سیاست و تاریخ

بررسی‭ ‬آثار‭ ‬ھنری‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان

با‭ ‬آنکه‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بشر‭ ‬اولیه‭ ‬بسیار‭ ‬محدود‭ ‬است‭ ‬ونظریات‭ ‬متفاوتی‭ ‬درین‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬تحقیقات‭ ‬باستان‭ ‬شناسی،‭ ‬انسان‭ ‬شناسان‭ (‬انترو‭ ‬پالوجیست‭ ‬ها‭) ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬رسیده‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬هومو‭ ‬سپین‭ ‬ها‭ ‬دارای‭ ‬فرهنگ‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬تری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬یناندرتال‭ ‬Neanderthals‭ ‬وانسانهای‭ ‬بسیارکهن‭ ‬یا‭ ‬هوموایرکتوس‭ ‬Homo Erectus‭ ‬بوده‭ ‬اند‭. ‬گرچه‭ ‬دوره‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬قدیمی‭ ‬ترین‭ ‬انسان‭ ‬ها‭ ‬‭ ‬یعنی‭ ‬هومو‭ ‬ایر‭ ‬کتوس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬۹۵۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬،‭ ‬دوره‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬نیاندرتال‭ ‬درحدود‭ ‬۴۰۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬تا‭  ‬۶۰۰۰۰‭ ‬سا‭ ‬ل‭ ‬و‭ ‬هوموسپین‭ ‬ها‭ ‬درحدود‭ ‬۳۵۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬تخمین‭ ‬گردیده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬شواهدی‭ ‬دردست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬طول‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬بشررا‭ ‬بروی‭ ‬زمین‭ ‬بسیار‭ ‬قبل‭ ‬ازین‭ ‬دوره‭ ‬ها‭ ‬ثابت‭ ‬میسازد،‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬چندین‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬بالغ‭ ‬گردد‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬مطالعه‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬وتحقیقاتی‭ ‬که‭ ‬درمورد‭ ‬دوره‭ ‬مغاره‭ ‬نشینی‭ ‬وشکارگری‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬بسیاردلچسپ‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬تاریخ‭ ‬هنر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بررسی‭ ‬ابداعات‭ ‬هنری‭ ‬عصر‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬یا‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التاريخ‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭.‬‭ ‬ازینرو‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارائهٔ‭ ‬معلومات‭ ‬مختصری‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬موجودیت‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درافغانستان‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬آثارهنری‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬یا‭ ‬عصرحجر‭ ‬میپردازیم‭.‬

انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درافغانستان‭:‬

مطالعات‭ ‬باستانشناسی‭ ‬وانتروپالوجی‭ ‬درمورد‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درافغانستان‭ ‬درسال‭ ‬۱۹۵۹م‭ ‬توسط‭ ‬‭ ‬داکتر‭ ‬والترفیرزرفس‭ ‬عضوموزیم‭ ‬طبیعی‭ ‬امریکا‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬تحقیق‭ ‬ابتدایی‭ ‬ساحات‭ ‬وسیعی‭ ‬درحوزه‭ ‬هلمند‭ ‬وارغنداب‭ ‬وحوزه‭ ‬جنوبغرب‭ ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موجودیت‭ ‬آثار‭ ‬انسانهای‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬مربوط‭ ‬دوره‭ ‬کهن‭ ‬سنگی‭ ‬پارینه‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬میگردید،‭ ‬نشانی‭ ‬گردید‭.‬

درسال‭ ‬۱۹۷۴م‭ ‬تیم‭ ‬باستانشناسی‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬سرکرده‭ ‬گی‭ ‬لویس‭ ‬دوپری‭ ‬Luis Dupree‭ ‬آثار‭ ‬بسیار‭ ‬کهن‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬دوره‭ ‬‭(‬کهن‭ ‬سنگی‭ ‬قدیم‭)‬Lower Paleolithicمیشود‭ ‬از‭ ‬اطراف‭ ‬آب‭ ‬ایستاده‭ ‬دشت‭ ‬ناور‭ ‬بدست‭ ‬آوردند‭. ‬این‭ ‬آثار‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬ابزار‭ ‬سنگی‭ ‬چون‭ ‬،‭ ‬تبرچه‭ ‬ها،‭ ‬گرزهای‭ ‬سنگی‭ ‬و‭ ‬آلات‭ ‬تراش‭ ‬ساخته‭ ‬ازسنگ‭ ‬بودند‭ ‬زندگی‭ ‬گروهی‭ ‬قبیله‭ ‬از‭ ‬انسانهای‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬گو‭ ‬میکردند،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬صد‭ ‬هزارسال‭ ‬قدامت‭ ‬داشت‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬دشت‭ ‬ناور‭ ‬غزنه‭ ‬تا‭ ‬حال‭ ‬کهن‭ ‬ترین‭ ‬ساحه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درافغانستان‭ ‬شناخته‭ ‬میشود،‭ ‬اما‭ ‬مطالعات‭ ‬باستانشناسی‭ ‬درمورد‭ ‬موجودیت‭ ‬ساحات‭ ‬مشابهی‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬هلمند‭ ‬و‭ ‬نیمروز‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬تکمیل‭ ‬نگردیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬تحقیقات‭ ‬دراثر‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬ازسال‭ ‬۱۹۷۸م‭ ‬بوقوع‭ ‬پیوست‭ ‬به‭ ‬تعویق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬جنگ‭ ‬نیزپیگیری‭ ‬نگردید،‭ ‬اما‭ ‬مطالعات‭ ‬شناسایی‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬که‭ ‬دردههٔ‭ ‬۱۹۵۰م‭ ‬و‭ ‬۱۹۶۰م‭ ‬درشمال‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬یافته‭ ‬بود،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬جنوبغرب‭ ‬مکمل‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬ازینرو‭ ‬تحقیقات‭ ‬باستانشناسان‭ ‬و‭ ‬انترو‭ ‬پالوجیستها‭ ‬موجودیت‭ ‬آثار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انسانهای‭ ‬نیاندرتال‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ساحات‭ ‬مختلف‭ ‬ولایات‭ ‬سمنگان،‭ ‬تخار،‭ ‬فاریاب‭ ‬و‭ ‬بدخشان‭ ‬چون‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬قره‭ ‬کمر‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬سمنگان‭ ‬،‭ ‬تپه‭ ‬های‭ ‬كلفلگان‭ ‬و‭ ‬چنار‭ ‬گنجشكان‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬تخار،‭  ‬بهارك‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬بدخشان‭ ‬و‭ ‬غارمرده‭ ‬گوسفند‭ ‬درگرزیوان‭ ‬ولایت‭ ‬فاریاب‭ ‬تثبیت‭ ‬نمود‭.‬‭ ‬قدمت‭ ‬‭ ‬این‭ ‬آثاربه‭ ‬۴۰۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۵۰۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬میرسد‭. ‬احتمال‭ ‬موجودیت‭ ‬آثار‭ ‬انسانهای‭ ‬کهن‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬جنوبغرب‭ ‬،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬ولایات‭ ‬فراه‭ ‬و‭ ‬نیمروز‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬نخورده‭ ‬ماند،‭ ‬بسیار‭ ‬قابل‭ ‬پیشبینی‭ ‬است‭ ‬وشاید‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬دریچهٔ‭ ‬بررسی‭ ‬های‭ ‬نوینی‭ ‬را‭ ‬درین‭ ‬ساحه‭ ‬تاریخی‭ ‬بازنماید‭.‬‭ ‬

