• زبان و ادبیات

    در‭ ‬امواج‭ ‬زایران‭ ‬قونیه

    اقتباس از شمارهٔ اول مجلهٔ لمر جدی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی/جنوری ۲۰۲۱م سحرگاهان‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬قونیه‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬برخاستم‭ ‬و‭ ‬شکر‭ ‬خدای‭ ‬کردم‭. ‬سیاهی‭ ‬کماکان‭ ‬بر‭ ‬عالم‭ ‬مسلط‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬استقبال‭ ‬لحظات‭ ‬که‭ ‬افق‭ ‬مشرق‭ ‬به‭ ‬پیشواز‭ ‬شمس‭ ‬دامن‭ ‬نور‭ ‬می‭ ‬گسترد،‭…

  • زبان و ادبیات

    ترشنې‭ ‬ونې‭ ‬لاندې

    ‭     ‬دکتور‭ ‬زمان‭ ‬ستانیزی د الهیات او عرفان استاد،د پسفیکا د عالي تحصیلاتو پوهنتون په‭ ‬لرې‭ ‬افق‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬غرونو‭ ‬څوکو‭ ‬آسمان‭ ‬پر‭ ‬سر‭ ‬نیولی‭ ‬و‭. ‬راڅېرمه‭ ‬د‭ ‬زمانې‭ ‬درنې‭ ‬اندېښنې‭ ‬پر‭ ‬اوښانو‭ ‬بار‭ ‬وې‭. ‬تقدیر‭ ‬د‭ ‬کاروانیانوپه‭ ‬ټنډه‭ ‬د‭…

Back to top button