سیاست و تاریخ

یادی از محمود طرزی

اقتباس از شمارهٔ اول مجلهٔ لمر – جدی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی/جنوری سال ۲۰۲۱م

تصویر‭ ‬و‭ ‬یادی‭ ‬از‭ ‬محمود‭ ‬طرزی‭ ‬بنیانگذار‭ ‬ژورنالیزم‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬خانمش‭ ‬رسمیه‭ ‬طرزی‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬اولین‭ ‬نشریهٔ‭ ‬نسوان‭ ‬در افغانستان.

عظمت‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬لحظات‭ ‬سقوط‭ ‬ثابت‭ ‬می‭ ‬شود‭!‬

محمود‭ ‬طرزی،‭ ‬شخصیت‭ ‬سترگ‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬نویسنده،‌‭ ‬ژورنالیست،‭ ‬سیاستدان‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬خارجهٔ‭ ‬دوره‭ ‬امانیه‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬نهضت‭ ‬تجددخواهی‭ ‬اوایل‭ ‬قرن‭ ‬بیستم‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭. ‬

اندیشهٔ‭ ‬طرزی‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭: ‬“آسیا‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آسیائیان‭ ‬باشد”‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬طرزی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬افغان‭ ‬ها،‌‭ ‬بلکه‭ ‬آسیا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آسیایی‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬اندیشه‭ ‬بود‭. ‬واضح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استعمار‭ ‬میداند‭ ‬که‭ ‬اشخاصی‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واسطهٔ‭ ‬کیها‭ ‬نابود‭ ‬سازد‭.‬

استعمار‭ ‬انگلیس‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬مفتضحانهٔ‭ ‬نظامی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬افغان‭ – ‬انگلیس‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬دسیسه‭ ‬و‭ ‬فتنه‭ ‬انگیزی‭ ‬برد‭. ‬

انگلیسها‭ ‬با‭ ‬تشخیص‭ ‬عوامل‭ ‬اساسی‭ ‬بقای‭ ‬دولت‭ ‬امانی‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬یکایک‭ ‬این‭ ‬ستون‭ ‬های‭ ‬استوار‭ ‬بدست‭ ‬جاهلترین‭ ‬افراد‭ ‬پرداخت‭. ‬استعمار‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تخریب‭ ‬محمود‭ ‬طرزی‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬سقوط‭ ‬دولت‭ ‬امانی‭ ‬را‭ ‬حتمی‭ ‬سازد‭. ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دورهٔ‭ ‬پربار‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬دورهٔ‭ ‬امانی،‭ ‬عناصر‭ ‬ارتجاعی‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬آلهٔ‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬استعماریون‭ ‬بودند،‌‭ ‬درخواست‭ ‬چند‭ ‬فقره‭ ‬یی‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬سپردند‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فقره‭ ‬هایش‭ ‬اخراج‭ ‬محمود‭ ‬طرزی‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭. ‬استعمار‭ ‬میدانست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تخریب‭ ‬محمود‭ ‬طرزی‭ ‬این‭ ‬رکن‭ ‬رکین‭ ‬نهضت‭ ‬امانی‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬اش‭ ‬که‭ ‬طلیعه‭ ‬دار‭ ‬نهضت‭ ‬ترقی‭ ‬بود،‌‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬شوم‭ ‬اش‭ ‬نایل‭ ‬گردد‭.‬

محمود‭ ‬طرزی،‭ ‬آن‭ ‬شخصیت‭ ‬پرصلابت،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۲۹۱‭ ‬عیسوی،‭ ‬هنگام‭ ‬سقوط‭ ‬دولت‭ ‬امانیه‭ ‬بدست‭ ‬ایادی‭ ‬انگلیس‭ ‬از‭ ‬کابل‭ ‬رهسپار‭ ‬قندهار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬روانه‭ ‬هرات‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬داخل‭ ‬خاک‭ ‬ایران‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬چندی‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬رفت‭. ‬زمانیکه‭ ‬ایرانیان‭ ‬علت‭ ‬آمدنش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬پرسیدند،‭ ‬خلاف‭ ‬انتظار‭ ‬آنها،‭ ‬محمود‭ ‬طرزی‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬شکوه‭ ‬از‭ ‬بیخردان‭ ‬هموطنش‭ ‬نگشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬شیرازی‭ ‬بسنده‭ ‬کرد‭:‬

ما‭ ‬بدین‭ ‬در‭ ‬نه‭ ‬پی‭ ‬حشمت‭ ‬و‭ ‬جاه‭ ‬آمده‭ ‬ایم

از‭ ‬بدِ‭ ‬حـادثــه‭ ‬اینـجــا‭ ‬به‭ ‬پنـاه‭ ‬آمـــده‭ ‬ایـم

مطالب مشابه

Back to top button