مجسمه‭ ‬آق‭ ‬کوپرک‭ ‬بلخ

‭ ‬نخستین‭ ‬اثرهنری‭ ‬افغانستان‭ ‬وقاره‭ ‬آسیا

درسال‭ ‬۱۹۶۹م‭ ‬تیم‭ ‬باستان‭ ‬شناسان‭ ‬امریکایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دامنه‭ ‬های‭ ‬سلسلهٔ‭ ‬جبال‭ ‬هندوکش‭ ‬شمالی‭ ‬درجستجوی‭ ‬آثارانسانهای‭ ‬قدیم‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬مغاره‭   ‬‮«‬‭ ‬کُر‮»‬‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬قریه‭ ‬بابا‭ ‬درویش‭ ‬کُشم‭ ‬بدخشان‭ ‬استخوان‭ ‬های‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ابزارسنگی‭ ‬شان‭ ‬بدست‭ ‬آوردند‭. ‬کاوشها‭ ‬و‭ ‬جستجوهای‭ ‬بیشتر‭ ‬هیأت‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬مدیریت‭ ‬لویس‭ ‬دوپری‭ ‬وداکترکوون‭ ‬درقریه‭ ‬کُر‭ ‬درسال‭ ‬۱۹۷۴م‭ ‬این‭ ‬احتمال‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬بخشید،‭ ‬که‭ ‬ساحه‭ ‬تاریخی‭ ‬باختر‭ ‬و‭ ‬بدخشان‭ ‬درحواشی‭ ‬رود‭ ‬آمو‭ ‬میتواند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬گاه‭ ‬های‭ ‬انسان‭ ‬هوموسپین‭ ‬‭ ‬Homo sapiens‭ ‬درعصر‭ ‬حجربحساب‭ ‬رود‭.‬‭ ‬

درمورد‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬انسانهای‭ ‬باستانی‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬ارزشمندی‭ ‬توسط‭ ‬دانشمندان‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬استادان‭ ‬جامعه‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬نگارش‭ ‬یافته‭ ‬که‭ ‬معلومات‭ ‬مبسوطی‭ ‬را‭ ‬درین‭ ‬رابطه‭ ‬ارائه‭ ‬میدارد،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجائیکه‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬مطالعه‭ ‬آفریده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬ذکر‭ ‬این‭ ‬مقدمه‭ ‬میپردازیم‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬کهن‭ ‬ترین‭ ‬آفریده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬این‭ ‬دوره‭.‬‭  ‬کهن‭ ‬ترین‭ ‬اثرهنری‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کاوش‭ ‬های‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬وحد‭ ‬اقل‭ ‬بیست‭ ‬هزارسال‭ ‬قدامت‭ ‬تاریخی‭ ‬دارد،‭ ‬ساختمان‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬چهرهٔ‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬میگذارد‭. ‬این‭ ‬مجسمهٔ‭ ‬کوچک‭ ‬سنگی‭ ‬که‭ ‬درقریه‭ ‬آق‭ ‬کپروک‭ ‬بلخ‭ ‬یعنی‭ ‬پل‭ ‬سپید‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بحیث‭ ‬نخستین‭ ‬اثرهنری‭ ‬درقاره‭ ‬آسیا‭ ‬تثبیت‭ ‬گردیده‭ ‬ومربوط‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬پارینه‭ ‬سنگی‭ ‬علیا‭ ‬یا‭ ‬عصرکهن‭ ‬سنگی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬Upper Paleolithic‭ ‬میباشد‭.‬‭  ‬

قریه‭ ‬دورافتادهٔ‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬در۸۰‭ ‬کیلومتری‭ ‬جنوب‭ ‬شهرمزارشریف‭ ‬مرکز‭ ‬ولایت‭ ‬بلخ‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬درجریان‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬که‭ ‬درسالهای‭ ‬۱۹۶۰م‭ ‬‭ ‬و‭ ‬۱۹۷۰م‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قریه‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬واقع‭ ‬درجوار‭ ‬دریای‭ ‬بلخ‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬آثاری‭ ‬از‭ ‬فرهنگهای‭ ‬مختلف‭ ‬انسانی‭ ‬که‭ ‬درعرصهٔ‭ ‬قرون‭ ‬بالای‭ ‬هم‭ ‬انباشته‭ ‬‭ ‬بودند‭ ‬بدست‭ ‬آمد‭.‬‭ ‬آثار‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬بلخ‭ ‬ازعهد‭ ‬کهن‭ ‬سنگی‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬تا‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬اخیرعصر‭ ‬کوشانی‭ ‬را‭ ‬دربر‭ ‬میگیرد‭. ‬به‭ ‬عباره‭ ‬دیگر‭ ‬آثار‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬تداوم‭ ‬فرهنگهای‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬از۲۰۰۰۰‭ ‬هزارسال‭ ‬پیش‭ ‬تا‭ ‬قرن‭ ‬چهارم‭ ‬میلادی‭ ‬بازگو‭ ‬می‭ ‬نماید‭.‬‭ ‬ازینرو‭ ‬میتوان‭ ‬چنین‭ ‬نظر‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬مدنیت‭ ‬بلخ‭ ‬کهن‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬ناحیه‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬بسوی‭ ‬شهر‭ ‬بلخ‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شمال‭ ‬در‭ ‬ازمنه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬گسترش‭ ‬یافته‭ ‬باشد،‭ ‬زیرا‭ ‬مناطق‭ ‬کنار‭ ‬دریای‭ ‬های‭ ‬بلخ‭ ‬و‭ ‬سمنگان‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬‭ ‬Mesolithic‭ ‬مسکون‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬درعصر‭ ‬نوین‭ ‬سنگی‭ ‬‭ ‬Neolithic‭  ‬بستر‭ ‬زرع‭ ‬حبوبات‭ ‬،‭ ‬بخصوص‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬اگر‭ ‬قبول‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬درین‭ ‬بخش‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬حوالی‭ ‬۱۲۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ازمیلاد‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬جدید‭ ‬یا‭ ‬نوین‭ ‬سنگی‭ ‬در‭ ‬حوالی‭ ‬۷۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬فرهنگهای‭ ‬شکارگری‭ ‬و‭ ‬بزرگری‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬تداوم‭ ‬آنرا‭ ‬تا‭ ‬دوره‭ ‬فلزات‭ (‬۶۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۵۰۰۰‭ ) ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬درگسترده‭ ‬فرهنگی‭ ‬باختر‭ ‬یا‭ ‬بلخ‭ ‬کهن‭ ‬حدس‭ ‬زده‭ ‬میتوانیم‭.‬‭ ‬مطالعات‭ ‬انسان‭ ‬شناسی‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬یافته‭ ‬های‭ ‬علمی‭ ‬مشعر‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باشندگان‭ ‬باستانی‭ ‬این‭ ‬نواحی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬زراعتی‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬ثقافت‭ ‬شهری‭ ‬رسیده‭ ‬اند‭.‬‭ ‬ازینروست‭ ‬که‭ ‬مؤرخین‭ ‬عرب‭ ‬بلخ‭ ‬کهن‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬اُم‭ ‬البلاد‭ ‬یا‭ ‬مادر‭ ‬شهرها‭ ‬خوانده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬پولیبوس‭ ‬Polybius‭  ‬تاریخنگار‭ ‬یونانی‭ ‬درقرن‭ ‬سوم‭ ‬پیش‭ ‬ازمیلاد،‭ ‬باخترقدیم‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬سرزمین‭ ‬هزار‭ ‬شهریاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‭  ‬

