چهره ها

عبدالرحمن پژواک

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬فرزند‭ ‬قاضی‭ ‬عبدالله‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۷‭ ‬مارچ‭ ‬۱۹۱۹م،‭ ‬سال‭ ‬اعلان‭ ‬استقلال‭ ‬افغانستان،‭ ‬در‭ ‬بالاحصار‭  ‬تاریخی‭ ‬غزنه،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬پدرش‭ ‬وظیفه‭ ‬قضاوت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت،‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬مکتب‭ ‬حبیبه‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬استادانی‭ ‬چون‭ ‬استاد‭ ‬عبدالحق‭ ‬بیتاب‭ ‬تعلیم‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فاکولته‭ ‬طب‭ ‬به‭ ‬تحصیلات‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فوت‭ ‬پدر‭ ‬فاکولتهٔ‭ ‬طب‭ ‬را‭ ‬ناتمام‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬امرار‭ ‬معاش‭ ‬بحیث‭ ‬ترجمان‭ ‬انگلیسی‭ ‬در‭ ‬“انجمن‭ ‬ادبی‭ ‬کابل”‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬سپس‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬روی‭ ‬آورد‭.‬‭ ‬اولین‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬نیمهٔ‭ ‬اول‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۳۰م‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬تخلص‭ ‬های‭ – ‬وفا،‭ ‬آرمانجن‭ …‬‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬رسید‭. ‬بالاخره‭ ‬تخلص‭ ‬پژواک‭ (‬طنین‭ ‬یا‭ ‬انعکاس‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭) ‬را‭ ‬برگزید،‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬انعکاس‭ ‬صدای‭ ‬ملت‭ ‬خود‭ ‬گشت‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ماموریتش‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬طنین‭ ‬اندیشهٔ‭ ‬ملت‭ ‬های‭ ‬محروم‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬وظیفهٔ‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬“اطلاعات‭ ‬و‭ ‬کلتور”‭  ‬پژواک‭ ‬از‭ ‬کارهای‭ ‬علامه‭ ‬صلاح‭ ‬الدین‭ ‬سلجوقی‭ ‬فیلسوف،‭ ‬محقق،‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬دیپلومات‭ ‬شهیر‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬“اطلاعات‭ ‬و‭ ‬کلتور”‭ ‬وقت،‭ ‬خیلی‭ ‬متأثر‭ ‬بود‭. ‬علامه‭ ‬سلجوقی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حامی‭ ‬و‭ ‬مشوق‭ ‬استعداد‭ ‬های‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬اندیش‭ ‬بود‭ ‬بلکه‭ ‬استعداد،‭ ‬استقلال‭ ‬فکری،‭ ‬اعتماد‭ ‬بنفس‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬فکر‭ ‬منتقدانه‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬پژواک‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬بسیار‭ ‬جوان‭ ‬خیلی‭ ‬پخته‭ ‬بود،‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬آن‭ ‬کوشید‭. ‬باری‭ ‬علامه‭ ‬سلجوقی‭ ‬در‭ ‬مکاتبات‭ ‬خصوصی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬اواسط‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۵۰م‭ ‬به‭ ‬پژواک‭ ‬چنین‭ ‬نگاشت‭: ‬“نوشته‭ ‬های‭ ‬متهورانه‭/‬شجاعانه‭ ‬را‭  ‬که‭ ‬از‭ ‬قلمت‭ ‬تراوش‭ ‬میکند،‭ ‬کنار‭ ‬نگذار‭!‬”

زندگی‭ ‬مسلکی‭ ‬پژواک‭ ‬از‭ ‬انجمن‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬ریاست‭ ‬مستقل‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مدیر‭ ‬مسؤول‭ ‬روزنامهٔ‭ ‬اصلاح‭ ‬خدمت‭ ‬نمود‭. ‬بعداً‭ ‬مسؤلیت‭ ‬رهبری‭ ‬آژانس‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬باختر‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬هم‭ ‬ریاست‭ ‬پښتو‭ ‬ټولنه‭ ‬را‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬بود‭.‬

