زبان و ادبیاتمقالات
Trending

ترشنې‭ ‬ونې‭ ‬لاندې

‭     ‬دکتور‭ ‬زمان‭ ‬ستانیزی

د الهیات او عرفان استاد،د پسفیکا د عالي تحصیلاتو پوهنتون

په‭ ‬لرې‭ ‬افق‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬غرونو‭ ‬څوکو‭ ‬آسمان‭ ‬پر‭ ‬سر‭ ‬نیولی‭ ‬و‭. ‬راڅېرمه‭ ‬د‭ ‬زمانې‭ ‬درنې‭ ‬اندېښنې‭ ‬پر‭ ‬اوښانو‭ ‬بار‭ ‬وې‭. ‬تقدیر‭ ‬د‭ ‬کاروانیانوپه‭ ‬ټنډه‭ ‬د‭ ‬ژوند‭ ‬د‭ ‬ګاللیو‭ ‬کړاونوکرښې‭ ‬کښلې‭ ‬وې‭. ‬سرمنزل‭ ‬مقصود‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬رسېدلو‭ ‬هیلې‭ ‬د‭ ‬اوښانو‭ ‬د‭ ‬زنګ‭ ‬په‭ ‬شرنګ‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬قافلې‭ ‬په‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬هوی‭ ‬کې‭ ‬پټی‭ ‬وې‭. ‬زه‭ ‬هسې‭ ‬پسې‭ ‬روان‭ ‬وم‭. ‬لارې‭ ‬خپله‭ ‬ور‭ ‬بللم‭ ‬چې‭ ‬ورنه‭ ‬ورک‭ ‬نشم‭. ‬د‭ ‬هیلو‭ ‬پر‭ ‬پَل‭ ‬مې‭ ‬پښه‭ ‬اېښودله‭ ‬او‭ ‬وهلې‭ ‬لار‭ ‬مې‭ ‬شا‭ ‬ته‭ ‬پرېښودله‭. ‬اومه‭ ‬ورځ‭ ‬د‭ ‬ځپلي‭ ‬تن‭ ‬له‭ ‬ستومانی‭ ‬سره‭ ‬یوځای‭ ‬منزل‭ ‬ته‭ ‬ورسېدلم‭. ‬

کاروان‭ ‬مې‭ ‬پرېښود‭ ‬چې‭ ‬پر‭ ‬خپله‭ ‬لار‭ ‬ځي‭. ‬زه‭ ‬د‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬لیدلو‭ ‬هیلې‭ ‬را‭ ‬ورګرځولم‭. ‬په‭ ‬پلټنه‭ ‬مې‭ ‬له‭ ‬یو‭ ‬لاروی‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬څلي‭ ‬پوښتنه‭ ‬وکړه‭. ‬ځای‭ ‬یې‭ ‬راته‭ ‬په‭ ‬ګوته‭ ‬کړ‭. ‬پاس‭ ‬په‭ ‬لوړه‭ ‬له‭ ‬شینکي‭ ‬آسمان‭ ‬نه‭ ‬را‭ ‬کښته،‭ ‬د‭ ‬معرفت‭ ‬له‭ ‬اوبو‭ ‬ډکې‭ ‬بانډې‭ ‬ته‭ ‬څېرمه،‭ ‬د‭ ‬روښانه‭ ‬څړوبندی‭ ‬ختیز‭ ‬ته‭ ‬یې‭ ‬له‭ ‬یوې‭ ‬لویې‭ ‬شنې‭ ‬ونې‭ ‬لاندې‭ ‬به‭ ‬یې‭ ‬پته‭ ‬درته‭ ‬ولګېږي‭. ‬

د‭ ‬عرفاني‭ ‬تفکر‭ ‬ژورو‭ ‬اندېښنو‭ ‬د‭ ‬بصیرت‭ ‬له‭ ‬خیالونو‭ ‬سره‭ ‬زما‭ ‬د‭ ‬ذهن‭ ‬په‭ ‬باغ‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬لیدلو‭ ‬انتظار‭ ‬ایسته‭. ‬خیال‭ ‬مې‭ ‬په‭ ‬نڅا‭ ‬شو‭.‬غوښتل‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬له‭ ‬رندی‭ ‬خصلت‭ ‬سره‭ ‬د‭ ‬شعر‭ ‬په‭ ‬وزرونو‭ ‬د‭ ‬ادب‭ ‬لوړو‭ ‬آسمانونو‭ ‬ته‭ ‬والوزي‭. ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬بوللو‭ ‬هر‭ ‬لوستونکی‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬ادراک‭ ‬په‭ ‬سطحه‭ ‬احساس‭ ‬کوي‭ ‬چې‭ ‬ګڼې‭ ‬یوازې‭ ‬دی‭ ‬د‭ ‬شعري‭ ‬بیان‭  ‬مخاطب‭ ‬دی‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬غوښتل‭ ‬نن‭ ‬زه‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬مخاطب‭ ‬شم‭ ‬څو‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬تصوف‭ ‬پېچلې‭ ‬اندېښنې‭ ‬په‭ ‬ساده‭ ‬ژبه‭ ‬راته‭ ‬بیان‭ ‬کړي،‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬تفکر‭ ‬کې‭ ‬مې‭ ‬له‭ ‬ژوندي‭ ‬احساس‭ ‬سره‭ ‬د‭ ‬زړه‭ ‬خواله‭ ‬وکړي‭.‬

