ویدیوها

 • پیر بغدادی – قسمت هشتم

  قسمت هشتم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت هفتم

  قسمت هفتم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت ششم

  قسمت ششم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت پنجم

  قسمت پنجم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت چهارم

  قسمت چهارم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت سوم

 • پیر بغدادی – قسمت دوم

  قسمت دوم ترجمهٔ دری کتاب پیر بغدادی را میتوانید با کلیک کردن به این لینک بشنوید.

 • پیر بغدادی – قسمت اول

  قرار وعده تقریر ناول پیر بغدادی به زبان دری خدمت شما علاقمندان ادبیات داستانی تقدیم میگردد. من این اثر خوب به قلم روانشاد نصیر احمد احمدی را بدلیل محتوای بلند تاریخی و ملی آن به زبان دری ترجمه کردم و براینکه پیام آن به یک کمیت بیشتر مردم برسد آنرا به صدا درآوردم. امیدوارم شما علاقمندان روشنگری از آن چراغی بردارید و با آن کلبه کلبهٔ ملت را روشن بسازید. این سلسله هفته وار نشر خواهد شد. https://www.youtube.com/embed/udS6z2xaE3A?si=ecOxUdCdEDL5OAfU

 • شمارهٔ دوازدهم مجلهٔ لمر

 • د لمر د مجلې پنځمه ګڼه

  برای اشتراک به ماهنامهٔ لمر رشتهٔ ذیل را فشار دهید. https://lmar-magazine.myshopify.com/collections/all

Back to top button