پژواک،‭ ‬این‭ ‬دانشمند،‭ ‬اندیشمند،‭ ‬نویسنده،‭ ‬ادیب،‭ ‬شاعر‭ ‬و‭ ‬سیاستدان‭ ‬سترگ‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬۲۷‭ ‬سالگی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تقرر‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬اتشهٔ‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬وارد‭ ‬دنیای‭ ‬دیپلوماسی‭ ‬شد‭. ‬چون‭ ‬پژواک‭ ‬یک‭ ‬متفکر‭ ‬منتقد‭ ‬بود‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬اختلافاتی‭ ‬با‭ ‬هیئت‭ ‬رهبری‭ ‬سفارت‭ ‬میشد‭. ‬

در‭ ‬ماه‭ ‬نومبر‭ ‬سال‭ ‬۱۹۴۶م‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۴۷م‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬افغانستان‭ ‬بصورت‭ ‬منظم‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬شرکت‭ ‬مینمود‭. ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۸م‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬سفیر‭ ‬و‭ ‬نمایندهٔ‭ ‬دایمی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬ارتقا‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۲م‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پُست‭ ‬باقی‭ ‬ماند‭.‬

اشتیاق‭ ‬و‭ ‬کارکردهای‭ ‬مهم‭ ‬پژواک‭ ‬برای‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬دستآورد‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬تحسین‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬دیپلوماتیک‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۳م‭ ‬بحیث‭ ‬رئیس‭ ‬نوزدهمین‭ ‬کمیسیون‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬ژنیو‭ ‬انتخاب‭ ‬گردد‭.. ‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۶م‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬اساملبهٔ‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬نیویارک‭ ‬برگزیده‭ ‬شد‭.  ‬

پژواک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۸م‭ ‬چانس‭ ‬بلند‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬جانشین‭ ‬اوتانت،‌‭ ‬سرمنشی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬شود‭.‬

وی‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬یونسکو،‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬یونیسف‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬رسای‭ ‬ملت‭ ‬افغان‭ ‬و‭ ‬پژواک‭ ‬ملت‭ ‬های‭ ‬تحت‭ ‬ستم‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭. ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬پیوستن‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬اعلامیهٔ‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬جنبش‭ ‬عدم‭ ‬انسلاک‭ ‬در‭ ‬عرصهٔ‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬نقش‭ ‬سازنده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬نمود‭.‬

به‭ ‬ابتکار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬جناب‭ ‬پژواک‭ “‬حق‭ ‬خود‭ ‬ارادیت‭” ‬ملت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬منشور‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬مسجل‭ ‬گردید‭.‬

پژواک‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬جمهوریت‭ ‬شهید‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬خان‭ (‬۱۹۷۳‭ ‬–‭ ‬۱۹۷۸م‭) ‬بحیث‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬بن‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬دهلی‭ ‬خدمت‭ ‬نمود‭. ‬ماموریت‭ ‬اخیرش‭ ‬الی‭ ‬فاجعهٔ‭ ‬۷‭ ‬ثور‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬بود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬خونین‭ ‬۲۷‭ ‬اپریل‭ ‬۱۹۷۸م‭ ‬پژواک‭ ‬وظیفه‭ ‬سفارت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده،‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬عودت‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حبس‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬منزلش‭ ‬نظربند‭ ‬بود‭. ‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۲م‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مریضی‭ ‬اجازه‭ ‬یافت‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬خارج‭ ‬شود‭. ‬پژواک‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۱م‭  ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬پیشاور‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬مهاجرین‭ ‬افغان‭ ‬زندگی‭ ‬کرد‭. ‬یادآور‭ ‬باید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬استخبارات‭ ‬پاکستان‭ ‬مانع‭ ‬هرنوع‭ ‬فعالیت‭ ‬عناصر‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬آزادیخواه‭ ‬افغان‭ ‬که‭ ‬پاکستان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬دردسری‭ ‬برای‭ ‬آیندهٔ‭  ‬پلان‭ ‬های‭ ‬شوم‭ ‬خود‭ ‬میپنداشت،‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اخراج‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬از‭ ‬انحنی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬میبرد‭. ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬پیشاور‭ ‬علی‭ ‬الرغم‭ ‬مشکلات‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬خلق‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬استخبارات‭ ‬پاکستان‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬وآزادیخواهانه‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬جبههٔ‭ ‬قلم‭ ‬و‭ ‬علم،‭ ‬علیه‭ ‬متجاوزین‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬گروه‭ ‬یا‭ ‬جناح‭ ‬سیاسی‭ ‬ملحق‭ ‬نشد‭. ‬