څېره‭ ‬یې‭ ‬له‭ ‬ورایه‭ ‬په‭ ‬نورانیت‭ ‬کې‭ ‬وبرېښېده‭. ‬ورېښمینې‭ ‬ږیرې‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬مخ‭ ‬شاوخواته‭ ‬د‭ ‬روښانه‭ ‬شغلو‭ ‬شپول‭ ‬وهلی‭ ‬و‭. ‬اوږدې‭ ‬څڼې‭ ‬یې‭ ‬پر‭ ‬اوږو‭ ‬داسې‭ ‬خورې‭ ‬وې‭ ‬چې‭ ‬ګڼی‭ ‬غوښتل‭ ‬یې‭ ‬دده‭ ‬د‭ ‬مخ‭ ‬ننداره‭ ‬وکړي‭. ‬پر‭ ‬پراخ‭ ‬تندي‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬صفا‭ ‬او‭ ‬خلوص‭ ‬نښې‭ ‬څرګندې‭ ‬وې‭.‬

په‭ ‬هیلو‭ ‬کې‭ ‬راویښ‭ ‬زړه‭ ‬مې‭ ‬په‭ ‬حیرت‭ ‬کې‭ ‬ورک‭ ‬و‭. ‬چې‭ ‬حال‭ ‬مې‭ ‬خپل‭ ‬شو،‭ ‬دغه‭ ‬مسرې‭ ‬مې‭ ‬په‭ ‬ژبه‭ ‬ږغېدلې‭:‬

ته‭ ‬په‭ ‬سل‭ ‬زره‭ ‬جلوو‭ ‬کې‭ ‬را‭ ‬ښکاره‭ ‬سوی

زما‭ ‬سل‭ ‬زره‭ ‬لیمو‭ ‬ته‭ ‬ننداره‭ ‬سوی

د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬نوراني‭ ‬مخ‭ ‬په‭ ‬ننداره‭ ‬کې‭ ‬له‭ ‬معني‭ ‬ډکې‭ ‬شېبې‭ ‬ابدي‭ ‬برېښېدې‭. ‬د‭ ‬حقیقت‭ ‬او‭ ‬خیال‭ ‬تر‭ ‬مینځ‭ ‬هسې‭ ‬ورک‭ ‬وم‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬سکوت‭ ‬د‭ ‬ماتېدو‭ ‬هیله‭ ‬د‭ ‬ده‭ ‬له‭ ‬رضا‭ ‬او‭ ‬زما‭ ‬له‭ ‬جرأت‭ ‬نه‭ ‬لرې‭ ‬وه‭. ‬نه‭ ‬مې‭ ‬غوښتل‭ ‬دغه‭ ‬ننداره‭ ‬حتی‭ ‬د‭ ‬سترګو‭ ‬په‭ ‬رپ‭ ‬کې‭ ‬هم‭ ‬قضا‭ ‬شي‭. ‬ناڅاپه‭ ‬مې‭ ‬ذهن‭ ‬کې‭ ‬دا‭ ‬پوښتنه‭ ‬پیدا‭ ‬شوه‭ ‬چې‭ ‬ګڼې‭ ‬دی‭ ‬به‭ ‬رښتیا‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬وي؟

د‭ ‬سترګو‭ ‬په‭ ‬خلاصولو‭ ‬سره‭ ‬یې‭ ‬خپل‭ ‬حضور‭ ‬اثبات‭ ‬کړ‭. ‬د‭ ‬خوف‭ ‬او‭ ‬رجا‭ ‬تر‭ ‬مینځ‭ ‬د‭ ‬خوښي‭ ‬او‭ ‬بېرې‭ ‬څپې‭ ‬را‭ ‬باندې‭ ‬راغلې‭. ‬خوښي‭ ‬له‭ ‬دې‭ ‬امله‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬ده‭ ‬د‭ ‬حضور‭ ‬شاهد‭ ‬وم،‭ ‬او‭ ‬بېره‭ ‬له‭ ‬دی‭ ‬سببه‭ ‬چې‭ ‬ګڼې‭ ‬زما‭ ‬حضور‭ ‬به‭ ‬د‭ ‬ده‭ ‬د‭ ‬خیالونو‭ ‬بهیر‭ ‬اړولی‭ ‬وي‭. ‬په‭ ‬نیولې‭ ‬مسکا‭ ‬کې‭ ‬یې‭ ‬زما‭ ‬احساس‭ ‬درک‭ ‬کړ‭. ‬زما‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬بی‭ ‬ارادې‭ ‬د‭ ‬درناوي‭ ‬په‭ ‬مقصد‭ ‬وخوځېده‭ ‬او‭ ‬دده‭ ‬په‭ ‬توربخوندو‭ ‬روښانه‭ ‬سترګو‭ ‬کې‭ ‬مې‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬تعظیم‭ ‬د‭ ‬منظورېدلو‭ ‬نښې‭ ‬ولوستلی‭.‬

ځان‭ ‬مې‭ ‬ډېر‭ ‬بختور‭ ‬ګاڼه‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬په‭ ‬ننداره‭ ‬وم‭ ‬او‭ ‬دا‭ ‬پوښتنه‭ ‬راته‭ ‬پیداشوه‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬به‭ ‬څنګه‭ ‬د‭ ‬زهد‭ ‬له‭ ‬چاپېریال‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬تصوف‭ ‬میدان‭ ‬ته‭ ‬ور‭ ‬دانګلی‭ ‬وي‭ ‬او‭ ‬دغه‭ ‬معنوي‭ ‬هجرت‭ ‬به‭ ‬د‭ ‬ده‭ ‬په‭ ‬ژوند‭ ‬کې‭ ‬څنګه‭ ‬را‭ ‬مینځ‭ ‬ته‭ ‬شوی‭ ‬وي‭. ‬زما‭ ‬په‭ ‬تصور‭ ‬کې‭ ‬ددی‭ ‬خیال‭ ‬له‭ ‬تېرېدو‭ ‬سره‭ ‬سم‭ ‬د‭ ‬سکوت‭ ‬زړه‭ ‬وچاود،‭ ‬د‭ ‬شعر‭ ‬آهنګ‭ ‬د‭ ‬اهتزاز‭ ‬وزرونه‭ ‬و‭ ‬غوړول،‭ ‬د‭ ‬معنی‭ ‬په‭ ‬انګازو‭ ‬کې‭ ‬ښکلې‭ ‬نغمه‭ ‬پییل‭ ‬شوه‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬په‭ ‬ژبه‭ ‬حال‭ ‬په‭ ‬قال‭ ‬بدل‭ ‬شو‭:‬