بهرحال‭ ‬از‭ ‬آنجائیکه‭ ‬صحبت‭ ‬بالای‭ ‬مجسمه‭ ‬سنگی‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬یا‭ ‬نخستین‭ ‬اثرهنری‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬شرح‭ ‬مختصری‭ ‬درمورد‭ ‬بستر‭ ‬فرهنگی‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬بسیار‭ ‬کهن‭ ‬را‭ ‬در۲۰۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬‭ ‬بنمائیم‭. ‬

دراواخر‭ ‬دهه‭ ‬۶۰‭ ‬و‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬۷۰‭ ‬تیم‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬سرکردگی‭ ‬دوپری‭ ‬و‭ ‬هیأت‭ ‬باستان‭ ‬شناسان‭ ‬افغان‭ ‬درکناردریای‭ ‬زیبای‭ ‬بلخ‭ ‬به‭ ‬مغاره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پناه‭ ‬گاه‭ ‬های‭ ‬سنگی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬اولیه‭ ‬برخوردند‭ ‬که‭ ‬درحدود‭ ‬۲۰‭ ‬تا‭ ‬۲۲‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬قدمت‭ ‬تاریخی‭ ‬دارد‭. ‬مردم‭ ‬محل‭ ‬این‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬باستانی‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬های‭ ‬غار‭ ‬کله،‭ ‬غار‭ ‬اسپ‭ ‬وغار‭ ‬مار‭ ‬یاد‭ ‬مینمایند‭. ‬ازین‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬دلچسپ‭ ‬وباستانی‭ ‬آثاری‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬درمورد‭ ‬شیوه‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬مردمان‭ ‬عصرحجرافزایش‭ ‬میبخشد‭.‬‭ ‬از‭ ‬مطالعه‭ ‬شواهد‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬،‭ ‬مانند‭ ‬ابزار‭ ‬سنگی‭ ‬و‭ ‬پارچه‭ ‬های‭ ‬تیکروکلالی‭ ‬گهگاهی‭ ‬مزین‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬های‭ ‬هندسی‭ ‬وخطوط‭ ‬مربوط‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬Mesolithic‭ ‬‭ ‬وعصرسنگ‭ ‬جدید‭ ‬‭ ‬Neolithic‭ ‬چنین‭ ‬برمی‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬مردمان‭ ‬قدیم‭ ‬این‭ ‬ساحه‭ ‬شیوه‭ ‬زندگی‭ ‬‭ ‬چوپانی‭ ‬وقریه‭ ‬نشینی‭ ‬داشته‭  ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬گردی‭ ‬به‭ ‬قریه‭ ‬نشینی‭ ‬ارتقا‭ ‬نموده‭ ‬اند‭.‬

درین‭ ‬میان‭ ‬کشف‭ ‬مجسمه‭ ‬کوچک‭ ‬سر‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬پنج‭ ‬سانتی‭ ‬متر،‭ ‬ارزنده‭ ‬ترین‭ ‬اثریست‭ ‬که‭ ‬ازین‭ ‬ساحه‭ ‬کشف‭ ‬گردیده‭ ‬وسطح‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬فکری‭ ‬با‭ ‬شندگان‭ ‬بیست‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬این‭ ‬ساحه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭.‬‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬سنگ‭ ‬نرمی‭ ‬توسط‭ ‬آله‭ ‬سنگی‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬درجه‭ ‬سختی‭ ‬بیشتر‭ ‬تراش‭ ‬یافته‭ ‬چهره‭ ‬موجود‭ ‬انسان‭ ‬نمایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬میگذارد‭. ‬

این‭ ‬اثر‭ ‬هنری‭ ‬موجود‭ ‬مرموز‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬مانندی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشمان‭ ‬مدور‭ ‬وگشاده‭  ‬ابروان‭ ‬درشت‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬مکمل‭ ‬دهن‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭. ‬گرچه‭ ‬ساختمان‭ ‬بینی‭ ‬این‭ ‬مجسمهٔ‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬سائیده‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‭ ‬معین‭ ‬است‭ ‬وآشنایی‭ ‬هنرمند‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ساختمان‭ ‬فزیکی‭ ‬سر‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬درک‭ ‬اناتومی‭ ‬جمجمه‭ ‬بازگو‭ ‬مینماید‭. ‬درقسمت‭ ‬بالای‭ ‬سر‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬خطوطی‭ ‬حک‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬مانندیک‭ ‬کلاه‭ ‬کوچک‭ ‬است‭ ‬ویا‭ ‬موهای‭ ‬این‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬تمثیل‭ ‬میدارد‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬ساختمان‭ ‬دهان‭ ‬این‭ ‬پورتریت‭ ‬سنگی‭ ‬کمی‭ ‬سائیدگی‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬تبسم‭ ‬نا‭ ‬مرئی‭ ‬ومرموزی‭ ‬که‭ ‬درچهره‭ ‬آن‭ ‬هویداست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مجسمه‭ ‬کهن‭ ‬ماهیت‭ ‬هنری‭ ‬خاصی‭ ‬میبخشد‭.‬‭ ‬درمیان‭ ‬سالهای‭ ‬۱۹۷۲‭ ‬م‭ ‬تا‭ ‬۱۹۷۸م‭ ‬تحقیقات‭ ‬دامنه‭ ‬داری‭ ‬توسط‭ ‬دانشمندان‭ ‬امریکایی‭ ‬چون‭ ‬دوپری،‭ ‬کولب‭ ‬Kolb،‭ ‬دویس‭ ‬Davis‭ ‬‭ ‬والکساندرمارشاک‭ ‬Marshack‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬آثارهنری‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬اند‭ ‬بالای‭ ‬مجسمه‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬مطالعات‭ ‬عکسبرداری‭ ‬تحقیقی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬تکمیل‭ ‬گردید‭. ‬غرض‭ ‬ازعکسبرداریهای‭ ‬تحقیقی‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬خطوط‭ ‬حک‭ ‬شده‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬اثرهنری‭ ‬کهن‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬بسیاردقیقی‭ ‬ارزیابی‭ ‬گردد‭. ‬درهنگام‭ ‬عکس‭ ‬برداری‭ ‬چند‭ ‬بُعدی‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬واضح‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬هنرمند‭ ‬دورهٔ‭ ‬سنگ‭ ‬جایگاه‭ ‬گوشها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جاییکه‭ ‬باید‭ ‬موقعیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تعین‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬خطوطی‭ ‬نشانی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬بسیار‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬درجریان‭ ‬بیست‭ ‬هزارسال‭ ‬ساختمان‭ ‬گوشها‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬زمان‭ ‬محو‭ ‬گردیده‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬نشانی‭ ‬کردن‭ ‬گوشها‭ ‬درجایگاه‭ ‬درست‭ ‬آن‭ ‬دال‭ ‬برآشنایی‭ ‬هنرمند‭ ‬با‭ ‬ساختمان‭ ‬سر‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬چیزیکه‭ ‬باعث‭ ‬تعجب‭ ‬وحیرت‭ ‬فراوان‭ ‬هنرشناسان‭ ‬درمورد‭ ‬این‭ ‬‭ ‬مجسمهٔ‭ ‬کوچک‭ ‬گردیده،‭ ‬موجودیت‭ ‬شکلی‭ ‬مشابه‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬زانوی‭ ‬خمیده‭ ‬درگوشه‭ ‬پائین‭ ‬زنخ‭ ‬آنست‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬قسمت‭ ‬زیرین‭ ‬ساختمان‭ ‬لب‭ ‬ها‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭. (‬لطفا‭ ‬رسم‭ ‬تخنیکی‭ ‬این‭ ‬مجسمه‭ ‬را‭ ‬یکباردیگر‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬مشاهده‭ ‬کنید‭)‬