وی‭ ‬اهداف‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آیندهٔ‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭:‬

“برای‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬جهاد‭ ‬مقدس‭ ‬استقلال‭ ‬کامل‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬آزادی،‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬مصئونیت‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬حاکمیت‭ ‬یا‭ ‬تهدید‭ ‬سلطهٔ‭ ‬متجاوزین‭ ‬خارجی،‭ ‬امحای‭ ‬کمونیزم،‭ ‬تقویت‭ ‬اسلام‭ ‬،‭ ‬عدالت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬براقراری‭ ‬خودمختاری‭ ‬افغانستان‭ ‬مطابق‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬مردم‭ ‬مسلمان‭ ‬این‭ ‬کشور‭.‬”

‭ ‬

در‭ ‬طرح‭ ‬بینش‭ ‬دوراندیشانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬ارائه‭ ‬کرد،‭ ‬گردهم‭ ‬آوردن‭ ‬تمام‭ ‬گروه‭ ‬ها،‭ ‬جناح‭ ‬ها،‌‭ ‬احزاب‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬ذیربط‭ ‬افغان‭ ‬بود،که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مسیر‭ ‬مشترک‭ ‬به‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬میز‭ ‬مذاکره‭ ‬گرد‭ ‬آیند‭. ‬نبود‭ ‬وحدت‭ ‬بین‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مداخله‭ ‬خارجی‭ ‬ها‭ ‬بخصوص‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬هم‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اختلافات‭ ‬ذات‭ ‬البینی‭ ‬افغان‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬نمایندگان‭ ‬جنبش‭ ‬مقاومت‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬توافقنامه‭ ‬ژنیو‭ (‬۱۹۸۸م‭)‬،‭ ‬توسط‭ ‬پژواک‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نقص‭ ‬های‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬قرار‭ ‬ګرفت‭. ‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬فرهنگی،‭ ‬شاعر‭ ‬و‭ ‬نویسندهٔ‭ ‬کم‭ ‬نظیری‭ ‬نیز‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬دری،‭ ‬پښتو،‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬فرانسوی‭ ‬مینوشت‭ ‬و‭ ‬ترجمه‭ ‬هایی‭ ‬هم‭ ‬دارد‭. ‬همانطوریکه‭ ‬آثار‭ ‬منظوم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬پژواک،‭ ‬اشعار‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬های‭ ‬بزرگان‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬دری‭ ‬چون‭ ‬سعدی،‭ ‬حافظ،‭ ‬رودکی،‭ ‬سیدجمال‭ ‬الدین،‭ ‬مولانا‭ ‬جلال‭ ‬الدین‭ ‬بلخی،‭ ‬اقبال‭ ‬لاهوری‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محتوی‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬جدید،‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬تداعی‭ ‬میکند،‭ ‬آثار‭ ‬سلیس‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬منثور‭ ‬وی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬خاص‭ ‬ادبیات‭ ‬افغانستان‭ ‬مخصوصاً‭ ‬ادبیاتِ‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تکلفِ‭ ‬کابلی‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬غنای‭ ‬خاص‭ ‬تاریخی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬برخودار‭ ‬است‭.‬

گرچه‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬پژواک‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬دری‭ ‬و‭ ‬پښتو‭ ‬است،‌‭ ‬وی‭ ‬نوشته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تراجمی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬عربی،‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬نیز‭ ‬دارد‭.‬

علی‭ ‬الرغم‭ ‬اینکه‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬سلطنتی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬جمهوری‭ ‬شهید‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مأمور‭ ‬عالی‭ ‬رتبه‭ ‬در‭ ‬پُست‭ ‬های‭ ‬سفارت‭ ‬و‭ ‬نمایندهٔ‌‭ ‬دایمی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬

تا‭ ‬آخر‭ ‬عمر‭ ‬نتوانست‭ ‬از‭ ‬معاش‭ ‬رسمی‭ ‬صاحب‭ ‬خانهٔ‌‭ ‬شخصی‭ ‬شود‭. ‬باوجودیکه‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حالت‭ ‬آگاهی‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬حل‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬ولی‭ ‬پژواک‭ ‬از‭ ‬پذیرفتن‭ ‬خانه‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬دولتی‭ ‬امتناع‭ ‬ورزید‭.‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬خاطرات‭ ‬خویش‭ ‬که‭ “‬خلاصۀ‭ ‬فصلی‭ ‬از‭ ‬سرگذشت‭ ‬یک‭ ‬افغان‭ ‬مهاجر‭”‬،‭ ‬عنوان‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬است،‌‭ ‬چنین‭ ‬مینگارد‭:‬