ډېر‭ ‬عمر‭ ‬مې‭ ‬تېر‭ ‬کړ‭ ‬بېهوده‭ ‬په‭ ‬زمانه

نور‭ ‬د‭ ‬زما‭ ‬سر‭ ‬وي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬ترکو‭ ‬آستانه

دا‭ ‬ښکلې‭ ‬غزله‭ ‬مې‭ ‬هیڅکله‭ ‬په‭ ‬دومره‭ ‬کیفیت‭ ‬نه‭ ‬وه‭ ‬اورېدلې‭ ‬ځکه‭ ‬هغه‭ ‬ژبه،‭ ‬زړه،‭ ‬او‭ ‬فکر‭ ‬چې‭ ‬دا‭ ‬معني‭ ‬په‭ ‬کې‭ ‬زېږېدلې‭ ‬وه‭ ‬څه‭ ‬ناڅه‭ ‬زما‭ ‬د‭ ‬شهود‭ ‬له‭ ‬مخې‭ ‬یو‭ ‬ځای‭ ‬نه‭ ‬وه‭ ‬سره‭ ‬اورېدل‭ ‬شوې‭. ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬آواز‭ ‬انګازو‭ ‬تر‭ ‬ډېرو‭ ‬زما‭ ‬په‭ ‬غوږ‭ ‬کې‭ ‬اهتزاز‭ ‬کاوه‭ ‬او‭ ‬معنوي‭ ‬مفاهیمو‭ ‬یې‭ ‬زما‭ ‬له‭ ‬خیالي‭ ‬او‭ ‬عقلاني‭ ‬اندېښنو‭ ‬سره‭ ‬لوبې‭ ‬کولې‭. ‬دغه‭ ‬معنوي‭ ‬بهیر‭ ‬زه‭ ‬له‭ ‬ځان‭ ‬سره‭ ‬داسې‭ ‬وړی‭ ‬وم‭ ‬چې‭ ‬عقل‭ ‬مې‭ ‬خیال‭ ‬ته‭ ‬په‭ ‬سودا‭ ‬کې‭ ‬شو‭ ‬څو‭ ‬وګوري‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬مادي‭ ‬کثرت‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬تېښتې‭ ‬او‭ ‬معنوي‭ ‬وحدت‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬هڅې‭ ‬په‭ ‬کوم‭ ‬پړاو‭ ‬کې‭ ‬لار‭ ‬وهي‭.‬

رحمن‭ ‬بابا‭ ‬په‭ ‬خپل‭ ‬ژوند‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬زهد‭ ‬له‭ ‬پړاو‭ ‬نه‭ ‬اووښتی‭ ‬و،‭ ‬په‭ ‬عرفاني‭ ‬وړانګو‭ ‬کې‭ ‬لمبېدلی‭ ‬و،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬طلب‭ ‬د‭ ‬وادي‭ ‬سالک‭ ‬لاروی‭ ‬و‭. ‬کله‭ ‬چې‭ ‬مې‭ ‬وغوښتل‭ ‬د‭ ‬دغه‭ ‬فکري‭ ‬تحول‭ ‬د‭ ‬اسبابو‭ ‬په‭ ‬هکله‭ ‬وپوښتم،‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬ژبه‭ ‬وخوځېدله‭:‬

هیڅ‭ ‬مې‭ ‬حاصل‭ ‬نکړه‭ ‬په‭ ‬شیخۍ‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬تقوی‭ ‬کې

پس‭ ‬له‭ ‬دې‭ ‬مې‭ ‬وار‭ ‬دی‭ ‬هرچې‭ ‬شي‭ ‬په‭ ‬میخانه

‭ ‬آیا‭ ‬له‭ ‬یو‭ ‬عالم‭ ‬سره‭ ‬د‭ ‬میخانې‭ ‬خیال‭ ‬ښایي؟‭ ‬د‭ ‬عارفانو‭ ‬په‭ ‬قاموس‭ ‬کې‭ ‬چې‭ ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬چشتیه‭ ‬طریقت‭ ‬یو‭ ‬سالک‭ ‬وه‭ ‬خدای‭ ‬بخښلو‭ ‬په‭ ‬تېره‭ ‬بیاد‭ ‬ملامتیه‭ ‬طریقت‭ ‬پیروانو‭ ‬له‭ ‬ریا‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬تېښتې‭ ‬په‭ ‬غرض‭ ‬خپلې‭ ‬اصلي‭ ‬څېرې‭ ‬پټولې‭. ‬رندو‭ ‬صوفیانو‭ ‬د‭ ‬عبادت‭ ‬له‭ ‬ظواهرو‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬مناجاتي‭ ‬سلوک‭ ‬او‭ ‬خراباتي‭ ‬کړو‭ ‬وړو‭ ‬خواته‭ ‬مخه‭ ‬کړې‭ ‬وه‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬رندي‭ ‬کې‭ ‬یې‭ ‬نور‭ ‬له‭ ‬ظاهري‭ ‬زهد‭ ‬او‭ ‬ریایي‭ ‬خدای‭ ‬لمانځنې‭ ‬سره‭ ‬کار‭ ‬نه‭ ‬درلود‭. ‬ځکه‭ ‬دوی‭ ‬خدای‭ ‬پېژندنه‭ ‬په‭ ‬ځان‭ ‬پېژندنه‭ ‬کې‭ ‬پلټله‭. ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬سره‭ ‬یې‭ ‬خیال‭ ‬یوکړی‭ ‬و‭ ‬زما‭ ‬د‭ ‬حدس‭ ‬ځواب‭ ‬یې‭ ‬داسې‭ ‬راکړ‭:‬

