ساینس و طبابت

روش‭ ‬های‭ ‬وقایوی‭ ‬جلوگیری‭ ‬‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬

طوریکه‭ ‬در‭ ‬مقالهٔ‭ ‬قبلی‭ ‬نشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شمارهٔ‭ ‬چهارم‭ ‬مجلهٔ‭ ‬لمر‭ ‬تذکر‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬وقایوی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مقصد‭ ‬بکار‭ ‬برده‭ ‬میشود،‭ ‬میتواند‭ ‬ادویه‭ ‬جات،‭ ‬نصب‭ ‬آله‭ ‬های‭ ‬مخصوص‭ ‬طبی‭ ‬در‭ ‬بدن،‭ ‬استعمال‭ ‬وسیله‭ ‬ها‭ ‬طبی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیه‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬وسایل‭ ‬محافظتی‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بارداری

پوش‭ ‬‭( Condum‭)

پوش‭ ‬یا‭ ‬کاندم‭ ‬معمولترین‭ ‬روش‭ ‬استفاده‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬توسط‭ ‬آقایان‭ ‬بکار‭ ‬می‭ ‬رود‭. ‬پوش‭ ‬شبیهه‭ ‬پوقانه‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬شکل‭ (‬نوع‭ ‬مردانه‭ ‬و‮ ‬‭ ‬نوع‭ ‬زنانه‭) ‬قابل‭ ‬دسترسیست‭. ‬آقایان‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬همبستری‭ ‬آله‭ ‬تناسلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پوش‭ ‬میپوشانند‭.‬‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬نوع‭ ‬زنانه‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬شکل‭ ‬کیسه‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬جابجا‭ ‬میسازند‭ ‬تا‭ ‬مانع‭ ‬نفوذ‭ ‬سپرم‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬رحم‭ ‬هنگام‭ ‬فعل‭ ‬مقاربت‭ ‬جنسی‭ ‬گردد‭. ‬‭(‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت،‭ ‬که‭ ‬کافی‭ ‬است‭ ‬فقط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرفین‭ ‬از‭ ‬پوش‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭.‬‭)‬

مواردی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬هنگام‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کاندم‭ ‬یا‭ ‬پوش‭ ‬باید‭ ‬بخاطر‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قرار‭ ‬است‭:‬

‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬استفاده،‭ ‬پوش‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬نموده‭ ‬تا‭ ‬منفذی‭(‬سوراخ‭) ‬درآن‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬در‭ ‬ختم‭ ‬مقاربت‭ ‬جنسی،‭ ‬پوش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬احتیاط‭ ‬بیرون‭ ‬آورده‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬کره‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬گردد‭.‬

در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ضرورت‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬پوش‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬شما‭ ‬میتوانید‭ ‬انرا‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬پاک‭ ‬بدون‭ ‬صابون‭ ‬شسته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬ثانی‭ ‬نیز‭ ‬استعمال‭ ‬نمائید‭.‬

‭*‬اکثرا‭ ‬ً‭ ‬زوجین‭ ‬بنابر‭ ‬گاهش‭ ‬لذت‭ ‬جنسی‭ ‬استعمال‭ ‬کاندم‭ ‬را‭ ‬ترجیح‭ ‬نداده،‭ ‬اما‭ ‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬پوش‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬امراض‭ ‬جنسی‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬وسیله‭ ‬کارا‭ ‬و‭ ‬مؤثر‭ ‬است‭.‬

دیافراگم‭ (‬Diaphragm‭) ‬

دیافراگم‭ ‬یک‭ ‬صفحه‭ ‬الاستیکی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬انسداد‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬بمقابل‭ ‬سپرم‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها،‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬موارد‭ ‬استعمال‭ ‬دارد‭. ‬دیافراگم‭ ‬بمثابه‭ ‬یک‭ ‬مانع‭ ‬میخانیکی‭ ‬درمقابل‭ ‬سپرم‭ ‬عمل‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬نفوذیه‭ ‬سپرم‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬همبستری‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‭ ‬نماید‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬استعمال‭ ‬دیافراگم‭ ‬خانم‭ ‬دستان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شسته‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬ژیل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هردو‭ ‬سطح‭ ‬و‭ ‬لبه‭ ‬دیافراگم‭ ‬علاوه‭ ‬مینماید،‭ ‬با‭ ‬انگشتان‭(‬شصت‭ ‬واشاره‭) ‬دیافراگم‭ ‬را‭ ‬قدری‭ ‬فشرده‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬انحنی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬گردد،‭ ‬بعدا‭ ‬ً‭ ‬آنرا‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬مینماید‭.‬‮ ‬

بهتراست‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬تطبیق‭ ‬خانم‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬ایستاده‭ ‬یک‭ ‬پای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬چوکی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬ویا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬چوکی‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نشسته‭ ‬وضعیت‭ ‬بگیرد‭. ‬دیافراگم‭ ‬۶‭ ‬الی‭ ‬۸‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مقاربت‭ ‬جنسی‭ ‬دوباره‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده‭ ‬میشود،‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬وصابون‭ ‬شسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جعبه‭ ‬پاک‭ ‬نگهداری‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬بعدی‭ ‬آماده‭ ‬باشد‭.‬

