ویدیوها

پیر بغدادی – قسمت اول

قرار وعده تقریر ناول پیر بغدادی به زبان دری خدمت شما علاقمندان ادبیات داستانی تقدیم میگردد. من این اثر خوب به قلم روانشاد نصیر احمد احمدی را بدلیل محتوای بلند تاریخی و ملی آن به زبان دری ترجمه کردم و براینکه پیام آن به یک کمیت بیشتر مردم برسد آنرا به صدا درآوردم. امیدوارم شما علاقمندان روشنگری از آن چراغی بردارید و با آن کلبه کلبهٔ ملت را روشن بسازید.

این سلسله هفته وار نشر خواهد شد.

https://www.youtube.com/embed/udS6z2xaE3A?si=ecOxUdCdEDL5OAfU

لمر

د لمر مجلې په اړه لنډ مالومات دلته.

مطالب مشابه

Back to top button