شیخ‭ ‬او‭ ‬شیخي،‭ ‬ورد‭ ‬و‭ ‬وظیفه،‭ ‬او‭ ‬ذکر،‭ ‬فکر

زه‭ ‬او‭ ‬ساقي‭ ‬جام‭ ‬و‭ ‬باده‭  ‬چنګ‭ ‬و‭ ‬ترانه

څنګه‭ ‬مو‭ ‬یوځل‭ ‬د‭ ‬زهد‭ ‬له‭ ‬محراب‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬نفس‭ ‬د‭ ‬تزکیې‭ ‬په‭ ‬خاطر‭ ‬د‭ ‬عرفان‭ ‬سمسور‭ ‬بڼ‭ ‬ته‭ ‬مخه‭ ‬کړه،‭ ‬او‭ ‬اشعار‭ ‬مو‭ ‬د‭ ‬فقهي‭ ‬عبوديت‭ ‬له‭ ‬صبغې‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬معرفت‭ ‬په‭ ‬رنګ‭ ‬کې‭ ‬و‭ ‬سپړېدل‭. ‬آیا‭ ‬ستاسو‭ ‬د‭ ‬زماني‭ ‬ملګرې‭ ‬زاهدان‭ ‬او‭ ‬پوهان‭ ‬له‭ ‬دغه‭ ‬ناڅاپي‭ ‬بدلون‭ ‬نه‭ ‬متأثر‭ ‬نه‭ ‬شول؟

زه‭ ‬و‭ ‬زاهدانو‭ ‬ته‭ ‬حیران‭ ‬یم،‭ ‬دوی‭ ‬و‭ ‬ماته

‮«‬دیوانه‭ ‬به‭ ‬ده‭ ‬خندد‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬به‭ ‬دیوانه‮»‬

د‭ ‬عالمانو‭ ‬په‭ ‬نظریوو‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬عارفانو‭ ‬په‭ ‬اندېښنو‭ ‬کې‭ ‬بدلون‭ ‬او‭ ‬تحول‭ ‬یو‭ ‬منل‭ ‬شوی‭ ‬امر‭ ‬دی‭. ‬خو‭ ‬د‭ ‬عقلي‭ ‬او‭ ‬نقلي‭ ‬علومو‭ ‬د‭ ‬زده‭ ‬کړې‭ ‬پر‭ ‬ځای‭ ‬د‭ ‬تصوف‭ ‬د‭ ‬لارې‭ ‬غوره‭ ‬کېدل‭ ‬یو‭ ‬تکاملي‭ ‬اووښتون‭ ‬دی‭. ‬آیا‭ ‬ستاسو‭ ‬مخلصینو‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬دې‭ ‬بدلون‭ ‬منل‭ ‬سخت‭ ‬نه‭ ‬وه؟

ګنج‭ ‬د‭ ‬دُرو‭ ‬زار‭ ‬شه‭ ‬د‭ ‬عاشق‭ ‬تر‭ ‬څاڅکې‭ ‬اوښکې

نه‭ ‬خروار‭ ‬د‭ ‬عقل،‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬عشق‭ ‬یوه‭ ‬دانه‭ ‬

عشق‭ ‬او‭ ‬عقل‭ ‬دواړه‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬ذاتي‭ ‬صفات‭ ‬دي‭ ‬چې‭ ‬انسان‭ ‬ته‭ ‬ورکړل‭ ‬شوي‭. ‬خو‭ ‬دلته‭ ‬د‭ ‬کمیت‭ ‬او‭ ‬کیفیت‭ ‬مسأله‭ ‬ده‭. ‬ستاسې‭ ‬مطلب‭ ‬حتماً‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬مینه‭ ‬ده‭ ‬چې‭ ‬یوازې‭ ‬د‭ ‬اشراق‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬د‭ ‬بختورو‭ ‬حق‭ ‬پالونکو‭ ‬په‭ ‬زړونو‭ ‬کې‭ ‬پیداکېږي‭. ‬خو‭ ‬د‭ ‬عقل‭ ‬خروار‭ ‬څنګه‭ ‬د‭ ‬عشق‭ ‬له‭ ‬دانې‭ ‬سره‭ ‬برابر‭ ‬ګڼلای‭ ‬شو؟‭ ‬ځکه‭ ‬چې‭ ‬عقلِ‭ ‬کُل‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬د‭ ‬لایتناهی‭ ‬وجود‭ ‬د‭ ‬نور‭ ‬تجلي‭ ‬ده‭ ‬چې‭ ‬جزئي‭ ‬عقل‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬له‭ ‬یوې‭ ‬ذری‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬ادراکي‭ ‬قوې‭ ‬په‭ ‬توګه‭ ‬پیدا‭ ‬شوی‭. ‬آیا‭ ‬بیا‭ ‬هم‭ ‬ویلای‭ ‬شو‭ ‬چې‭ ‬عشق‭ ‬له‭ ‬عقل‭ ‬نه‭ ‬وَړه‭ ‬او‭ ‬لوَړه‭ ‬درجه‭ ‬لري؟