‭”‬بزرگترین‭ ‬مایۀ‭ ‬ناز‭ ‬و‭ ‬خوشی‭ ‬من‭ ‬آنست‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬تن‭ ‬تواناتر‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬چاپلوسی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دروغ‭ ‬گفته‭ ‬باشم‭. ‬اگرنتوانستم‭ ‬راست‭ ‬بگویم،‭ ‬خاموش‭ ‬مانده‭ ‬ام،‭ ‬نمیدانم‭ ‬چرا‭ ‬ازیاد‭ ‬این‭ ‬خموشی‭ ‬سرخ‭ ‬نمیشوم‭. ‬تنها‭ ‬خاموش‭ ‬ماندن‭ ‬مردی‭ ‬نیست‭.” (‬ص‭ ‬۲۱۶‭)‬

پژواک‭ ‬میگوید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬رخصتی‭ ‬ها‭ ‬درکابل‭ “‬باری‭ ‬محمد‭ ‬ظاهرشاه‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬خود‭ ‬پذیرفت‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صرف‭ ‬غذای‭ ‬چاشت‭ ‬به‭ ‬صحبت‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گفت‭ ‬پروگرام‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کاریزمیر‭ ‬برود‭. ‬در‭ ‬کاریز‭ ‬میر‭ ‬زمین‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬یک‭ ‬دهقان‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬تربیۀ‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ‬نباتات‭ (‬فارم‭) ‬خانه‭ ‬ساخته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬میبود‭. ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬وی‭ ‬پائین‭ ‬آمدیم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬امر‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬موتر‭ ‬بنشینم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬کاریزمیر‭ ‬برویم‭. ‬جلو‭ ‬موتر‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬بدست‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬موتر‭ ‬تنها‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬صحبت‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬گوش‭ ‬میدادم‭. ‬به‭ ‬کاریزمیر‭ ‬رسیدیم‭. ‬زمین‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬دهقانخانهٔ‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬بمن‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آنگاه‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬ایستاده‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬تا‭ ‬بکجا‭ ‬اراضی‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬متعلق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دهقانخانه‭ ‬یک‭ ‬نمونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هموطنان‭ ‬نظیر‭ ‬و‭ ‬مثال‭ ‬آنرا‭ ‬زیاد‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬این‭ ‬مفکوره‭ ‬را‭ ‬وسعت‭ ‬بخشند‭. ‬

با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬زمین‭ ‬علاوه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬همسایگان‭ ‬خوب‭ ‬احتیاج‭ ‬دارم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬داکتر‭ ‬ظاهرخان‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬همسایه‭ ‬باشیم‭. ‬بزمین‭ ‬دیگری‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬وگفت‭ ‬میخواهم‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬بدهم‭ ‬تا‭ ‬همسایهٔ‭ ‬نیک‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬من‭ ‬ناگهان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬پرنیروی‭ ‬سکوت‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬خود‭ ‬مرا‭ ‬خُرد‭ ‬میسازد‭. ‬با‭ ‬کمال‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬خلوص‭ ‬بعرض‭ ‬رسانیدم‭ ‬که‭: ‬

اظهار‭ ‬سپاس‭ ‬گزاری‭ ‬ازحضور‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬کلماتی‭ ‬میخواهد‭ ‬که‭ ‬نمیتوانم‭ ‬از‭ ‬عهدۀ‭ ‬آن‭ ‬بیرون‭ ‬شوم‭. ‬کمال‭ ‬امتنان‭ ‬دارم‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬متأسفانه‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬ذوق‭ ‬زمینداری‭ ‬را‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬همه‭ ‬دارائی‭ ‬مادی‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پدرانم‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬زمین‭ ‬است،‭ ‬یقین‭ ‬دارم‭ ‬شخص‭ ‬مستحق‭ ‬تری‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬عطیۀ‭ ‬گرانبها‭ ‬استفاده‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬بهترکند‭. ‬

اعلیحضرت‭ ‬هیچ‭ ‬نگفتند‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬وجنات‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬وضاحت‭ ‬ظاهر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬خاطر‭ ‬شان‭ ‬رنجه‭ ‬شد‭. ‬

