اخبار
Trending

زعفران افغانی بهترین زعفران جهان

زعفران افغانی برای بار نهم منحیث بهترین زعفران جهان انتخاب شد.

ساختار بین المللی طعم و کیفیت در بروسل ( The International Taste and Quality Institute (iTQi)) یکبار دیگر زعفران افغانی را بهترین زعفران جهان در سال ۲۰۲۴ رقم داد.

به پیش بسوی خودکفایی!

افغانی زعفران د نهم ځل لپاره په نړۍ کې تر ټولو نه ښه زعفران په حیث ونومېده.

د خوند او کیفیت نړېواله کمیټه سږکال افغاني زعفران یې په نړې کې تر ټولو خوندور او باکیفیته زعفران ونوموه.

د ګران افغانستان د بیا بسیاینې په هیله.

لمر

د لمر مجلې په اړه لنډ مالومات دلته.

مطالب مشابه

Back to top button