خدای‭ ‬لره‭ ‬به‭ ‬ورشم‭ ‬په‭ ‬سودا‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬له‭ ‬مخ

بل‭ ‬مقصود‭ ‬مې‭ ‬نشته‭ ‬په‭ ‬کعبه‭ ‬په‭ ‬بتخانه

دا‭ ‬دنیا‭ ‬دی‭ ‬پیدا‭ ‬کړی‭ ‬خدای‭ ‬له‭ ‬عشقه

د‭ ‬جملو‭ ‬مخلوقاتو‭ ‬پلار‭ ‬دی‭ ‬دا‭ ‬

ستاسې‭ ‬منظور‭ ‬له‭ ‬دې‭ ‬مینې‭ ‬نه‭ ‬دا‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬که‭ ‬عقل‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬د‭ ‬وجود‭ ‬نښه‭ ‬ده،‭ ‬نو‭ ‬مینه‭ ‬هم‭ ‬د‭ ‬دغه‭ ‬ارزښتمن‭ ‬سوغات‭ ‬په‭ ‬بدل‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬اماره‭ ‬نفس‭ ‬له‭  ‬مهار‭ ‬کولو،‭ ‬د‭ ‬لوامه‭ ‬نفس‭ ‬له‭ ‬تسخیر،‭ ‬او‭ ‬مطمئینه‭ ‬نفس‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬سر‭ ‬ټیټولو‭ ‬نه‭ ‬وروسته‭ ‬د‭ ‬راضیه‭ ‬او‭ ‬مرضیه‭ ‬نفسونو‭ ‬په‭ ‬حاصلولو‭ ‬کې‭ ‬ځان‭ ‬لوړې‭ ‬درجې‭ ‬ته‭ ‬رسوي‭. ‬سالک‭ ‬خپل‭ ‬نفس‭ ‬قربانوي‭ ‬څو‭ ‬د‭ ‬لوی‭ ‬څښتن‭ ‬د‭ ‬رضا‭ ‬د‭ ‬حاصلولو‭ ‬په‭ ‬لار‭ ‬کې‭ ‬فنا‭ ‬شي‭. ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬بیا‭ ‬د‭ ‬تائید‭ ‬په‭ ‬رسم‭ ‬سر‭ ‬وخوځاوه‭:‬

تیغ‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬له‭ ‬لاسه‭ ‬په‭ ‬مرۍ‭ ‬د‭ ‬عاشقانو

هسې‭ ‬لذت‭ ‬کا‭ ‬ندی‭ ‬جوړ‭ ‬د‭ ‬مییو‭ ‬پیمانه

د‭ ‬انسانانو‭ ‬خپل‭ ‬مینځي‭ ‬مینه‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬تصوفي‭ ‬نظره‭ ‬مَجازي‭ ‬مینه‭ ‬ګڼل‭ ‬کېږي‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬حیواني‭ ‬غریضې‭ ‬خصلت‭ ‬څرګندوی؛‭ ‬خو‭ ‬د‭ ‬عرفاني‭ ‬اندېښنو‭ ‬په‭ ‬پرتله‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬په‭ ‬زړه‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬مینه‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬ملکوتي‭ ‬اصل‭ ‬د‭ ‬جوهر‭ ‬نښه‭ ‬ده‭. ‬آیا‭ ‬ستاسې‭ ‬په‭ ‬شعري‭ ‬بیان‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬دغه‭ ‬حقیقي‭ ‬مینې‭ ‬خواته‭ ‬خوځښت‭ ‬او‭ ‬بدلون‭ ‬علت‭ ‬کوشش‭ ‬و‭ ‬که‭ ‬کشِش؟

زه‭ ‬له‭ ‬ډېرې‭ ‬مینې‭ ‬په‭ ‬تش‭ ‬بوی‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬شیدا‭ ‬شوم

تل‭ ‬د‭ ‬لمدو‭ ‬خټو‭ ‬لږ‭ ‬اوبه‭ ‬وي‭ ‬بهانه

یوازې‭ ‬خدای‭ ‬ابدي‭ ‬او‭ ‬لایزال‭ ‬دی،‭ ‬خو‭ ‬د‭ ‬ابن‭ ‬عربی‭ ‬په‭ ‬قول‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬د‭ ‬وجود‭ ‬د‭ ‬آیت‭ (‬نښې‭) ‬او‭ ‬مظهر‭ ‬په‭ ‬توګه‭ ‬په‭ ‬یوه‭ ‬ابدي‭ ‬خیال‭ ‬کې‭ ‬ژوند‭ ‬کوي‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬هغه‭ ‬کې‮«‬واقعیت‮»‬‭ ‬یوازې‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬باطني‭ ‬بصیرت‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬په‭ ‬کې‭ ‬متصور‭ ‬کېږي‭. ‬خو‭ ‬د‭ ‬دی‭ ‬حقیقت‭ ‬درک‭ ‬د‭ ‬عادي‭ ‬انسانانو‭ ‬د‭ ‬پوهې‭ ‬له‭ ‬سطحې‭ ‬نه‭ ‬لوړ‭ ‬دی‭. ‬په‭ ‬عرفاني‭ ‬ژبه‭ ‬‮«‬وحدت‭ ‬الوجود‮»‬‭ ‬د‭ ‬هستي‭ ‬دغه‭ ‬یووالی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬ژوند‭ ‬له‭ ‬زېږندې‭ ‬تر‭ ‬مرګه‭ ‬پورې‭ ‬د‭ ‬قران‭ ‬د‭ ‬‮«‬ارجعی‮»‬‭ ‬او‭ ‬‮«‬راجعون‮»‬‭ ‬په‭ ‬عباراتو‭ ‬کې‭  ‬خلاصه‭ ‬کوي‭.‬