رسم‭ ‬تخنیکی‭ ‬مجسمه‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬ازروی‭ ‬عکسبرداری‭ ‬تحقیقی‭ ‬دانشمندان‭ ‬امریکایی‭ ‬وتصویراصل‭ ‬مجسمه‭ ‬درموزیم‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان

موجودیت‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬طرز‭ ‬دید‭ ‬هنری‭ ‬یعنی‭ ‬دید‭ ‬واقعیت‭ ‬گرایانه‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬تخیلی‭ ‬را‭ ‬دریک‭ ‬اثر‭ ‬تبارز‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬برمغلق‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬ازنگاه‭ ‬پرداخت‭ ‬هنری‭ ‬می‭ ‬افزاید‭. ‬ازینرو‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬میتوانیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مجسمه‭ ‬کوچک‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬اثرساده‭ ‬نبوده‭ ‬بلکه‭ ‬افکارپیچیده‭ ‬تری‭ ‬درمحتوای‭ ‬فکری‭ ‬آن‭ ‬نهفته‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬کاملاً‭  ‬روشن‭ ‬نیست‭.‬‭ ‬زیرا‭ ‬ما‭ ‬نمیدانیم‭ ‬که‭ ‬بیست‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬مردمان‭ ‬این‭ ‬ساحه‭ ‬چه‭ ‬افکاروعقایدی‭ ‬داشته‭ ‬وچه‭ ‬باورهای‭ ‬با‭ ‬عث‭ ‬ایجاد‭ ‬مجسمه‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬بلخ‭ ‬گردیده‭ ‬است؟‭ ‬ازینرو‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬دانشمندان‭ ‬درین‭ ‬مورد‭ ‬ارائه‭ ‬میدارند‭ ‬صرف‭ ‬برفرضیه‭ ‬ها‭ ‬استوارمیباشد‭.‬‭ ‬

برخی‭ ‬از‭ ‬محققین‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬مجسمه‭ ‬کوچک‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬تمثیل‭ ‬کننده‭ ‬موجود‭ ‬تخیلی‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الطبيعه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬انسانهای‭ ‬باستانی‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬بدان‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشته‭ ‬اند‭ ‬وچون‭ ‬به‭ ‬جسم‭ ‬دیگری‭ ‬وصل‭ ‬نیست‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬دردست‭ ‬حمل‭ ‬میگردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬مذهبی‭ ‬خاصی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرارمیگرفته‭ ‬است‭. ‬نظر‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬درین‭ ‬مورد‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬مبنی‭ ‬براینکه‭ ‬شاید‭ ‬منبع‭ ‬الهام‭ ‬این‭ ‬اثر،‭ ‬یک‭ ‬نوزاد‭ ‬سقط‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬خمیده‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬زنخش‭ ‬چسپیده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬کننده‭ ‬اثر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬الهام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬نظر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬زمرهٔ‭ ‬فرضیات‭ ‬و‭ ‬احتمالات‭ ‬است،‭ ‬زیرا‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬پرده‭ ‬از‭ ‬اسرار‭ ‬انگیزهٔ‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬برداشته‭ ‬نشده،‭ ‬ولی‭ ‬درنهایت‭ ‬تحلیل‭ ‬این‭ ‬مجسمه‭ ‬پدیده‭ ‬هنری‭ ‬ممتازیست‭ ‬که‭ ‬بخاطر‭ ‬قدامت‭ ‬آن‭ ‬اهمیت‭ ‬فراوان‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬

گرچه‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬دانشمندان‭ ‬که‭ ‬نظر‭ ‬سختگیرانه‭ ‬تری‭ ‬دارند‭ ‬بخاطرابتدایی‭ ‬بودن‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آفریده‭ ‬های‭ ‬عاطفی‭ ‬بشر‭ ‬اولیه،‭ ‬آثار‭ ‬هنری‭ ‬شانرا‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬هنری‮»‬‭ ‬می‭ ‬نامند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬منطق‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬اثر‭ ‬هنری،‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬های‭ ‬کهن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬براساس‭ ‬تفکر،‭ ‬احساس‭ ‬وعقاید‭ ‬انسانی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬اند،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬آثارهنری‭ ‬کامل‭ ‬شناخت‭.‬‭ ‬زیرا‭ ‬ماهیت‭ ‬هنری‭ ‬یک‭ ‬اثر‭ ‬جز‭ ‬تبارز‭ ‬دادن‭ ‬تصورات،‭ ‬افکار،‭ ‬عواطف‭ ‬وعقاید‭ ‬انسانی‭ ‬درپدیده‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬ایجاد‭ ‬کننده‭ ‬آن‭ ‬زیباست‭ ‬چیزی‭ ‬دیگری‭ ‬بوده‭ ‬نمیتواند‭.‬‭ ‬مفهوم‭ ‬زیبایی‭ ‬درنزد‭ ‬هر‭ ‬شخص‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دورهٔ‭ ‬‭ ‬تاریخی‭ ‬پدیدهٔ‭ ‬است‭ ‬متغییر‭ ‬و‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬طرزدید‭ ‬متفاوت‭ ‬انسانها‭.‬‭ ‬ازینرودرین‭ ‬بحث‭ ‬انتقال‭ ‬دادن‭ ‬عنصرزیبایی‭ ‬ومحتوای‭ ‬فکری‭ ‬اثر‭ ‬به‭ ‬‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬یعنی‭ ‬گیرنده‭ ‬آن‭ ‬‭ ‬مسئلهٔ‭ ‬اساسی‭ ‬میباشد‭.‬‭ ‬

بدیهست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعریف‭ ‬شامل‭ ‬مجسمه‭ ‬کهنسال‭ ‬وکوچک‭ ‬آق‭ ‬کوپروک‭ ‬نیز‭ ‬میگردد‭.‬‭ ‬زیرا‭ ‬براساس‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مردمان‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬مفهومی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬کاملاً‭  ‬روشن‭ ‬نیست‭ ‬ایجاد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬اصلاً‭ ‬اسرارآمیز‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬پدیده‭  ‬هنری‭ ‬آنرا‭ ‬برای‭ ‬هنرشناسان‭ ‬بسیار‭ ‬دلچسپ‭ ‬میسازد‭.‬‭ ‬تصور‭ ‬من‭ ‬برین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬دوپری‭ ‬دانشمند‭ ‬امریکایی‭ ‬در‭ ‬یادداشتهای‭ ‬خود‭ ‬ایجاد‭ ‬کننده‭ ‬آنرا‭ ‬بحیث‭ ‬میکل‭ ‬آنژ‭ ‬عصر‭ ‬حجر‭ ‬یاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

