تحلیل هاسیاست و تاریخ

زاخیلوال و حکمت کرزی در لندن و واشنگتن در پی چه بودند؟

آندری یه سیرینکو  (Andrei Serenko) مدیر «مرکز پالیسی های افغانستان» (روسیه) با نقل قول از منابع که شخص او به آن دسترسی دارد اخیرا مطالب دلچسپی را در رابطه به ماموریت های جداگانه ی حکمت کرزی (قبلا معین سیاسی وزارت خارجه) و عمر زخیلوال (قبلا وزیر مالیه) در رسانه‌ های  روسیه به نشر رسانده که در ذیل برگردان آن به خوانندگان عزیز کانال – ارائه می گردد.

سیرینکو می نگارد :

«منابع خبر می دهد که حکمت کرزی، قبلا معین سیاسی وزارت خارجه اخیر سفری به ایالات متحده امریکا داشته و حین اقامت اش در آنجا از مقامات امریکائی تقاضا نموده تا برای نهاد اش (Found) کمک مالی مبذول دارد. امریکائیها درخواست حکمت کرزی را نموده اند.» (اینکه حکمت کرزی دقیقا با کدام مقامات دیدار نموده، نام برده نشده است)

منابع به آندری سیرینکو خبر داده :

«حکمت کرزی حین ملاقات با مقامات امریکائی خاطر نشان ساخته که بدیلی برای رژیم طالبان وجود ندارد. او پیشنهاد نموده که همکاری با حاکمان فعلی [طالبان] افغانستان حفظ شود و تمویل آن منجمله از طریق نهاد (found) او ادامه یابد. لیکن امریکائیها استدلال حکمت کرزی را نپذیرفته و تقاضای او را مبنی بر تخصیص پول به نهاد حکمت کرزی رد نموده است».

قابل یاد آوریست که عمر زاخیلوال یکی دیگر از مأمورین عالی رتبه نظام جمهوریت، تقریبا موازی با سفر حکمت کرزی به واشنگتن، به لندن رفته و درخواست مشابه را از برتانیوی ها کرده بود. دلچسپ تر آنکه ظاهراً برتانیوی ها به زاخیلوال نیز جواب رد داده‌ اند. عده ای از ناظرين روش امریکائیها و برتانیوی ها را نشانه آماده گی برای تغییر ستراتیژی واشنگتن و لندن در جهت طالبان می پندارند».

به باور سیرینکو، «امریکائیها و برتانوی ها در حال حاضر، در روابط با طالبان هرچه بیشتر از « تکتیک کلچه» به مرحله محروم ساختن طالبان از کلچه گزار می نمایند. واشنگتن و لندن احتمالا در حال حاضر از استعمال «تکتیک خنجر» نیز اجتناب ورزند. این اقدام (محروم ساختن طالبان از «کلچه») می تواند وضعیت مالی – اقتصادی طالبان را شدیدا ضربه زند.

شکست ماموریت های حکمت کرزی و زاخیلوال، در حقیقت ناکامی دیگریست برای   حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان. بدین وسیله نیازمندی طالبان به حامد کرزی هرچه بیشتر کاهش میابد».

آندری سیرینکو در ادامه همین مبحث، در نوشته ای دیگری تحت عنوان «زاخیلوال تلاش می کند، تمویل طالبان را توسط برتانوی ها حفظ نماید» می نگارد :

 عمر زاخیلوال، سفیر اسبق افغانستان در اسلام آباد و قبلا وزیر مالیه اینکشور چندی قبل سفری به انگلستان انجام داد. منابع مسلط بر اوضاع خبر دادند که زاخیلوال به هدایت  حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان به لندن رفته بود.

عمر زاخیلوال حین اقامت در لندن، با عده ای از مأمورین وزارت خارجه و “تمویل کنندگان” برتانوی (بدون ذکر نام)  ملاقات های انجام داده است. منابع خبر می دهند که زاخیلوال به دستور حامد کرزی به انگلستان سفر کرده بود. زاخیلوال از مقامت زیربط انگلستان نقاضا نموده تا تمویل پروژه ها را در داخل افغانستان کاهش ندهند. شایعات حاکیست که کاهش تمویلات می تواند طی سال ۲۰۲۴ صورت بگیرد.”

به قول منابع که آندری سیرینکو از آن نام نمی برد، ایالات متحده امریکا و برتانیه کبیر عملا از طریق برخی از مؤسسات خیریه و پروژه های سرمایه گزاری، در واقعیت رژیم طالبان را تمویل می نمایند. در واقعیت، گروه حاکم طالبان از برکت همین حمایت های مالی از خارج به حاکمیت شان تا اکنون در افغانستان ادامه داده، انفلاسیون را دفع ننوده و به تطمیع عده ای از اقشار کشور پرداخته است. بنابرین، هرگاه تمویل طالبان کاهش یابد، در این صورت رژیم حاکم با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

به قول منابع، “حامد کرزی که در حال حاضر در یک نوع قید خانگی بسر می برد به احتمال زیاد تلاش دارد تا از طریق ماموریت های حکمت کرزی و عمر زاخیلوال  در واشنگتن و و لندن در رابطه به طالبان به تفاهم برسد. حامد کرزی امیدوار است که طالبان به تلاش های او بخاطر جلب و دوام کمک ها و حمایت های مالی از واشنگتن و لندن به دیده قدر خواهند نگریست.

با وصف تمام این تلاش ها، حامد کرزی هنوز نتوانسته دل طالبان را به دست آرد؛ به او اجازه ندادند که برای تداوی به آلمان برود. به نظر می رسد که “ماموریت های حکمت کرزی و عمر زاخیلوال” به هدف “پول کشی” برای رژیم طالبان چندان مؤثر نبوده است.

مطالب مشابه

Back to top button