توصل‭ ‬یا‭ ‬خپل‭ ‬اصل‭ ‬سره‭ ‬غبرګېدل‭ ‬او‭ ‬تأویل‭ ‬یا‭ ‬خپل‭ ‬اولیت‭ ‬ته‭ ‬ورستنېدل‭ ‬هغه‭ ‬عرفاني‭ ‬اصطلاحات‭ ‬دي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬ریاضت‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬له‭ ‬مادي‭ ‬سطحې‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬معني‭ ‬عالم‭ ‬ته‭ ‬د‭ ‬رسېدلو‭ ‬امکان‭ ‬ښیي‭ ‬او‭ ‬حکم‭ ‬کوي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬جسماني‭ ‬وجود‭ ‬باید‭ ‬د‭ ‬انسان‭ ‬د‭ ‬روحي‭ ‬ماهیت‭ ‬تابع‭ ‬وي،‭ ‬نه‭ ‬برعکس‭. ‬برسېره‭ ‬پر‭ ‬دې‭ ‬تأویل‭ ‬یا‭ ‬له‭ ‬کثرت‭ ‬نه‭ ‬بیرته‭ ‬د‭ ‬وحدت‭ ‬په‭ ‬لور‭ ‬خوځېدل‭ ‬د‭ ‬وحدت‭ ‬الوجود‭ ‬اصلي‭ ‬معني‭ ‬افاده‭ ‬کوی‭ ‬چې‭ ‬په‭ ‬اصل‭ ‬کې‭ ‬ټول‭ ‬موجودات‭ ‬له‭ ‬یوې‭ ‬منبع‭ ‬پیدا‭ ‬شوي‭ ‬او‭ ‬هغې‭ ‬منبع‭ ‬ته‭ ‬به‭ ‬بیرته‭ ‬ورګرځي‭.‬

داسې‭ ‬ښکاري‭ ‬چې‭ ‬ستاسې‭ ‬مینه‭ ‬د‭ ‬تصوف‭ ‬د‭ ‬لویی‭ ‬لاروۍ‭ ‬بصري‭ ‬رابعې‭ ‬مینې‭ ‬ته‭ ‬ورته‭ ‬وي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬تصوفي‭ ‬جذبې‭ ‬په‭ ‬حال‭ ‬کې‭ ‬یی‭ ‬ډېوه‭ ‬په‭ ‬لاس‭ ‬او‭ ‬منګۍ‭ ‬پر‭ ‬اوږه‭ ‬د‭ ‬بصرې‭ ‬په‭ ‬کوڅو‭ ‬کې‭ ‬منډې‭ ‬وهلې‭ ‬چې‭ ‬جنت‭ ‬ته‭ ‬اور‭ ‬واچوي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬دوزخ‭ ‬اور‭ ‬په‭ ‬ابو‭ ‬مړکړي‭ ‬څو‭ ‬خلک‭ ‬د‭ ‬جنت‭ ‬د‭ ‬ښکلا‭ ‬په‭ ‬خاطر‭ ‬یا‭ ‬د‭ ‬دوزخ‭ ‬د‭ ‬اور‭ ‬له‭ ‬بېرې‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬نکړي،‭ ‬بلکه‭ ‬د‭ ‬حقیقت‭ ‬د‭ ‬مینې‭ ‬د‭ ‬پتنګانو‭ ‬په‭ ‬څېر‭ ‬یوازې‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬د‭ ‬مینی‭ ‬په‭ ‬لمبو‭ ‬ځانونه‭  ‬وسېځي‭.‬

ځکه‭ ‬زاهد‭ ‬زُهد‭ ‬کا‭ ‬د‭ ‬یو‭ ‬جنت‭ ‬د‭ ‬پاره

سر‭ ‬ښندلی‭ ‬نشي‭ ‬په‭ ‬اوربل‭ ‬د‭ ‬جانانه

تاسو‭ ‬د‭ ‬معرفت‭ ‬او‭ ‬اشراق‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬ماهیتاً‭ ‬د‭ ‬علوي‭ ‬عالم‭ ‬خواته‭ ‬روان‭ ‬واست‭. ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬وحدت‭ ‬الوجود‭ ‬له‭ ‬اصولو‭ ‬سره‭ ‬بلد‭ ‬نه‭ ‬وي،‭ ‬د‭ ‬کلماتو‭ ‬د‭ ‬ورته‭ ‬والي‭ ‬له‭ ‬کبله‭ ‬د‭ ‬الهي‭ ‬حقیقي‭ ‬مینې‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬انساني‭ ‬مَجازي‭ ‬مینې‭ ‬توپیر‭ ‬نشي‭ ‬کولای‭. ‬دغه‭ ‬توپیر‭ ‬ته‭ ‬پام‭ ‬نه‭ ‬کول‭ ‬کله‭ ‬کله‭ ‬د‭ ‬ناوړو‭ ‬پېښو‭ ‬سبب‭ ‬کېږي،‭ ‬هسی‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬حلاج‭ ‬د‭ ‬ژبې‭ ‬بیان‭ ‬دده‭ ‬د‭ ‬سر‭ ‬په‭ ‬تاوان‭ ‬ختم‭ ‬شو‭:‬