نقاشی‭ ‬های‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭:‬

یکی‭ ‬از‭ ‬پدیده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬بسیار‭ ‬دلچسپ‭ ‬وحیرت‭ ‬انگیز‭ ‬افغانستان‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬اغلب‭ ‬مربوط‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬‭(‬میزولتیک‭)‬بوده‭ ‬وشاید‭ ‬قدامت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ده‭ ‬هزارسال‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬برسد‭.‬‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬باستانی‭ ‬ولایت‭ ‬سمنگان‭ ‬درقره‭ ‬کمر‭ ‬و‭ ‬به‭  ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬در‭ ‬هزارسم‭ ‬تا‭ ‬حال‭ ‬کاملاً‭  ‬مطالعه‭ ‬نگردیده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬قراین‭ ‬چنین‭ ‬برمی‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬هنری‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬درین‭ ‬مغاره‭ ‬باستانی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬بدیهیست‭ ‬که‭ ‬کاوشهای‭ ‬دقیق‭ ‬تر‭ ‬روشنی‭ ‬بیشتری‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬هنر‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬خواهد‭ ‬انداخت،‭ ‬اما‭ ‬ازمدتیست‭ ‬که‭ ‬مطالعات‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬درین‭ ‬نواحی‭ ‬انجام‭ ‬نیافته‭ ‬واکثر‭ ‬معلومات‭ ‬دست‭ ‬داشته‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬سه‭ ‬یا‭ ‬چهاردههٔ‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬جنگهای‭ ‬متواتر‭ ‬درافغانستان‭ ‬میباشد‭.‬‭ ‬نخستین‭ ‬کاوشهای‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬درمغاره‭ ‬های‭ ‬سمنگان‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۵۰م‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬دههٔ‭ ‬شصت‭ ‬توسط‭ ‬تیم‭ ‬باستان‭ ‬شناسان‭ ‬ایتالیایی‭ ‬آغاز‭ ‬گردید‭. ‬دراثر‭ ‬این‭ ‬کاوش‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان‭  ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬بسیارباستانی‭ ‬کشف‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬ازدریای‭ ‬سمنگان‭ ‬آب‭ ‬میخورد‭ ‬و‭ ‬زمینهای‭ ‬زراعتی‭ ‬وسیعی‭ ‬را‭ ‬آبیاری‭ ‬میکرد‭. ‬این‭ ‬مزارع‭ ‬کهن‭ ‬درمقابل‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬بود‭ ‬وباش‭ ‬دهقانانی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬درعصرسنگ‭ ‬میانه‭ ‬میزیسته‭ ‬اند‭.‬‭ ‬شاید‭ ‬این‭ ‬برههٔ‭ ‬زمانی‭  ‬مصادف‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬پایان‭ ‬عصر‭ ‬اخیر‭ ‬یخچالها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬درنتیجهٔ‭ ‬بهترشدن‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬‭ ‬هوا‭ ‬انسانهای‭ ‬مغاره‭ ‬نشین‭ ‬بسوی‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬چمنزارها‭ ‬رو‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬دهکده‭ ‬های‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭. ‬تحقیقات‭ ‬باستان‭ ‬شناسان‭ ‬ایتالیایی‭ ‬نشان‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬شیوه‭  ‬زندگانی‭ ‬زراعتی‭ ‬در‭ ‬دهکدهٔ‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬سمنگان‭ ‬رایج‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دههٔ‭ ‬هفتاد‭ ‬تحقیقات‭ ‬بیشتری‭ ‬درسواحل‭ ‬دریای‭ ‬سمنگان‭ ‬و‭ ‬بلخ‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬مطالعات‭ ‬دانشمندان‭ ‬ایتالیایی‭ ‬وامریکایی‭ ‬این‭ ‬ساحه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بسترهای‭ ‬نخستین‭ ‬زرع‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬هشت‭ ‬هزارسال‭ ‬پیش‭ ‬ویا‭ ‬بیشتر‭ ‬ازآن‭ ‬شناخته‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬فرهنگ‭ ‬زراعتی‭ ‬آره‭ ‬گان‭ ‬‭(‬به‭ ‬معنی‭ ‬دهقانان‭)‬‭ ‬‭ ‬یا‭ (‬آرن‭ ‬ها‭) ‬که‭ ‬کلمهٔ‭ ‬آرین‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ریشه‭ ‬یافته،‭ ‬ازهمین‭ ‬ناحیه‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬تخمین‭ ‬تاریخ‭ ‬دانان‭ ‬درهزاره‭ ‬ششم‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬تمدن‭ ‬آرن‭ ‬های‭ ‬بلخ‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬بنا‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬جادهٔ‭ ‬خاکی‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سمنگان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬بلخ‭  ‬امتداد‭ ‬دارد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬میباشد‭. ‬‭ ‬در‭ ‬روم‭ ‬باستان‭ ‬مقوله‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬راه‭ ‬ها‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬روم‭ ‬منتهی‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬تمام‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬قدیم‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬بلخ‭ ‬میرسید‭. ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان‭ ‬برسر‭ ‬راه‭ ‬کاروان‭ ‬روی‭ ‬درشمال‭ ‬ایبک‭ ‬موقعیت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زمانه‭ ‬های‭ ‬بسیارکهن‭ ‬تا‭ ‬دوره‭ ‬کوشانی‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬واز‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬تا‭ ‬ادوار‭ ‬اسلامی‭ ‬محل‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬مردمان‭ ‬مختلفی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬ازحمله‭ ‬چنگیز‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬سیزدهم‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬محله‭ ‬متروکی‭ ‬مبدل‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬

درسال‭ ‬۱۹۶۲م‭ ‬باستان‭ ‬شناس‭ ‬ایاتیایی‭ ‬پوگولیسی‭ ‬به‭ ‬دستیاری‭ ‬آقای‭ ‬عزیزکاکړمربوط‭ ‬تیم‭ ‬باستانشناسی‭ ‬افغانستان‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭. ‬ازین‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬باستانی‭ ‬برعلاوه‭ ‬میزها‭ ‬و‭ ‬چوکی‭ ‬های‭ ‬سنگی‭ ‬مستطیل‭ ‬شکل‭ ‬ومثلث‭ ‬گون‭ ‬آثار‭ ‬نقاشی‭ ‬بسیار‭ ‬دلچسپی‭ ‬بر‭ ‬دیوار‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬مشاهده‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬بحث‭ ‬میباشد‭.‬

سکیچ‭ ‬های‭ ‬برداشته‭ ‬شده‭ ‬باستانشناسان‭ ‬ازاشکال‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان

نقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬سمنگان‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خویش‭ ‬بینظیرند‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬نقاشی‭ ‬ها‭ ‬رمزها‭ ‬و‭ ‬مفاهیمی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬غیرتمثیلی‭  ‬ایجاد‭ ‬گردیده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬کدام‭ ‬حیوان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬مانند‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬التامیرا‭ ‬درهسپانیه‭ ‬ارائه‭ ‬نمیدارند‭.‬‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬التامیرا‭ ‬Altamira‭ ‬درهسپانیه‭ ‬و‭ ‬مغاره‭ ‬لاسکو‭ ‬Lascaux‭ ‬درجنوب‭ ‬فرانسه‭ ‬نیزمربوط‭ ‬عصرمغاره‭ ‬نشینی‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬شکارحیوانات‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬میباشد‭. ‬‭ ‬

با‭ ‬آنکه‭ ‬ازنگاه‭ ‬زیبایی‭ ‬کار،‭ ‬تناسب‭ ‬موزون،‭ ‬شناخت‭ ‬اناتومی‭ ‬حیوانات،‭ ‬استعمال‭ ‬رنگهای‭ ‬بجا‭ ‬وتحرکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬اروپا‭ ‬بچشم‭ ‬میخورد‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬را‭ ‬ازنگاه‭ ‬پرداخت‭ ‬هنری‭ ‬برنقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬سمنگان‭ ‬برتری‭ ‬میبخشد،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬محتوای‭ ‬فکری‭ ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬سمنگان‭ ‬سطح‭ ‬تفکر‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬تری‭ ‬را‭ ‬تبارز‭ ‬میدهند‭. ‬این‭ ‬نوع‭ ‬آثارهنری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خطوط‭ ‬واشکال‭ ‬غیرتمثیلی‭ ‬پیچیده‭ ‬ارائه‭ ‬میگردند،‭ ‬‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬رمزی‭ ‬‭ ‬cryptograms‭ ‬خواند،‭ ‬زیرا‭ ‬سطح‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬تر‭ ‬فکری‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬میدارد‭.‬‭ ‬تا‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬رمزهای‭ ‬غیر‭ ‬تمثیلی‭ ‬کاملاً‭  ‬مطالعه‭ ‬نگردیده‭ ‬وهنر‭ ‬شناسان‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬ندانسته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اشکال‭ ‬غیر‭ ‬معمول‭ ‬چه‭ ‬پیامها‭ ‬ومفاهیمی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬انتقال‭ ‬میداده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬اینقدر‭ ‬حدس‭ ‬زده‭ ‬میتوانیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اشکال‭ ‬مجرد‭(‬Abstract‭)‬‭ ‬‭ ‬مربوط‭ ‬دوره‭ ‬شکار‭ ‬حیوانات‭ ‬نبوده‭ ‬وفرهنگ‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬مسکن‭ ‬گزینی‭ ‬دریک‭ ‬ساحه‭ ‬معین‭ ‬است‭ ‬بازگو‭ ‬مینماید‭. ‬درین‭ ‬دوره‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬اغلب‭ ‬تأمین‭ ‬زندگی‭ ‬ازطریق‭ ‬زرع‭ ‬حبوبات‭ ‬و‭ ‬اهلی‭ ‬ساختن‭ ‬حیوانات‭ ‬صورت‭ ‬میگرفته‭ ‬است‭. ‬موجودیت‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬کهن‭ ‬درنزدیک‭ ‬مغاره‭ ‬ها‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬میسازد‭ ‬که‭ ‬ساکنان‭ ‬قدیم‭ ‬این‭ ‬ناحیه‭ ‬دهقانان‭ ‬بوده‭ ‬اند‭.‬‭ ‬برعکس،‭ ‬نقاشیهای‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬التا‭ ‬میرا‭ ‬ولاکسو‭ ‬فرهنگ‭ ‬شکارگری‭ ‬یعنی‭ ‬تصاویر‭ ‬گله‭ ‬های‭ ‬گاوها‭ ‬واسپهای‭ ‬وحشی،‭  ‬گوزن‭ ‬ها‭ ‬وقوچهای‭ ‬کوهی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬میگذارند‭. ‬نقاشی‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬شکارحیوانات‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬چون‭ ‬بلغاریه،‭ ‬هند،‭ ‬آسترالیا‭ ‬و‭ ‬امریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬نیز‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬باستانی‭ ‬تر‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬‭ ‬بشر‭ ‬اولیه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬زراعتی‭ ‬میباشد‭.  ‬اما‭ ‬نقاشیهای‭ ‬که‭ ‬اشکال‭ ‬رمزی‭ (‬کلیدهای‭ ‬مفاهمه‭)‬‭ ‬یا‭ ‬معانی‭ ‬رمزی‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬نمایند‭ ‬بیشتر‭ ‬مربوط‭ ‬شروع‭ ‬دورهٔ‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬روستایی‭ ‬وآغاز‭ ‬مدنیت‭ ‬های‭ ‬شهری‭ ‬میباشند‭. ‬ازینرونقاشی‭ ‬های‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزارسم‭ ‬سمنگان‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬تاریخی‭ ‬اهمیت‭ ‬بسزایی‭ ‬دارند‭. ‬این‭ ‬نماد‭ ‬های‭ ‬رمزی‭ ‬یا‭ ‬کلید‭ ‬های‭ ‬مفاهمه‭ ‬توسط‭ ‬خطوط‭ ‬واشکال‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬کتابت‭ ‬ونگارش‭ ‬تحول‭ ‬یافت‭. ‬

خط‭ ‬تصویری‭ ‬یا‭ ‬هروغلیف‭ ‬درحوالی‭ ‬سال‭ ‬۳۳۰۰‭ ‬ق‭. ‬م‭ ‬درمصر‭ ‬ایجاد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬عصربه‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬تاریخی‭ ‬آغاز‭ ‬گردید‭. ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬تصویری‭ ‬یا‭ ‬هیروغلیف‭ ‬مصر‭ ‬باستان‭ ‬مشتق‭ ‬ازکلمه‭ ‬یونانی‭ ‬hieroglyphics‭ ‬توسط‭ ‬دانشمند‭ ‬فرانسوی‭ ‬پیری‭ ‬فرانسوا‭ ‬بوشارد‭  ‬Pierre-François Bouchard‭ ‬درسال‭ ‬‭ ‬۱۷۷۶م‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرارگرفت‭ ‬و‭ ‬درجریان‭ ‬سده‭ ‬نزده‭ ‬هم‭ ‬کلید‭ ‬های‭ ‬رمزی‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬مفاهیم‭ ‬مختلف‭ ‬تصویری‭ ‬واصوات‭ ‬هجایی‭ ‬را‭ ‬ارئه‭ ‬میداشت‭ ‬شناسایی‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬بنام‭ ‬سخن‭ ‬خدایان‭ ‬مصر‭ (‬فراعنه‭) ‬مشهورگردید‭.‬‭ ‬ازهمین‭ ‬عصر‭ ‬یعنی‭ ‬حوالی‭ ‬۳۳۰۰‭ ‬ق‭.‬م‭. ‬دوره‭ ‬های‭ ‬تاریخی‭ ‬آغاز‭ ‬میگردد،‭  ‬زیرا‭ ‬کلمه‭ ‬تاریخ‭ ‬درزبان‭ ‬عربی‭ ‬ازکلمهٔ‭ ‬‮«‬ارخ‮»‬‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬نوشتن‭ ‬مشتق‭ ‬است‭ ‬وتاریخنگاری‭ ‬بر‭ ‬اسناد‭ ‬کتبی‭ ‬استواری‭ ‬دارد‭.‬

