• زبان و ادبیات

  قطرهٔ از باران شعر

  شعر و دیکلمه: پروفیسور حامد نوید موسیقی: داکتر اسد بدیع

 • سیاست و تاریخ

  افغانستان در آغاز ادوار  اسلامی

  گسترش اسلام بسوی بلاد شرقی درسال ۶۴۲ میلادی سپاه مسلمانان به سرکردگی سعد بن وقاص درجنگ نهاوند که اعراب آن را “فتح‌الفتوح” مینامند، قوای عظیم امپراتوری ساسانی فارس را شکست داد. پس ازین حادثه یزدگُرد سوم به کرمان فرار کرد و درسال…

 • سیاست و تاریخ

  آیا‭ ‬مناقشه‭ ‬بالای‭ ‬نام،‭ ‬حلال‭ ‬مشکلات‭ ‬امروزی‭ ‬افغانستان‭ ‬است؟

  در‭ ‬شرایط‭ ‬حاد‭ ‬کنونی‭ ‬،‭ ‬که‭ ‬میهن‭ ‬ما،‭ ‬دستخوش‭ ‬بازی‭ ‬های‭ ‬وخیم‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬همسایگان‭ ‬آزمند‭ ‬ما،‭ ‬بخصوص‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬میباشد،‭ ‬باز‭ ‬نمودن‭ ‬بحث‭ ‬جنجال‭ ‬بر‭ ‬انگیز،‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬که‭ ‬“نام‭ ‬اینکشور‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬خراسان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬گویا‭ ‬نام‭ ‬افغانستان‭…

 • سیاست و تاریخ

  شناخت فرهنگ و ساختار اجتماعی افغانستان در آغاز   ادوار   اسلامی

  در‭ ‬آغاز‭ ‬ادوار‭ ‬اسلامی‭ ‬باشندگان‭ ‬باستانی‭ ‬و‭ ‬دودمانهای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محدودهٔ‭ ‬سرزمین‭ ‬کنونی‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬بعضاً‭ ‬درماورای‭ ‬آن‭ ‬میزیسته‭ ‬اند،‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬چغانیان‭ ‬باختر‭ ‬و‭ ‬حوزهٔ‭ ‬آمو،‭ ‬آل‭ ‬بانیجور‭ ‬تخارستان،‭ ‬امرای‭ ‬اندراب،‭ ‬لویکان‭ ‬غزنه،‭ ‬اسلاف‭ ‬لودی‭ ‬ها،‭ ‬فریغونیان‭ ‬جوزجان،‭ ‬شیران‭ ‬بامیکان‭…

 • سیاست و تاریخ

  پسمنظر مخالف با زبان دری

  بحثی در مورد «جوامع فارسی شده» (Persiantaed Societies) درحالیکه زبان در نزد اکثر مردم جهان چیزی بیش ازوسیلهٔ افهام و تفهیم نیست، درکشورما افغانستان نیزهر دو اصطلاح دری و فارسی بدون تعصب و تبعیض مروج بوده، وهردو اصطلاح درصحبت های روزانه بشکل…

 • سیاست و تاریخ

  بررسی‭ ‬آثار‭ ‬ھنری‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان

  با‭ ‬آنکه‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بشر‭ ‬اولیه‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬است‭ ‬ونظریات‭ ‬متفاوتی‭ ‬درین‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬تحقیقات‭ ‬باستان‭ ‬شناسی،‭ ‬انسان‭ ‬شناسان‭ (‬انترو‭ ‬پالوجیست‭ ‬ها‭) ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬رسیده‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬هومو‭ ‬سپین‭ ‬ها‭ ‬دارای‭ ‬فرهنگ‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬تری‭ ‬نسبت‭…

 • سیاست و تاریخ

  ریشه یابی کلمهٔ افغان در پرتو اسناد تاریخی

  کلمهٔ‭ ‬افغان‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬مطالعات‭ ‬زبانشناسی‭ ‬و‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬متون‭ ‬کهن‭ ‬تاریخی‭ ‬یک‭ ‬کلمهٔ‭ ‬باستانیست‭.‬‭ ‬درحالیکه‭ ‬پشتونها‭ ‬مانند‭ ‬سایر‭ ‬اقوام‭ ‬کشور‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬چهارم‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬افغانستان‭ ‬‮«‬افغان‮»‬‭ ‬هستند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬علم‭ ‬ایتومالوجی‭ ‬‮ ‬Etymology‮ ‬‭ ‬‭(‬ریشه‭ ‬یابی‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬زمانی‭ ‬ومکانی‭…

 • سیاست و تاریخ

  برج عیاران

  یکی‭ ‬از‭ ‬بناهای‭ ‬تاریخی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬دیوار‭ ‬های‭ ‬کهن‭ ‬بلخ‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬باستانی‭ ‬تاکنون‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬و‭ ‬ابهت‭ ‬خاصی‭ ‬جلب‭ ‬نظر‭ ‬مینماید،‭ ‬عمارت‭ ‬زیبای‭ ‬مشهور‭ ‬به‭ ‬“برج‭ ‬عیاران”‭ ‬است‭.‬ نظر‭ ‬به‭ ‬مطالعات‭ ‬باستانشناسی‭  ‬این‭ ‬بنا‭ ‬از‭ ‬عهد‭…

Back to top button