ګوره‭ ‬چې‭ ‬منصورهسیې‭ ‬په‭ ‬دار‭ ‬نشې‭ ‬رحمانه‮»‬‭    ‬

مکړه‭ ‬دا‭ ‬دعشق‭ ‬خبرې‭ ‬مستې‭ ‬رندانه

د‭ ‬حسي‭ ‬عالم‭ ‬حقیقت‭ ‬یوازې‭ ‬د‭ ‬لوی‭ ‬رب‭ ‬د‭ ‬تجلي‭ ‬د‭ ‬مظهر‭ ‬په‭ ‬توګه‭ ‬منلی‭ ‬شو‭. ‬کُنتُ‭ ‬کنزاً‭ ‬مخفیاً‭ ‬فاحبَبتُ‭ ‬ان‭ ‬اُعرَف‭ ‬فَخَلَقتَ‭ ‬الخَلقَ‭ ‬لِکَی‭ ‬اُعرَفَ‭ ‬‮«‬زه‭ ‬پټه‭ ‬خزانه‭ ‬وم،‭ ‬د‭ ‬مینې‭ ‬له‭ ‬مخیې‭ ‬مې‭ ‬هستي‭ ‬پیدا‭ ‬کړه‭ ‬څو‭ ‬و‭ ‬پېژندل‭ ‬شم‭.‬‮»‬‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬پېژندنه‭ ‬یوازې‭ ‬د‭ ‬حقیقي‭ ‬مینې‭ ‬او‭ ‬عشق‭ ‬له‭ ‬لارې‭ ‬میسرېږي،‭ ‬نه‭  ‬د‭ ‬هستۍ‭ ‬او‭ ‬وجود‭ ‬د‭ ‬عقلاني‭ ‬اثبات‭ ‬له‭ ‬مخې‭. ‬انسان‭ ‬باید‭ ‬پرخپل‭ ‬ځان‭ ‬او‭ ‬نفس‭ ‬سترګې‭ ‬پټې‭ ‬کړي‭ ‬څو‭ ‬یې‭ ‬سترګې‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬پېژندنې‭ ‬ته‭  ‬خلاصې‭ ‬شي‭. ‬رحمن‭ ‬بابا‭ ‬د‭ ‬دې‭ ‬حقیقت‭ ‬بیان‭ ‬داسې‭ ‬وکړ‭:‬

بله‭ ‬نښانه‭ ‬د‭ ‬عاشقي‭ ‬نشته‭ ‬رحمانه‮»‬

بی‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬نښان‭ ‬شه،‭ ‬که‭ ‬یې‭ ‬غواړې‭ ‬نښانه

روښانه‭ ‬ده‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬خدای‭ ‬پېژندل‭ ‬د‭ ‬ژورو‭ ‬اندېښنو‭ ‬معني‭ ‬د‭ ‬ژبې‭ ‬د‭ ‬بیان‭ ‬په‭ ‬محدودیت‭ ‬کې‭ ‬نه‭ ‬را‭ ‬ایسارېږي،‭ ‬په‭ ‬تېره‭ ‬بیا‭ ‬د‭ ‬شعر‭ ‬په‭ ‬قالب،‭ ‬د‭ ‬عروض‭ ‬په‭ ‬بحر،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬غزلي‭ ‬د‭ ‬قافیې‭ ‬په‭ ‬تنګ‭ ‬چاپیریال‭ ‬کې‭. ‬خو‭ ‬دغه‭ ‬کار‭ ‬یوازې‭ ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬کولای‭ ‬شي‭ ‬چې‭ ‬د‭ ‬معرفت‭ ‬د‭ ‬اندېښنو‭ ‬په‭ ‬بهیر‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬معرفت‭ ‬په‭ ‬پراخو‭ ‬درو‭ ‬کې‭ ‬یې‭ ‬اوږده‭ ‬سفرونه‭ ‬کړي‭ ‬وي‭. ‬دا‭ ‬کار‭ ‬هغه‭ ‬رحمن‭ ‬کولای‭ ‬شي‭ ‬چې‭ ‬بابا‭ ‬بلل‭ ‬کېږي،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬بوللو‭ ‬په‭ ‬هره‭ ‬کلمه‭ ‬کې‭ ‬یې‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬په‭ ‬ژبه‭ ‬د‭ ‬رحمن‭ ‬ثنا‭ ‬داسې‭ ‬ویلې‭ ‬وي‭: ‬

ډېر‭ ‬عمر‭ ‬مې‭ ‬تېر‭ ‬کړ‭ ‬بېهوده‭ ‬په‭ ‬زمانه

نور‭ ‬د‭ ‬زما‭ ‬سر‭ ‬وي‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬ترکو‭ ‬آستانه

هیڅ‭ ‬مې‭ ‬حاصل‭ ‬نکړه‭ ‬په‭ ‬شیخۍ‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬تقوی‭ ‬کې

پس‭ ‬له‭ ‬دې‭ ‬مې‭ ‬وار‭ ‬دی‭ ‬هرچې‭ ‬شي‭ ‬په‭ ‬میخانه

شیخ‭ ‬و‭ ‬شیخي،‭ ‬ورد‭ ‬و‭ ‬وظیفه،‭ ‬او‭ ‬ذکر،‭ ‬فکر

زه‭ ‬او‭ ‬ساقي‭ ‬جام‭ ‬و‭ ‬باده‭  ‬چنګ‭ ‬و‭ ‬ترانه

زه‭ ‬و‭ ‬زاهدانو‭ ‬ته‭ ‬حیران‭ ‬یم،‭ ‬دوی‭ ‬و‭ ‬ماته

‮«‬دیوانه‭ ‬به‭ ‬ده‭ ‬خندد‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬به‭ ‬دیوانه‮»‬