‭*‬کوشش‭ ‬گردد‭ ‬سایز‭ ‬مناسب‭ ‬دیافراگم‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ایجاد‭ ‬درز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کاهش‭ ‬الاستیکیت‭ ‬آن‭ ‬نباید‮ ‬‭ ‬استفاده‭ ‬مکرر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬

حلقه‭ ‬مهبلی‭ (‬Vaginal Ring‭)‬

یک‭ ‬حلقه‭ ‬الاستیکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میکانیزم‭ ‬تاثیر‮ ‬‭ ‬آن‭ ‬مشابه‭ ‬به‭ ‬ادویه‭ ‬ضد‭ ‬حامله‭ ‬گی‭ ‬میباشد،‭ ‬طوریکه‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬تخمه‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬تخمدان‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬مخاط‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬میگردد‭. ‬حلقه‭ ‬های‭ ‬مهبلی‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬باید‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬بیرون‭ ‬کشیده‭ ‬شود‭.‬‮ ‬

طریقه‭ ‬تطبیق‭ ‬آن‭ ‬تقریبا‭ ‬ً‭ ‬مشابه‭ ‬به‭ ‬دیافراگم‭ ‬است،‭ ‬طوریکه‭ ‬در‭ ‬وسط‭ ‬انگشتان‭ ‬حلقه‭ ‬را‭ ‬قدر‭ ‬فشار‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬انحنی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬گردد‭.‬‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬احتیاط‭ ‬تام‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬میشود‭.‬

‭*‬خانمها‭ ‬میتوانند،‭ ‬که‭ ‬‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬حلقه‭ ‬را‭ ‬بیرون‭ ‬آورده‭ ‬تا‭ ‬مریضی‭ ‬ماهوار‭ ‬بشکل‭ ‬نارمل‭ ‬سپری‭ ‬شده،‭ ‬بعد‭ ‬حلقه‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬شیر‭ ‬دهی‭ ‬بخصوص‭ ‬۶‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬حلقه‭ ‬مهبلی‭ ‬برای‭ ‬روش‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬استفاده‭ ‬گردد،‭ ‬چونکه‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬تولید‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬پستان‭ ‬های‭ ‬مادر‭ ‬میشود‭.‬

‭ ‬پج‭ ‬یا‭ ‬چسپ‭ ‬ضد‭ ‬حمل‭ ‬‭(‬Birth control patch‭)‬

پج‭ ‬یا‭ ‬چسپ‭ ‬ضدحمل‭ ‬که‭ ‬شبیه‭ ‬به‭ ‬پلاسترهای‭ ‬کوچک‭ ‬چهارضلعی‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬هورمون‭ ‬های‭ ‬هستروجن‭ ‬و‭ ‬پروجسترون‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است،که‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬تخمه‭ ‬از‭ ‬تخمدان‌ها‭ ‬و‭ ‬ضخامت‭ ‬یا‭ ‬افزایش‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬خانم‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬پذیری‭ ‬سپرم‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬هنگام‭ ‬همبستری‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬پج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬بازو‭ ‬خویش‭ ‬چسپانیده‭ ‬قسمیکه‭ ‬گویا‭ ‬با‭ ‬پلاستر‭ ‬کوچک‭ ‬زخمی‭ ‬را‭ ‬پوشانیده‭ ‬باشند‭. ‬پج‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬برطرف‭ ‬دور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پج‭ ‬جدید‭ ‬استعمال‭ ‬میشود‭ ‬الی‭ ‬هفته‭ ‬سوم‭. ‬در‭ ‬هفته‭ ‬چهارم‭ ‬خانم‭ ‬از‭ ‬پج‭ ‬استفاده‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬اجازه‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬سکل‭ ‬ماهوار‭ ‬بطور‭ ‬نارمل‭ ‬واقع‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬سکل‭ ‬ماهوار‭ ‬دوباره‭ ‬پج‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازو‭ ‬نصب‭ ‬کند‭.‬

‭*‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بطور‭ ‬نارمل‭ ‬میتواند‭ ‬با‭ ‬پج‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬های‭ ‬یومیه‭ ‬خویش‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬شاور‭ ‬نیز‭ ‬بگیرند‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬که‭ ‬چسپندگی‭ ‬پج‭ ‬بهر‭ ‬دلیلی‭ ‬که‭ ‬باشد‭ ‬ضعیف‭ ‬گردیده‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬پج‭ ‬دور‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬پج‭ ‬جدید‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬

اسفنج‭ ‬ضد‭ ‬بارداری‭ ‬‭(‬Birth Control Sponge‭)‬

اسفنج‭ ‬های‭ ‬معقم‭ ‬و‭ ‬مغطوس‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭ ‬nonoxynol-9‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬مواد‭ ‬ازبین‭ ‬برنده‭ ‬سپرم‭ ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬تهیه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اسفنج‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬مدور‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬لوپ‭ ‬بوده‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬همبستر‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬قرار‭ ‬میدهند،‭ ‬طوریکه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬استعمال‭ ‬اسفنج‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬پاک‭ ‬مغطوس‭ ‬یا‭ ‬تر‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭ ‬آن‭ ‬فعال‭ ‬شود‭ ‬‭ ‬بعد‭ ‬اسفنج‭ ‬را‭ ‬فشرده‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهند،که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بمثابه‭ ‬مانعه‭ ‬میخانیکی‭ ‬مانع‭ ‬قابلیت‭ ‬نفوذیه‭ ‬سپرم‭ ‬از‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬شده‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاوی‭ ‬سبب‭ ‬ازبین‭ ‬رفتن‭ ‬سپرم‭ ‬و‭ ‬گیرماندن‭ ‬سپرم‭ ‬در‭ ‬اسفنج‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬‮ ‬

‭*‬خانم‭ ‬ها‭ ‬میتواند‭ ‬اسفنج‭ ‬را‭ ‬الی‭ ‬یکونیم‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬خویش‭ ‬حفظ‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬نباید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬۶‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬همبستری‭ ‬خارج‭ ‬گردد‭.‬

لوپ‭ (‬LOOP‭)‬

لوپ‭ ‬یک‭ ‬آله‭ ‬پلاستکی‭ ‬خمیده‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بداخل‭ ‬جوف‭ ‬رحم‭ ‬توسط‭ ‬دوکتوران‭ ‬نسایی‭/‬‭ ‬ولادی‭ ‬تطبیق‭ ‬میگردد‭. ‬لوپ‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬میخانیکیتی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬باعث‭ ‬تغیر‭ ‬درپروسه‭ ‬انتقال‭ ‬تخمه‭ ‬ها‭ ‬ویا‭ ‬تغیر‭ ‬در‭ ‬اندومیتریوم‭ ‬رحم‭ (‬دیوار‭ ‬رحم‭) ‬مانع‭ ‬غرس‭ ‬تخمه‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬میشوند‭.‬

لوپ‭ ‬ها‭ ‬بدو‭ ‬شکل‭ ‬طرح‭ ‬ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬‮ ‬‭ ‬شکل‭ ‬هورمونال‭ ‬و‭ ‬شکل‭ ‬مسی‭ ‬که‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬صحی‭ ‬خانم،‭ ‬داکتر‭ ‬مربوطه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬معاینات‭ ‬و‭ ‬یافته‭ ‬های‭ ‬کلینیکی‭ ‬نوعیت‭ ‬لوپ‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬تطبیق‭ ‬می‭ ‬نماید‭.(‬لوپ‭ ‬های‭ ‬نوع‭ ‬هورمونال‭ ‬الی‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬لوپ‭ ‬های‭ ‬نوع‭ ‬مسی‭ ‬الی‭ ‬۱۰سال‭ ‬موثریت‭ ‬دارند‭. ‬درانتهای‭ ‬لوپ‭ ‬دو‭ ‬نخ‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬خانم‭ ‬هایکه‭ ‬نزد‭ ‬شان‭ ‬لوپ‭ ‬تطبیق‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬نخ‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساده‭ ‬گی‭ ‬توسط‭ ‬انگشتان‭ ‬در‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬لمس‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موجودیت‭ ‬لوپ‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنند‭.‬

‭*‬لوپ‭ ‬ها‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬بعضا‭ ‬ً‭ ‬سبب‭ ‬تشدید‭ ‬خونریزی‭ ‬زمان‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬شده‭ ‬همینطور‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬وزن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تطبیق‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬شکایت‭ ‬می‭ ‬نماید‭.‬

چِپ‭ ‬ضد‭ ‬بارداری‭ (‬contraceptive implant‭)‬

عبارت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬میله‭ ‬ای‭ ‬کوچک‭ ‬کپسول‭ ‬مانند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬جلد‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬بازو‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬غرس‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬‭ ‬این‭ ‬آله‭ ‬یا‭ ‬چپ‭ ‬سبب‭ ‬آزاد‭ ‬ساختن‭ ‬هورمون

‭ ‬Progestin‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همانند‭ ‬ادویه‭ ‬زرقی‭ ‬میکانیزم‭ ‬تاثیر‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬تخمه‭ ‬از‭ ‬تخمدانها‭ ‬و‭ ‬ازدیاد‭ ‬ضخامت‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬میکانیزم‭ ‬مانع‭ ‬عبور‭ ‬تخمه‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬

مزایا‭:‬‮ ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬مصؤن‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬است‭.‬

برای‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬دوام‭ ‬مینماید‭.‬

با‭ ‬خارج‭ ‬ساختن‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬حمل‭ ‬آماده‭ ‬میباشد‭.‬

خانم‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬مقابل‭ ‬مستحضرات‭ ‬ایستروجن‭ (‬زرقیات‭) ‬حساس‭ ‬اند‭ ‬غرس‭ ‬چِپ‭ ‬موثرترین‭ ‬روش‭ ‬یا‭ ‬طریقه‭ ‬برایشان‭ ‬میباشد‭.‬