نمونهٔ‭ ‬خط‭ ‬هیروغلیف

تصاویر‭ ‬اسرار‭ ‬آمیز‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬سمنگان‭ ‬تا‭ ‬حال‭ ‬تعبیر‭ ‬نگردیده‭ ‬و‭ ‬تاکنون‭ ‬دانشمندان‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬کلیدهای‭ ‬رمزی‭ ‬این‭ ‬معمای‭ ‬منقوش‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬کهن‭ ‬ترازخط‭ ‬تصویری‭ ‬مصرباستان‭ ‬است‭ ‬مؤفق‭ ‬نگردیده‭ ‬اند‭.‬‭ ‬بطور‭ ‬مثال‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬نمدانیم‭ ‬که‭ ‬مراد‭ ‬ایجاد‭ ‬کننده‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭ ‬گان‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬ترسیم‭ ‬جدول‭ ‬ها،‭ ‬خطوط‭ ‬افقی‭ ‬ومایلی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬خط‭ ‬کوتاه‭ ‬تر‭ ‬به‭ ‬حصه‭ ‬های‭ ‬کوچکتری‭ ‬منقسم‭ ‬گردیده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬اشکال‭ ‬نیم‭ ‬دایرئی‭ ‬سمارق‭ ‬مانند‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬وچه‭ ‬پیام‭ ‬ومطلبی‭ ‬را‭ ‬بیان‭ ‬مینموده‭ ‬است؟‭ ‬

تنها‭ ‬شکل‭ ‬چند‭ ‬حیوان‭ ‬ودرخت‭ ‬تا‭ ‬اندازه‭ ‬قابل‭ ‬شناخت‭ ‬است‭.‬‭ ‬ازدقت‭ ‬درین‭ ‬تصاویر‭ ‬چنین‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اشکال‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬خاصی‭ ‬و‭ ‬ارئهٔ‭ ‬مطلب‭ ‬مهمی‭ ‬توسط‭ ‬انسانهای‭ ‬کهن‭ ‬درهشت‭ ‬یا‭ ‬ده‭ ‬هزارسال‭ ‬پیش‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬واگر‭ ‬روزی‭ ‬این‭ ‬نقاشی‭ ‬ها‭ ‬تعبیر‭ ‬و‭ ‬تفسیرعلمی‭ ‬گردد‭ ‬شاید‭ ‬بتواند‭ ‬سند‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬شناخت‭ ‬افکار‭ ‬وشیوه‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬انسانهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬وجهان‭ ‬باستان‭ ‬بگردد‭.‬‭ ‬ازآنجائیکه‭ ‬مطالعات‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزار‭ ‬سم‭ ‬درآغاز‭ ‬دهه‭ ‬۱۹۶۰م‭ ‬شروع‭ ‬گردید،‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬چند‭ ‬دههٔ‭ ‬جنگ‭ ‬صدمهٔ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬مهم‭ ‬تاریخی‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬هنوزاین‭ ‬نقش‭ ‬های‭ ‬کهن‭ ‬پا‭ ‬برجا‭ ‬باشند‭. ‬

درسال‭ ‬۲۰۱۲م‭ ‬اینجانب‭ ‬سفری‭ ‬به‭ ‬ولایت‭ ‬باستانی‭ ‬سمنگان‭ ‬نمودم‭ ‬ومغاره‭ ‬های‭ ‬تخت‭ ‬رستم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬مشاهده‭ ‬وعکسبرداری‭ ‬کردم‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬کمال‭ ‬تأسف‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬مغاره‭ ‬های‭ ‬هزارسم‭ ‬و‭ ‬قره‭ ‬کمرنگردیدم‭ ‬چون‭ ‬همموطنان‭ ‬رهنمای‭ ‬که‭ ‬درین‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همراه‭ ‬بودند‭ ‬توصیه‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬بخاطرعدم‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬منصرف‭ ‬گردم‭.‬‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬دیگری‭ ‬مٔوکول‭ ‬ماند‭ ‬که‭ ‬تاحالا‭ ‬مؤفق‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬نگردیده‭ ‬ام‭. ‬بصورت‭ ‬عمومی‭ ‬پدیده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برداشت‭ ‬ازمحیط‭ ‬خلق‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬جنبه‭ ‬ریالستیک‭  ‬دارد‭  ‬پیکره‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نقاشیهای‭ ‬انسانها،‭ ‬پرندگان‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬تمثیل‭ ‬میدارند،‭  ‬مانند‭ ‬این‭ ‬مجسمه‭ ‬سنگی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هزاره‭ ‬هشتم‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬میلاد‭ ‬در‭ ‬موزیم‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭.‬

مجسمه‭ ‬یک‭ ‬حویان‭ ‬تراش‭ ‬یافته‭ ‬از‭ ‬سنگ‭ ‬حوالی‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬ق‭.‬م‭ ‬

از‭ ‬زمره‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬برگردانده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬موزیم‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان

این‭ ‬اثر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬گاو‭ ‬یاگرازی‭ ‬شباهت‭ ‬دارد‭ ‬ودران‭ ‬خصایل‭ ‬موجدات‭ ‬مافوق‭ ‬طبیعت‭ ‬موجود‭ ‬نیست‭ ‬دراثر‭ ‬کاوشهای‭ ‬غیرقانونی‭ ‬بدست‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬درهمین‭ ‬اواخر‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬پولیس‭ ‬لندن‭ ‬وکوشش‭ ‬های‭ ‬انجمن‭ ‬نشنل‭ ‬جیوگرافیک‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬مسترد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬ازینرو‭ ‬بصورت‭ ‬دقیق‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬ازکدام‭ ‬ولایت‭ ‬کشورکشف‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬دانشمندان‭ ‬قدمت‭ ‬آنرا‭ ‬بین‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬تخمین‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬‭ ‬دردوره‭ ‬سنگ‭ ‬میانه‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬بیشتری‭  ‬برمیخوریم‭ ‬که‭ ‬درآغاز‭ ‬زندگانی‭ ‬دهقانی‭ ‬و‭ ‬برزگری‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬جلگه‭ ‬های‭ ‬کوه‭ ‬هندوکش‭ ‬تا‭ ‬نورستان‭ ‬و‭ ‬کنر‭ ‬کشف‭ ‬گردیده‭ ‬،‭  ‬ودر‭ ‬دوره‭ ‬صیقل‭ ‬سنگ‭ ‬یا‭ ‬عصر‭ ‬سنگ‭ ‬جدید‭ ‬درساحه‭ ‬هیلمند‭ ‬و‭ ‬ارغنداب‭ ‬از۸۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ایجاد‭ ‬گردیده‭ ‬اند‭.‬‭ ‬درین‭ ‬عصر‭ ‬انسانها‭ ‬کوره‭ ‬آتش‭ ‬یا‭ ‬داشی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دران‭ ‬ظروف‭ ‬و‭ ‬پیکره‭ ‬های‭ ‬گلی‭ ‬پخته‭ ‬میشد‭ ‬کشف‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬سفال‭ ‬گری‭ ‬یعنی‭  ‬لعاب‭ ‬دادن‭ ‬ظروف‭ ‬وپیکره‭ ‬های‭ ‬گلی‭ ‬توسط‭ ‬مواد‭ ‬کیماوی‭ ‬آشنایی‭ ‬داشته‭ ‬اند‭.‬‭ ‬آثار‭ ‬سفالی‭ ‬درسراسر‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬کاوشهای‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬کشف‭ ‬گردیده‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬موزیم‭ ‬ملی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬جنگها‭ ‬دست‭ ‬نخورده‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬

آثار‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬پخته‭ ‬،‭ ‬موزیم‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬۸۰۰۰‭ ‬تا‭ ‬۶۰۰۰‭ ‬ق‭.‬م

این‭ ‬آثار‭ ‬بسیار‭ ‬باستانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬فراوانی‭ ‬برخوردار‭ ‬میباشد،‭ ‬شامل‭ ‬پیکره‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬حیوانات‭ ‬اهلی،‭ ‬چون‭ ‬گوسفند،‭ ‬بز،‭ ‬سگهای‭ ‬نگهبان‭ ‬وحیوانات‭ ‬غیراهلی‭ ‬مانند‭ ‬گرگ‭ ‬ها‭ ‬وگوزن‭ ‬ها‭ ‬میباشند‭.‬‭ ‬این‭ ‬پدیده‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬ناب‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کوره‭ ‬های‭ ‬آتش‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬ظروف‭ ‬گلی‭ ‬دوره‭ ‬های‭ ‬میزولیتیک‭ (‬سنگ‭ ‬میانه‭) ‬ونیولیتیک‭ ‬یا‭ (‬سنگ‭ ‬جدید‭) ‬با‭ ‬لعابهای‭ ‬مخصوص‭ ‬سفال‭ ‬گری‭ ‬رنگهای‭ ‬طبیعی‭ ‬وجلای‭ ‬خاصی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬زیبایی‭ ‬و‭ ‬درخشش‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬شش‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬هنوز‭ ‬اصالت‭ ‬نخستین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬بهترین‭ ‬خاک‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬سفالگری‭ ‬گل‭ ‬رس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬فیصدی‭ ‬زیاد‭ ‬آهن‭ ‬بعد‭ ‬ازپخته‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬تجلی‭ ‬می‭ ‬یابد‭. ‬گرچه‭ ‬اکثر‭ ‬دانشمندان‭ ‬تا‭ ‬دهه‭ ‬شصت‭ ‬سومر‭ ‬قدیم‭ ‬را‭ ‬نخستین‭ ‬جایگاه‭ ‬صنعت‭ ‬سفالگری‭ ‬میدانستند،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬بدست‭ ‬آمدن‭ ‬آثارکهن‭ ‬تراز‭ ‬نقاط‭ ‬دیگرجهان‭ ‬به‭ ‬شمول‭ ‬افغانستان‭ ‬این‭ ‬فرضیه‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬انسانهای‭ ‬قدیم‭ ‬دربسی‭ ‬جاهای‭ ‬دیگرنیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشف‭ ‬نایل‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭. ‬آثاربدست‭ ‬آمده‭ ‬ازنقاط‭ ‬مختلف‭ ‬افغانستان،‭ ‬بخصوص‭ ‬حوزه‭ ‬باختر‭ ‬وآراکوزیا‭ (‬قندهار‭) ‬بازگو‭ ‬کننده‭ ‬این‭ ‬امراست‭ ‬که‭ ‬زندگانی‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬۸‭ ‬تا‭ ‬۶‭ ‬هزارسال‭ ‬پیش‭ ‬ازمیلاد‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬ودرحوالی‭ ‬۵۵۰۰‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬ازامروز‭ ‬به‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬شهری‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

ابزار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دورهٔ‭ ‬سنگ

نمایی‭ ‬ازوادی‭ ‬های‭ ‬دامنه‭ ‬های‭ ‬هندوکش‭ ‬شمالی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬فرضیه‭ ‬دانشمندان‭ ‬محل‭ ‬رهایش‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درعصرسنگ‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭  ‬

نقشه‭  ‬بود‭ ‬و‭ ‬باش‭ ‬و‭ ‬سیرمهاجرت‭ ‬انسانهای‭ ‬اولیه‭ ‬درافغانستان

‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬یافته‭ ‬های‭ ‬باستان‭ ‬شناسان

گزیدهٔ‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬این‭ ‬بخش‭ :‬

افغانستان‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬تاریخ‭. ‬اثر‭ ‬شادروان‭ ‬احمدعلی‭ ‬کهزاد‭ ‬کابل‭ ‬۷۵۹۱م‭.‬

مرحوم‭ ‬علامه‭ ‬حبیبی‭ ‬،‭ ‬جغرافیای‭ ‬تاریخی‭ ‬افغانستان‭ ‬،‭ ‬مطبوعات‭ ‬میوند،‭ ‬کابل‭ ‬،‭ ‬۷۶۹۱‭.‬

تاريخ‭ ‬افغانستان‭ ‬باستان‭. ‬غلام‭ ‬علي‭. ‬كابل،‭ ‬مؤسسه‭ ‬تربيت‭ ‬معلم‌‭ (‬انستتيوت‭ ‬پيداگوژی‭) ‬۲۶۳۱‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬

شادروان‭ ‬مير‭ ‬غلام‭ ‬محمد‭ ‬غبار‭. ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تاريخ،‭  ‬تهران،‭ ‬انتشارات‭ ‬جمهوري‭ (‬اسدي‭). ‬چاپ‭ ‬هفتم،‭ ‬زمستان‭  ‬۳۸۳۱‭ ‬هجری‭ ‬شمسی،‭ ‬ص‭  ‬۳۴‭ ‬

‭                  ‬

References‭: ‬‭ ‬

Louis Dupree‭, ‬Prehistoric research in Afghanistan‭ (‬1959-1966‭), ‬

American Philosophical Society‭, ‬1972‭ ‬–

McBurney‭, ‬C.B.M‭. ‬1972‭. ‘‬Report of an archaeological survey in northern Afghanistan‭’ ‬July–August 1971‭’. ‬Afghanistan 25‭, ‬2‭: ‬22-32‭ ‬

Davis in Allchin‭, ‬R‭. ‬and Hammond‭, ‬N‭. (‬eds‭) ‬1978‭. ‬The Archaeology of Afghanistan‭. ‬London‭: ‬55-63‭.‬

Gupta‭, ‬S.P‭. ‬1979‭. ‬Archaeology of Soviet Central Asia and the Indian Borderlands‭ (‬2‭ ‬vol‭). ‬

New DelhiShaffer in Allchin‭, ‬R‭. ‬and Hammond‭, ‬N‭. (‬eds‭) ‬1978‭. ‬The Archaeology of Afghanistan‭. ‬London‭: ‬74-81‭, ‬89-90‭.‬

Robinson‭, ‬Judy‭. ‬1992‭. ‬Not counting on Marshack‭: ‬a reassessment of the work of Alexander Marshack on notation in the Upper Palaeolithic‭. ‬Journal of Mediterranean Studies 2‭(‬1‭): ‬1-16

مطالب مشابه

Back to top button