ‬های‭ ‬ضد‭ ‬استعماری‭ ‬معرفی‭ ‬گردید‭.‬

شاه‭ ‬شجاع‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬با‭ ‬انگلیس‭ ‬ابأ‭ ‬ورزیده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬لارد‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مزدور‭ ‬انگلیس‭ ‬خطاب‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬هراس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬حاکم‭ ‬را‭ ‬انقلابی‭ ‬و‭ ‬نهایت‭ ‬ضد‭ ‬انگلیس‭ ‬تشخیص‭ ‬نموده‭ ‬بود‭ ‬اعلام‭ ‬جهاد‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬انگلیس‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬جان‭ ‬سالم‭ ‬ونام‭ ‬نیکو‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بجا‭ ‬بگذارد‭. ‬ولی‭ ‬مبارزان‭ ‬در‭ ‬مقابلش‭ ‬بی‭ ‬تفاوت‭ ‬نماندند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬مناسب‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬نیستش‭ ‬کردند‭. ‬نام‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬لکه‭ ‬ننگ‭ ‬و‭ ‬سمبول‭ ‬وطنفروشی‭ ‬مسمی‭ ‬شد‭.‬

روز‭ ‬۳۲‭ ‬دسمبرحادثه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وزیرمحمد‭ ‬اکبرخان‭ ‬فرزند‭ ‬میهن‭ ‬ومبارز‭ ‬سازش‭ ‬ناپذیر‭ ‬با‭ ‬دشمن،‭ ‬بجای‭ ‬امضای‭ ‬پروتوکول‭ ‬با‭ ‬اجنبی،‭ ‬به‭ ‬متجاوزین‭ ‬درس‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬فراموش‭ ‬ناشدانی‭ ‬بزرگی‭ ‬داد‭. ‬روح‭ ‬وزیر‭ ‬اکبرخان‭ ‬شاد،‭ ‬کارنامه‭ ‬هایش‭ ‬جاودان‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬برین‭ ‬مکانش‭ ‬باد‭.‬

مطالب مشابه

Back to top button