اگر‭ ‬چِپ‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬تطبیق‭ ‬گردد،‭ ‬دارای‭ ‬تاثیرات‭ ‬فوری‭ ‬است‭.‬

‭*‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬ترین‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بارداری‭ ‬غرس‭ ‬آله‭ ‬ضد‭ ‬بارداری‭ ‬میباشد‭.‬

۲‭- ‬ادویه‭ ‬جات‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭:‬

ادویه‭ ‬جات‭ ‬ضد‭ ‬حامله‭ ‬گی‭ (‬The Oral Pills‭)‬

تابلیتهای‭ ‬ضدحامله‭ ‬گی‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬پروسه‭ ‬تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬نزد‭ ‬خانمهایی‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬منظم‭ ‬اخذ‭ ‬میدارند،‭ ‬میگردد‭. ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬میکانیزم‭ ‬تاثیر‭ ‬و‭ ‬ترکیب‭ ‬کیمیاوی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پاکت‭ ‬های‭ ‬۲۱‭ ‬تابلیته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬۲۸‭ ‬تابلیته‭ ‬با‭ ‬رنگ‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬تهیه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬

تابلیت‭ ‬های‭ (‬Ovulen21‭ & ‬Primovlar‭)‬‭:‬‭ ‬

این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬پاکت‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬حاوی‭ ‬۲۱‭ ‬تابلیت‭ ‬میباشند،‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اولین‭ ‬دوز‭ ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پنجم‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬تا‭  ‬روز‭ ‬۲۱‭ ‬کم‭ ‬‭ ‬ادامه‭ ‬مییابد‭ ‬یعنی‭ ‬همه‭ ‬روزه‮ ‬‭ ‬یک‭ ‬تابلیت‭ ‬بطورمنظم‭ ‬توسط‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭ ‬‭. ‬بعد‭ ‬خانم‭ ‬برای‭ ‬۷‭ ‬روز‭ ‬ازگرفتن‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬اجتناب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز۸‭ ‬ام‭ ‬دوباره‭ ‬باید‭ ‬ازتابلیت‭ ‬ها‭ ‬استفاده‭ ‬نماید‭.(‬۷روز‭ ‬وقفه‭ ‬جهت‭ ‬مریضی‭ ‬ماهوار‭)‬

تابلیت‭ ‬های‭ (‬Ovulen Fe-28‭ & ‬Ovral 28‭):‬‭ ‬

هر‭ ‬پاکت‭ ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬حاوی‭ ‬۲۸‭ ‬تابلیت‭ ‬میباشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬پنجم‭ ‬اولین‭ ‬دوز‭ ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬رنگ‭ ‬سفید‭ ‬است‭ ‬اخذ‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬۲۸‭ ‬روز‭ ‬بدون‭ ‬وقفه،‭ ‬روزانه‭ ‬یک‭ ‬تابلیت‭ ‬توسط‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬اخذ‭ ‬میگردد‭(‬برای‭ ‬۲۱‭ ‬روزنخست‭ ‬تابلیت‭ ‬های‭ ‬سفید‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬متباقی‭ ‬۷‭ ‬روز‭ ‬تابلیتهای‭ ‬رنگه‭).‬

‭*‬درصورتکه‭ ‬خانم‭ ‬گرفتن‭ ‬تابلیت‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬میکند‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بعدی‭ ‬دو‭ ‬تابلیت‭ ‬همزمان‭ ‬اخذ‭ ‬نماید‭. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬افزایش‭ ‬وزن‭ ‬را‭ ‬ً‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬ادویه‭ ‬ضد‭ ‬حامله‭ ‬گی‭ ‬نیز‭ ‬گزارش‭ ‬میدهند‭.‬

زرقیات‭ ‬ضد‭ ‬حامله‭ ‬گی‭ ‬‭(‬Depo-Provera‭)‬

ادویه‭ ‬زرقی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬تهیه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مستحضرات‭ ‬

‭(‬Aedroxyprogesterone Acetate‭)‬‭ ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بمنظور‭ ‬وقایه‭ ‬از‭ ‬گرفتن‭ ‬حمل‭ ‬تطبیق‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬دیپوپرویرا‭ ‬سبب‭ ‬نهی‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬تخمه‭ ‬از‭ ‬تخمدانها‭ ‬و‭ ‬ازدیاد‭ ‬ضخامت‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬میکانیزم‭ ‬مانع‭ ‬عبور‭ ‬تخمه‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬میشود‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬زرق‭ ‬ادویه‭ ‬متذکره‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬درمورد‭ ‬حالت‭ ‬صحی‭ ‬خانم‭ ‬سوالات‭ ‬مشخص‭ ‬چون‭ ‬مشکلات‭ ‬استخوانها،‭ ‬امراض‭ ‬جگر،‭ ‬تاریخچه‭ ‬سترس‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬حساسیت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مستحضرات‭ ‬دوایی‭ ‬پرسیده‭ ‬شود‭.‬