از‭ ‬کاریز‭ ‬میر‭ ‬باز‭ ‬گشتیم‭  ‬و‭ ‬در‭ ‬ارگ‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬حرمسرا‭ ‬تشریف‭ ‬بردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬موتر‭ ‬خویش‭ ‬برگشتم‭. ‬در‭ ‬وقت‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬به‭ ‬ماموریت،‭ ‬منتظر‭ ‬ماندم‭ ‬که‭ ‬مانند‭ ‬همیشه‭ ‬مرا‭ ‬احضار‭ ‬خواهند‭ ‬فرمود‭ ‬تا‭ ‬وداع‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هدایتی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬آنرا‭ ‬بگیرم‭. ‬حسب‭ ‬عادت‭ ‬تاریخ‭ ‬بازگشت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬تشریفات‭ ‬آقای‭ ‬علومی‭ ‬که‭ ‬حیات‭ ‬دارند‭ ‬خبردادم،‭ ‬امری‭ ‬نرسید‭.‬‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬تشریفات‭ ‬جویا‭ ‬شدم،‭ ‬بمن‭ ‬فهماند‭ ‬که‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬ضرورتی‭ ‬نمیبیند‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬حضورشان‭ ‬برسید،‭ ‬دانستم‭ ‬که‭ ‬رنجش‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬علت‭ ‬حقیقی‭ ‬است‭. ‬چون‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬موارد‭ ‬مرد‭ ‬حلیم،‭ ‬صابر‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬گذر‭(‬گذشت‭) ‬دیده‭ ‬ام،‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬حتمی‭ ‬آزرده‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬بردل‭ ‬من‭ ‬گران‭ ‬و‭ ‬گرانتر‭ ‬حس‭ ‬میشد‭.” (‬ص‭ ‬۱۴۷‭- ‬۱۴۸‭)‬

پژواک‭ ‬ادامه‭ ‬میدهد‭ ‬که‭: ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬از‭ ‬سفرپاکستان‭ “‬چند‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬درکابل‭ ‬رئیس‭ ‬تشریفات‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬مرحوم‭ ‬جلال‭ ‬الدین‭ ‬طرزی‭ ‬بمن‭ ‬تلفون‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬والاحضرت‭ ‬صدراعظم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬امریکائی‭ ‬ملاقات‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬امر‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬پیشتر‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬مهمان،‭ ‬آنجا‭ ‬باشم‭. ‬

به‭ ‬دفتر‭ ‬سردارمرحوم‭ (‬داودخان‭) ‬در‭ ‬صدارت‭ ‬عظمی‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نشستن‭ ‬کرد‭. ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬بعد‭ ‬رئیس‭ ‬تشریفات،‭ ‬امریکائی‭ ‬را‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬ملاقات‭ ‬انجام‭  ‬یافت‭. ‬من‭ ‬یاداشت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬میخواستم‭ ‬مرخص‭ ‬شوم،‭ ‬سردارمرحوم‭ ‬گفتند‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬باشید‭. ‬نشستم‭ ‬ومنتظر‭ ‬امر‭ ‬بودم‭. ‬سردار‭ ‬مرحوم‭ ‬گفت‭: ‬من‭ ‬خبردارم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬یگانه‭ ‬مامور‭ ‬دولت‭ ‬هستی‭ ‬که‭ ‬درکابل‭ ‬خانه‭ ‬نداری،‭ ‬خانه‭ ‬داشتن‭ ‬از‭ ‬لوازم‭ ‬زندگانی‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬داشته‭ ‬باشی‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬بوده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬خوب‭ ‬شخصاً‭ ‬نقشه‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬برای‭ ‬تو‭ ‬تعمیر‭ ‬نمایم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬حکومت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خدمات‭ ‬برجسته‭ ‬ات‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬بسپارم‭. ‬تکلیف‭ ‬تو‭ ‬همینقدر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬کنی‭!‬

من‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سکوت‭ ‬مطلق‭ ‬یافتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬گفتم‭: ‬از‭ ‬التفات‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬والاحضرت‭ ‬کمال‭ ‬امتنان‭ ‬دارم‭ ‬اما‭ ‬شاید‭ ‬من‭ ‬یگانه‭ ‬مامور‭ ‬دولت‭ ‬باشم‭ ‬که‭ ‬خانه‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬یگانه‭ ‬افغان‭ ‬بیخانه‭ ‬نیستم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نمیتوانم‭ ‬پایبند‭ ‬دارائی‭ ‬باشم‭.‬