ګنج‭ ‬د‭ ‬دُرو‭ ‬زار‭ ‬شه‭ ‬د‭ ‬عاشق‭ ‬تر‭ ‬څاڅکې‭ ‬اوښکې

نه‭ ‬خروار‭ ‬د‭ ‬عقل،‭ ‬نه‭ ‬د‭ ‬عشق‭ ‬یوه‭ ‬دانه‭ ‬

خدای‭ ‬لره‭ ‬به‭ ‬ورشم‭ ‬په‭ ‬سودا‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬له‭ ‬مخه

بل‭ ‬مقصود‭ ‬مې‭ ‬نشته‭ ‬په‭ ‬کعبه‭ ‬په‭ ‬بتخانه

تیغ‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬له‭ ‬لاسه‭ ‬په‭ ‬مرۍ‭ ‬د‭ ‬عاشقانو

هسې‭ ‬لذت‭ ‬کاندي‭ ‬جوړ‭ ‬د‭ ‬مییو‭ ‬پیمانه

زه‭ ‬له‭ ‬ډېرې‭ ‬مینې‭ ‬په‭ ‬تش‭ ‬بوی‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬شیدا‭ ‬یم

تل‭ ‬د‭ ‬لمدو‭ ‬خټو‭ ‬لږ‭ ‬اوبه‭ ‬وي‭ ‬بهانه

ځکه‭ ‬زاهد‭ ‬زُهد‭ ‬کا‭ ‬د‭ ‬یو‭ ‬جنت‭ ‬د‭ ‬پاره

سر‭ ‬ښندلې‭ ‬نشي‭ ‬په‭ ‬اوربل‭ ‬د‭ ‬جانانه

ګوره‭ ‬چې‭ ‬منصور‭ ‬هسې‭ ‬په‭ ‬دار‭ ‬نشې‮«‬رحمانه‮»‬

مکړه‭ ‬دا‭ ‬دعشق‭ ‬خبرې‭ ‬مستې‭ ‬رندانه

بله‭ ‬نښانه‭ ‬د‭ ‬عاشقی‭ ‬نشته‭ ‬رحمانه

بی‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬نښان‭ ‬شه،‭ ‬که‭ ‬یې‭ ‬غواړې‭ ‬نښانه

مات‭ ‬کچکول

کړه‭ ‬مې‭ ‬درویزه‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬دیدن‭ ‬ته‭ ‬بهانه

مات‭ ‬کچکول‭ ‬په‭ ‬غاړه‭ ‬پر‭ ‬لار‭ ‬ځم‭ ‬ملنګانه

ځم‭ ‬قلندرواره‭ ‬د‭ ‬سلوک‭ ‬پر‭ ‬اوږده‭ ‬لاره

رنګ‭ ‬او‭ ‬رنځ‭ ‬د‭ ‬مینې‭ ‬کړم‭ ‬بی‭ ‬باکه‭ ‬رندانه

زه‭ ‬د‭ ‬ملکوت‭ ‬مرغه‭ ‬په‭ ‬خپلو‭ ‬وزرو‭ ‬راغلم

خط‭ ‬یې‭ ‬راته‭ ‬دام‭ ‬شو‭ ‬خال‭ ‬یې‭ ‬شو‭ ‬را‭ ‬ته‭ ‬دانه

هڅه‭ ‬مې‭ ‬کړه‭ ‬ډېره‭ ‬ستنېدو‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬وطن‭ ‬ته

تن‭ ‬راته‭ ‬قفس‭ ‬شو،‭ ‬شوم‭ ‬اسیر‭ ‬په‭ ‬زولانه

څو‭ ‬وژغورم‭ ‬ځان‭ ‬له‭ ‬پردیتوب‭ ‬د‭ ‬چاپېریال‭ ‬نه

خاورې‭ ‬مې‭ ‬خپل‭ ‬تن‭ ‬کړلو‭ ‬په‭ ‬دود‭  ‬د‭ ‬زمانه

زړه‭ ‬کې‭ ‬مې‭ ‬نغښتلی‭ ‬ښکلی‭ ‬راز‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬د‭ ‬مینې

پټ‭  ‬یې‭ ‬نازومه‭  ‬صدفواره‭  ‬دُردانه

تل‭ ‬د‭ ‬تصور‭ ‬پردو‭ ‬کې‭ ‬نقش‭ ‬د‭ ‬دلبر‭ ‬لمانځم

بل‭ ‬مطلب‭  ‬مې‭ ‬نشته‭ ‬بی‭ ‬وصال‭ ‬د‭ ‬جانانه

لاس‭ ‬مې‭ ‬التماس‭ ‬کې‭ ‬دی‭ ‬نیولی‭ ‬لوی‭ ‬دربار‭ ‬ته

هې‭ ‬که‭ ‬مې‭ ‬نصیب‭ ‬د‭ ‬یار‭ ‬دیدن‭ ‬شي‭ ‬نظرانه

ډوب‭ ‬شوې‭ ‬‮«‬ستانیزیه‮»‬‭ ‬اندېښنو‭ ‬د‭ ‬حقیقت‭ ‬کې

روغ‭ ‬به‭ ‬لیونی‭ ‬شې‭ ‬د‭ ‬خوب‭ ‬خیال‭ ‬په‭ ‬آستانه

زمان‭ ‬ستانیزی

مطالب مشابه

Back to top button