‭*‬زرق‭ ‬دیپوپرویرا‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بخاطر‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حامله‭ ‬گی،‭ ‬بلکه‭ ‬بخاطر‭ ‬تداوی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬مریضی‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نزد‭ ‬دختران‭ ‬بالغ‭ ‬که‭ ‬مشکلات‭ ‬نسایی‭ ‬دارند‭ ‬نیز‭ ‬موارد‭ ‬استعمال‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭. ‬

تابلیت‭ ‬های‭ ‬حبابی‭ (‬Foam Tablet‭)‬

تابلیت‭ ‬حبابی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مستحضراتیست‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬همبستری‭ ‬استعمال‭ ‬می‌گردد،‭ ‬طوریکه‭ ‬خانم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬همبستر‭ ‬شدن‭ ‬یک‭ ‬عدد‭ ‬از‭ ‬تابلیت‭ ‬متذکره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭. ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬رطوبت‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬سبب‭ ‬تولید‭ ‬حباب‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مانعه‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬میخانیکی‭ ‬را‭ ‬بمقابل‭ ‬نفوذ‭ ‬سپرم‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬نماید‭.‬

خانم‭ ‬های‭ ‬که‭ ‬افرازات‭ ‬وافر‭ ‬مهبلی‭ ‬دارند،‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬زودترین‭ ‬فرصت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬۲‭ ‬یا‭ ‬۳‭ ‬دقیقه‭ ‬منحل‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬تولید‭ ‬حباب‭ ‬ها‭ ‬میشوند،‭ ‬اما‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬های‭ ‬مسن‭ ‬و‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬ازلحاظ‭ ‬جنسی‭ ‬سرد‭ ‬مزاج‭ ‬میباشند‭ ‬الی۱۰‭ ‬دقیقه‭ ‬را‭ ‬دربرخواهد‭ ‬گرفت،‭ ‬تا‭ ‬تابلیت‭ ‬متذکره‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تطبیق‭ ‬سبب‭ ‬تولید‭ ‬حباب‭ ‬ها‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬لعاب‭ ‬دهن‭ ‬و‭ ‬یاهم‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬مرطوب‭ ‬گردد‭ ‬سریعتر‭ ‬سبب‭ ‬تولید‭ ‬حباب‭ ‬میشود‭.‬

طریقه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تابلیت‭ ‬های‭ ‬حبابی‭ ‬قرار‭ ‬ذیل‭ ‬است؛

تابلیت‭ ‬ها‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬میله‭ ‬یا‭ ‬تیوپ‭ ‬انتقال‭ ‬میباشند‭. ‬تابلیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جابجا‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتیاط‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬مینمایند‭.‬‭ ‬اگر‭ ‬میله‭ ‬یا‭ ‬تیوپ‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬خانم‭ ‬دستان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شسته‭ ‬تابلیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬انگشتان‭ (‬اشاره‭ ‬و‭ ‬وسطی‭) ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬آنرا‭ ‬داخل‭ ‬مهبل‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬انگشت‭ ‬اشاره‭ ‬تابلیت‭ ‬را‭ ‬بطرف‭ ‬داخل‭ ‬فشار‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬عنق‭ ‬رحم‭ ‬برسد‭.‬

بهتر‭ ‬است‭ ‬خانم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬استعمال‭ ‬تابلیت‭ ‬برای‭ ‬۵‭ ‬دقیقه‭ ‬از‭ ‬همبستر‭ ‬شدن‭ ‬ابا‭ ‬ورزد‭. ‬بخاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬۳۰‭ ‬دقیقه‭ ‬موثریت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬تداوم‭ ‬همبستری‭ ‬باید‭ ‬تابلیت‭ ‬دومی‭ ‬استعمال‭ ‬گردد‭.‬

‭*‬بعضا‭ ‬ً‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬احساس‭ ‬سوزش‭ ‬خفیف‭ ‬را‭ ‬درهنگام‭ ‬انحلال‭ ‬تابلیت‭ ‬ها‭ ‬حکایه‭ ‬میدارند‭ ‬که‭ ‬حالت‭ ‬نارمل‭ ‬میباشد‭.‬‬

جیل‭ ‬های‭ ‬کشنده‭ ‬سپرم‮ ‬‭ (‬Spermicide‭ ‬Gel‭)‬

جیل‌‭ ‬مواد‭ ‬کیمیاویست‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حمل‭ ‬هنگام‭ ‬همبستری‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬طوریکه‭ ‬خانم‭ ‬با‭ ‬سرنچ‭ ‬مخصوص‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬جیل‭ (‬۳‭ ‬تا‭ ‬۴‭ ‬‭ ‬سی‭ ‬سی‭)‬،‭ ‬را‭ ‬داخل‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬خود‭ ‬ساخته‭ ‬که‭ ‬بشکل‭ ‬مانعه‭ ‬کیمیاوی‭ ‬میخانیکی‭ ‬سبب‭ ‬ازبین‭ ‬رفتن‭ ‬سپرم‭ ‬‌‭ ‬و‭ ‬نهی‭ ‬قابلیت‭ ‬نفوذیه‭ ‬آن‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬

جیل‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬تابلیت‭ ‬های‭ ‬حبابی‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬۳۰‭ ‬دقیقه‭ ‬موثریت‭ ‬داشته،‭ ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬تداوم‭ ‬همبستری‭ ‬اضافتر‭ ‬از۳۰‭ ‬دقیقه‭ ‬باید‭ ‬مقداری‭ ‬از‭ ‬ژیل‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬دوم‭ ‬نیز‭ ‬استعمال‭ ‬گردد‭.‬

عملیه‭ ‬های‭ ‬جراحی‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل

بستن‭ ‬نفیره‭ ‬ها‭ ‬‭(‬Tubaligation‭)‬

بوسیله‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬ساحه‭ ‬بطن‭ ‬‭(‬دو‭ ‬طرف‮ ‬‭ ‬ناف‭) ‬وتسلیخ‭ ‬کامل‭ ‬طبقات‭ ‬بطنی‭ ‬نفیره‭ ‬ها‭ ‬دریافت،‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬نهایات‭ ‬آن‭ ‬بطوری‭ ‬محکم‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬تمام‭ ‬طبقات‭ ‬دوباره‭ ‬پلان‭ ‬به‭ ‬پلان‭ ‬خیاطه‭ ‬گذاری‭ ‬میگردد‭. ‬با‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬تخمه‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬تخمدان‭ ‬ها‭ ‬قادر‭ ‬نخواهند‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬نفیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬رحم‭ ‬عبور‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬خانم‭ ‬بطور‭ ‬دایمی‭ ‬عقیم‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چانس‭ ‬گرفتن‭ ‬حمل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬میدهد‭.‬

‭*‬تیوپ‭ ‬نفیری‭ ‬دو‭ ‬عدد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬رحم‭ ‬متوصل‭ ‬میباشد‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬انتقال‭ ‬تخمه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تخمدان‌ها‭ ‬بطرف‭ ‬رحم‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭.‬

قطع‭ ‬تیوب‭ ‬ناقله‭ ‬مني‭ (‬Vasectomy‭)‬

Vasectomyیک‭ ‬عملیه‭ ‬جراحی‭ ‬کوچک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬مردها‭ ‬بمنظور‭ ‬عقیم‭ ‬ساختن‭ ‬دایمی‭ ‬با‭ ‬موافقه‭ ‬شخص‭ ‬اجرا‭ ‬میگردد‭. ‬درین‭ ‬روش‭ ‬هردو‭ ‬تیوپ‭ ‬دافقه‭(‬راست‭ ‬و‭ ‬چپ‭)‬بعد‭ ‬ازشق‭ ‬جراحی‭ ‬کوچک‭ ‬درناحیه‭ ‬مغبنی‭(‬نزدیکی‭ ‬ران‭ ‬ها‭)‬،‭ ‬تسلیخ،‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬قطع‭ ‬میگردد،‭ ‬نهایات‭ ‬تیوپ‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬وطبقات‭ ‬بطورمنظم‭ ‬دوباره‭ ‬خیاطه‭ ‬گذاری‭ ‬ومریض‭ ‬مرخص‭ ‬میشود‭. ‬با‭ ‬انجام‭ ‬پذیرفتن‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬سپرم‭ ‬که‭ ‬درخصیه‭ ‬ها‭ ‬تولید‭ ‬میشود‭ ‬قادرنخواهد‭ ‬بود‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬کیسه‭ ‬مني‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬ذخیره‭ ‬گردد،‭ ‬چون‭ ‬وسیله‭ ‬انتقال‭ ‬منی‭ ‬از‭ ‬خصیه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬کیسه‭ ‬منی‭ ‬جایکه‭ ‬منی‭ ‬ذخیره‭ ‬میشود‭ ‬همین‭ ‬تیوپ‭ ‬ناقله‌‭ ‬است‭. ‬ازین‭ ‬رو‭ ‬هنگام‭ ‬مقاربت‭ ‬جنسی‭ ‬منی‭ ‬مرد‭ ‬نمیتواند‭ ‬وارد‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حمل‭ ‬جلوگیری‭ ‬میشود‭.‬

‭*‬اجرا‭ ‬این‭ ‬عملیه‭ ‬هیچ‭ ‬نوع‭ ‬عوارض‭ ‬جنسی‭ ‬وکاهشی‭ ‬درقوه‭ ‬شهوانی‭ ‬مرد‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬درقبال‭ ‬ندارد‭.‬

سایر‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬استفاده‭ ‬میگردد‭:‬

روش‭ ‬قاعدگی‭ (‬Rhythm Method‭)‬

تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬به‭ ‬حالتی‭ ‬اطلاق‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‮ ‬‭ ‬ماه‭ ‬طی‭ ‬سکل‭ ‬ماهوار‭ ‬بوقوع‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬بنام‭ ‬مرحله‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬نیز‭ ‬مسمی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬سایر‭ ‬روزهای‭ ‬ماه‭ ‬روز‭ ‬های‭ ‬مصون‭ ‬قبول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬همبستری‭ ‬زوجین‭ ‬درین‭ ‬ایام‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظرد‌اشت‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬دیگر‭ ‬احتمال‭ ‬گرفتن‭ ‬حمل‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬رود‭.‬

۴‭- ‬سایر‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل‭ ‬استفاده‭ ‬می‭ ‬گردد

A‭. ‬روش‭ ‬قاعدگی‭ ‬‭(‬dohteM mhtyhR‭)‬

تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬اطلاق‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‮ ‬‭ ‬ماه‭ ‬طی‭ ‬سکل‭ ‬ماهوار‭ ‬بوقوع‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬بنام‭ ‬مرحله‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬نیز‭ ‬مسمی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬سایر‭ ‬روزهای‭ ‬ماه‭ ‬روز‭ ‬های‭ ‬مصون‭ ‬قبول‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬همبستری‭ ‬زوجین‭ ‬درین‭ ‬ایام‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظرد‌اشت‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬پیشگیرانه‭ ‬دیگر‭ ‬احتمال‭ ‬گرفتن‭ ‬حمل‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬رود‭.‬

چگونه‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬شمارش‭ ‬و‭ ‬دریافت؟

بعد‭ ‬از‭ ‬توقف‭ ‬قاعدگی‭ ‬روز‭ ‬های‭ ‬مصون‭ ‬الی‭ ‬روز‭ ‬۱۱‭ ‬ام‭ ‬بحساب‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬باوجود‭ ‬همبستری‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭(‬چون‭ ‬تخمه‭ ‬به‭ ‬پختگی‭ ‬اش‭ ‬نمی‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬۱۲‭ ‬ام‭ ‬قاعدگی‭ ‬الی‭ ‬۸‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ (‬مریضی‭ ‬ماهوار‭ ) ‬روزهای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬یا‭ ‬چانس‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬سازد‭.‬

قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬خانم،‭ ‬این‭ ‬میتود‭ ‬را‭ ‬بکار‭ ‬ببرد‭ ‬بهتر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬حساب‭ ‬دقیق‭ ‬از‭ ‬سکل‭ ‬ماهوار‭ ‬های‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬تا‭ ‬مطمئن‭ ‬گردد‭ ‬اینکه‭ ‬دارای‭ ‬سکل‭ ‬منظم‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬خیر‭.‬

B‭. ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬اساسی‭ ‬‭(‬erutarepmeT lasaB‭)‬

درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬دور‭ ‬اول‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬دوم‭ ‬ان‭ ‬پاینتر‭ ‬میباشد،‭ ‬تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬واقع‭ ‬میگردد‭ ‬که‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬تغیرنماید‭(‬بلند‭ ‬رود‭) ‬که‭ ‬این‭ ‬عمل‭(‬تخمگذاری‭) ‬را‭ ‬میتوان‭ ‬با‭ ‬کنترول‭ ‬متکرر‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬کرد‭.‬‮ ‬

چگونه‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬را‭ ‬دانست؟

دو‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬باید‭ ‬چک‭ ‬گردد،‭ ‬طوریکه‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬صبحانه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برخاستن‭ ‬ازبستر‭ ‬این‭ ‬کارعملی‭ ‬و‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬یادداشت‭ ‬گردد‭.‬

بخاطرداشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬وقوع‭ ‬تخمگذاری‭ ‬همان‭ ‬روزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬سعود‭ ‬می‭ ‬رود‭.‬

‭*‬ازینکه‭ ‬سپرم‭ ‬حیاتیت‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬مهبل‭ ‬الی‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬یوم‭ ‬حفظ‭ ‬مینماید‭ ‬بناً‭ ‬هم‭ ‬بستر‭ ‬شدن‭ ‬زوجین‭ (‬بدون‭ ‬درنظرداشت‭ ‬یا‭ ‬روشهای‭ ‬وقایوی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭) ‬در‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬ویا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬چانس‭ ‬باردارشدن‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬درقبال‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬بناً‭ ‬دانستن‭ ‬درجه‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬درجریان‭ ‬سکل‭ ‬عادت‭ ‬ماهوار‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬زمان‭ ‬تخمه‭ ‬گذاری‭ ‬را‭ ‬هویدا‭ ‬ساخته‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬ممد‭ ‬خوب‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬نسبی‭ ‬حامله‭ ‬بودن‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬میباشد‭.‬

C‭. ‬شیردهی‭ ‬وجلوگیری‭ ‬از‭ ‬حمل

‭(‬Breastfeeding‭ & ‬Pregnancy Prevention‭)‬

Mother breastfeeding and hugging baby. Young mom breast feeding her newborn child.