سردار‭ ‬فرمود‭ ‬یعنی‭ ‬که‭ ‬قبول‭ ‬نمیکنی؟

گفتم‭: ‬آن‭ ‬را‭ ‬رسیده‭ ‬میدانم‭ ‬و‭ ‬ممنون‭ ‬هستم‭.‬

از‭ ‬چوکی‭ ‬برخاست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنطرف‭ ‬میز‭ ‬کار‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬نشسته‭ ‬بودم‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬برخاستم‭.‬

گفت‭: ‬فهمیدم‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬را‭ ‬همینجا‭ ‬میگذاریم‭. ‬

ناگهان‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬خداوند‭ ‬مثل‭ ‬ترا‭ ‬زیاد‭ ‬کند‭. ‬

من‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬رنجیده‭ ‬ساخته‭ ‬بودم،‭ ‬ناگهان‭ ‬فرحت‭ ‬و‭ ‬آرامشی‭ ‬حس‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬نظیر‭ ‬آن‭ ‬احساس‭ ‬سرور‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬خاطر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ندارم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬التفات‭ ‬سردار‭ ‬بمن‭ ‬زیادتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬وقت‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بحدی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬هنگامیکه‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬کنفرانس‭ ‬سران‭ ‬دول‭ ‬و‭ ‬حکومات‭ ‬کشورهای‭ ‬غیرمنسلک‭ ‬در‭ ‬الجزایر‭ ‬بجای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬جمهوری‭ ‬فرستاد‭ ‬گفت‭: ‬

من‭ ‬ترا‭ ‬بحیث‭ ‬نمایندۀ‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬میفرستم،‭ ‬زیرا‭ ‬من‭ ‬رفته‭ ‬نمیتوانم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برادرم،‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬اعتماد‭ ‬کرده‭ ‬میتوانم‭ ‬‭… ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬احترام‭ ‬خاصی‭ ‬به‭ ‬شخصیت‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬مرحوم‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬البته‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬شخصیت‭ ‬یک‭ ‬شخص‭ ‬معنی‭ ‬موافقت‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬پالیسی‭ ‬سیاسی‭ ‬آن‭ ‬شخص‭ ‬را‭ ‬ندارد‭.” (‬ص‭ ‬۱۵۷‭)‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬سیاسی،‌‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬افغانستان‭ ‬بود،که‭ ‬تأثیر‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سیاست‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬نیز‭ ‬محسوس‭ ‬بود‭.‬

وی‭ ‬زندگی‭ ‬مسلکی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬کرد،‭  ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پُست‭ ‬مدیر‭ ‬مسؤول‭ ‬روزنامه‭ ‬اصلاح،‭ ‬سپس‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬نشرات،‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬نشرات‭ ‬روزنامه‭ ‬ها،‭ ‬آژانس‭ ‬باختر‭ ‬و‭ ‬رادیو‭ ‬کابل‭ ‬نظارت‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬سالهای‭ ‬بعد‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬ظایف‭ ‬ذیل‭ ‬بود‭:‬

۱‭- ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬پښتو‭ ‬ټولنه

۲‭- ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬نشرات‭ ‬ریاست‭ ‬مستقل‭ ‬مطبوعات

۳‭- ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬اطلاعات‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ – ‬۱۳۲۵

۴‭- ‬سکرتر‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬اتشهٔ‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬سفارت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬لندن‭ – ‬۱۳۲۷‭ ‬ھ‭ ‬ش

۵‭- ‬کارمند‭ ‬موسسهٔ‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬کانادا

۶‭- ‬سکرتر‭ ‬فرهنگی‭ ‬سفارت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ -‬‭ ‬۱۳۲۹ھ‭ ‬ش

۷‭- ‬اتشهٔ‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬دوم‭  ‬۱۳۲۹‭- ‬۱۳۳۲‭ ‬ھ‭ ‬ش

۸‭- ‬مدیر‭ ‬شعبه‭ ‬سوم‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬کفیل‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ – ‬۱۳۳۲‭ ‬ھ‭ ‬ش