شیر‭ ‬دهی‭ ‬نتنها‭ ‬یک‭ ‬وسیله‭ ‬تغذی‭ ‬وغذا‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬اطفال‭(‬شیرخوار‭) ‬بشمار‭ ‬رفته‭ ‬بلکه‭ ‬ارتباط‭ ‬عاطفی‭ ‬قوی‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬طفل‭ ‬نیزایجاد‭ ‬مینماید‭. ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬قابل‭ ‬بحث‭ ‬درزمان‭ ‬شیردهی‭ ‬دوره‭ ‬نقاهت‭ (‬عدم‭ ‬قاعدگی‭) ‬مادر‭ ‬شیرده‭ ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬قابلیت‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬درین‭ ‬مرحله‭ ‬ازدست‭ ‬میدهد‭.‬‮ ‬

زمانکه‭ ‬طفل‭ ‬پستانهای‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬مکد‭ ‬یکنوع‭ ‬هورمون‭ (‬Prolactin‭) ‬افراغ‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬هورمون‭ ‬بنوبه‭ ‬خویش‭ ‬سبب‭ ‬تغیر‭ ‬درتولید‭ ‬هورمونها‭ ‬جنسی‭(‬FSH،‭ ‬GnRH‭) ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬درنتیجه‭ ‬مانع‭ ‬یا‭ ‬توقف‭ ‬دوره‭ ‬قاعدگی‭ ‬نزد‭ ‬خانم‭ ‬شیرده‭ ‬می‭ ‬گردد‭. ‬این‭ ‬دوهورمون‭ ‬که‭ ‬ازغده‭ ‬نخامیه‭ ‬افرازمیشود‭ ‬باعث‭ ‬انتقال‭ ‬پیامها‭ ‬به‭ ‬تخمه‭ ‬های‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پخته‭ ‬گی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬آزاد‮ ‬‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬که،‭ ‬اگر‭ ‬درین‭ ‬مرحله‭ ‬خانم‭ ‬همبستری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬چانس‭ ‬باردار‭ ‬شدن‭ ‬نزد‭ ‬اش‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬میباشد‭.‬

‭* ‬بخاطر‭ ‬باید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬شیرده‭ ‬بطور‭ ‬منظم‭ ‬ودوامدار‭ ‬طفل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پستان‭ ‬ها‭ ‬تغذیه‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬اخلال‭ ‬درتولید‭ ‬هورمونها‭ ‬متذکره‭ ‬ایجاد‭ ‬نگردد‭.‬

D‭. ‬انزال‭ ‬بیرونی‭ ‬‭(‬noitalucajeD lanretxE‭)‬

انزال‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬مایع‭ ‬منی‭ ‬ازقضیب‭ ‬در‭ ‬مردها‭ ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬سازی‭ ‬تخمه‭ ‬از‭ ‬تخمدان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬میباشد‭ ‬که‭ ‬درنتیجه‭ ‬عمل‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬هم‭ ‬بطور‭ ‬بنفسهی‭ ‬نزد‭ ‬جانبین‭ ‬بوقوع‭ ‬می‭ ‬رسد‭. ‬در‭ ‬عملیه‭ ‬همبستری‭ ‬انزال‭ ‬آخرین‭ ‬مرحله‭ ‬مقاربت‭ ‬جنسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬احساس‭ ‬شهوانی‭ ‬همراه‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‮ ‬

انزال‭ ‬دربرگیرینده‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬است‭:‬

1‭.‬ ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬شهوانی‭ (‬جنسی‭)‬

2‭.‬ انتعاذ‭ ‬قضیب‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬لمس‭ ‬آلت‭ ‬تناسلی‭ ‬خانم

3‭.‬ دخول‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هم‭ ‬عمل‭ ‬خود‭ ‬ارضایی‭ ‬یا‭ ‬

Masturbation ‮ ‬

بخاطرباید‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬انزال‭ ‬بعضا‭ ‬ً‭ ‬بشکل‭ ‬بنفسهی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬واقع‭ ‬میشود‭(‬درخواب،‭ ‬امراض‭ ‬غده‭ ‬پروستات،‭ ‬دیدن،‭ ‬شنیدن‭ ‬ویا‭ ‬هم‭ ‬مجسم‭ ‬ساختن‭ ‬تصورات‭ ‬تحریک‭ ‬آمیز‭ ‬نزد‭ ‬یکعده‭ ‬جوانان‭)‬

انزال‭ ‬خارجی‭ ‬عبارت‭ ‬ازپروسه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فاعل‭ ‬جنسی‭(‬مرد‭) ‬درختم‭ ‬رابطه‭ ‬همبستری‭ ‬مایع‭ ‬منی‭ ‬را‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کانال‭ ‬مهبلی‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬تخلیه‭ ‬مینماید‭.‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬ازرسیدن‭ ‬سپرم‭ ‬به‭ ‬تخمه‭ ‬جلوگیری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬القا‭ ‬صورت‭ ‬نمی‭ ‬گیرد‭.‬

‭*‬این‭ ‬روش‭ ‬نزد‭ ‬آقایانی‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬مشکلات‭ ‬جنسی‭ (‬انزال‭ ‬زود‭ ‬رس‭)‬،‭ ‬اند‭ ‬یک‭ ‬روش‭ ‬یا‭ ‬میتود‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬کارا‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬رعایت‭ ‬حفظ‭ ‬الصحیه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شرط‭ ‬حتمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬حالات‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬جدا‭ ‬ً‭ ‬باید‭ ‬مراعت‭ ‬گردد.‬

مطالب مشابه

Back to top button