۹‭- ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬سیاسی‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ – ‬۱۳۳۴‭-‬۱۳۳۷‭ ‬ھ‭ ‬ش

۱۰‭- ‬سفیر‭ ‬کبیر‭ ‬و‭ ‬نمایندهٔ‭ ‬دایمی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ – ‬۱۳۳۷‭-‬۱۳۵۱‭ ‬ھ‭ ‬ش

وی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬خدمتش‭ ‬در‭ ‬دوایر‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬های‭ ‬بلند‭ ‬کار‭ ‬نموده‭ ‬از‭ ‬جمله‭:‬

‭* ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۴‭ ‬ھ‭ ‬ش‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬رئیس‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬که‭ ‬دومین‭ ‬مقام‭ ‬درین‭ ‬سازمان‭ ‬است‭ .‬

‭* ‬در‭ ‬سال‭ ‬بعدی‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬

‭* ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬سوم‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬حل‭ ‬منازعهٔ‭ ‬نامیبیا‭ ‬تعین‭ ‬گردید‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۱ھ‭ ‬ش‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬بن،‭  ‬آلمان‭ ‬غرب

سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬دهلی‭ ‬جدید‭ ‬۱۳۵۲‭- ‬۱۳۵۵‭ ‬ھ‭ ‬ش

سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬۱۳۵۶‭ ‬ھ‭ ‬ش

بعد‭ ‬از‭ ‬تجاور‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروی‭ ‬وقت،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تجاوز‭ ‬بیگانگان‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬معنوی‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬کرد‭. ‬وی‭ ‬بخش‭ ‬بزرگ‭ ‬عمر‭ ‬گرانبارش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آفرینش‭ ‬آثار‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬صرف‭ ‬نموده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سروده‭ ‬های‭ ‬شعری‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬هنری‭ ‬اش‭ ‬کلمات‭ ‬و‭ ‬اصطلاحات‭ ‬سُچهٔ‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬میخورد‭.‬

تعدادی‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬ارزشمند‭ ‬پژواک‭ :‬

‭- ‬کلمه‭ ‬داره‭ ‬روپى‭ ‬‭(‬درامهٔ‭ ‬حماسی‭ ‬تمثیلی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پشتو‭ ‬۱۳۱۸‭ ‬ھ‭ ‬ش‭ ‬‭- ‬چاپ‭ ‬پشتو‭ ‬ټولنه‭ ‬۱۳۳۷‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬افغانستان‭ ‬یا‭ ‬آریانای‭ ‬قدیم‭ ‬‭(‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ – ‬چاپ‭ ‬لندن‭)‬،‭ ‬افسانه‭ ‬های‭ ‬مردم‭ ‬‭(‬رادیو‭ ‬افغانستان‭)‬،‭ ‬افغانستان‭ ‬کهن،‭ (‬چاپ‭ ‬لندن‭)‬،‭ ‬پشتونستان‭ (‬چاپ‭ ‬لندن‭)‬،‭ ‬دختر‭ ‬کوچی،‭ ‬مطرب‭ ‬نامه،‭ ‬انگور‭ ‬تاک،‭ ‬خاطرات‭ ‬پژواک،‭ ‬دو‭ ‬مقالهٔ‭ ‬مفصل‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬مسئله‭ ‬پشتونستان‭ (‬چاپ‭ ‬لندن‭)‬،‭ ‬پيشوا‭(‬ترجمهٔ‭ ‬اثر‭ ‬جبران‭ ‬خلیل‭ ‬از‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬دری‭ ‬۱۳۱۸‭ ‬ھ‭ ‬ش‭- ‬چاپ‭ ‬کابل‭ ‬۱۳۴۲‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬باغبان‭(‬ترجمه‭ ‬اثر‭ ‬رابیندرانات‭ ‬تاگور‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬دری‭ – ‬کابل‭ ‬۱۳۴۴‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬گل‭ ‬های‭ ‬اندیشه‭ ‬‭(‬مجموعه‭ ‬شعری‭ – ‬۱۳۴۴‭ ‬ھ‭ ‬ش‭ ‬کابل‭)‬،‭ ‬بانوی‭ ‬بلخ‭(‬مجموعهٔ‭ ‬شعری‭ ‬پشتو‭ ‬و‭ ‬دری‭ – ‬چاپ‭ ‬پشاور‭ ‬۱۳۷۹‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬زبور‭ ‬داود‭ ‬‭(‬به‭ ‬نثر‭ ‬شیوای‭ ‬دری‭)‬،‭ ‬حدیث‭ ‬خون‭ ‬‭(‬مجموعهٔ‭ ‬شعری‭ – ‬۱۳۶۴‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬قشون‭ ‬سرخ‭ ‬در‭ ‬میهن‭ ‬من‭ ‬‭(‬با‭ ‬مقدمه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬محقق‭ ‬برجسته‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬رفیع‭ –  ‬۱۹۸۹م‭)‬،‭ ‬عواطف‭ ‬‭(‬مجموعۀ‭ ‬مقالات‭)‬،‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬محمد‭ (‬ص‭)‬،‭ ‬اندیشه‭ ‬‌ها‭ (‬مجموعهٔ‭ ‬کلمات‭ ‬قصار‭ ‬و‭ ‬جملات‭ ‬کوتاه‭)‬،‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬افسانه‭ ‬‌های‭ ‬مردم‭ (‬کابل‭ ‬‮١٣٣٦‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬حماسهٔ‭ ‬ناهید‭ ‬نامه‭ (‬ناهید،‭ ‬متعلم‭ ‬صنف‭ ‬دوازدهم‭ ‬مکتب‭ ‬رابعه‭ ‬بلخی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تظاهرات‭ ‬علیه‭ ‬قوای‭ ‬متجاوز‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی‭ ‬سابق‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۳۰‭ ‬می‭ ‬۱۹۸۰م‭ ‬بود‭) – ‬۱۳۷۴‭ ‬ھ‭ ‬ش،‭ ‬گل‭ ‬های‭ ‬اندیشه‭ (‬۱۳۴۴‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬افسانه‭ ‬های‭ ‬مردم‭(‬۱۳۳۶‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬مردان‭ ‬پاراپامیزاد،‭ ‬‭ ‬یک‭ ‬زن،‭ ‬آواره،‭ ‬گلهای‭ ‬کوهی،‭ ‬مذاکرات‭ ‬ژنیو‭(‬مجموعهٔ‭ ‬مقالات‭ ‬سیاسی‭ – ‬تحلیلی‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬جهات‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬قضیهٔ‭ ‬افغانستان‭ – ‬۱۳۶۶‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬ترجمۀ‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬عروج‭ ‬بارکزائی‭(‬اثر‭ ‬ادوارد‭ ‬الایسن‭ ‬پیرس‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬داکتر‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬صدقی‭ – ‬کابل‭ ‬‮١٣٣٣‬‭ ‬ھ‭ ‬ش‭)‬،‭ ‬پژواک‭ ‬پنج‭ ‬اثر‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬‌اند‭.‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مجموعه‭ ‬های‭ ‬شعری‭ ‬و‭ ‬ادبی،‭ ‬داستان‭ ‬هایی‭ ‬هم‭ ‬دارد‭:‬

‭- ‬الماس‭ ‬ناشکن‭: ‬پاسخ‭ ‬استاد‭ ‬پژواک‭ ‬به‭ ‬شاعر‭ ‬انگلیسی‭ (‬ویلیام‭ ‬پت‭ ‬روت‭) ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬مبارزین‭ ‬افغانستان‭ – ‬۱۹۹۶م

‭- ‬افسانه‭ ‬های‭ ‬مردم‭: ‬مجموعهٔ‭ ‬داستان‭ ‬های‭ ‬کوتاه‭  – ‬کابل‭ ‬۱۳۳۶‭ ‬ھ‭ ‬ش

‭- ‬یک‭ ‬زن‭: ‬داستان

‭- ‬حوض‭ ‬خاص‭: ‬داستان‭ ‬فولکلوریک‭ ‬درمورد‭ ‬حوض‭ ‬خاص‭ ‬سپین‭ ‬غر‭ ‬و‭ ‬چشمهٔ‭ ‬سلطانپور‭ ‬سفلی‭ ‬که‭ ‬نزد‭ ‬هندوباوران‭ ‬افغان‭ ‬از‭ ‬احترام‭ ‬خاصی‭ ‬برخودار‭ ‬است‭.‬

عبدالرحمن‭ ‬پژواک‭ ‬این‭ ‬روح‭ ‬آزاده‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬۷۶‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬پربار‭ ‬و‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‭ ‬های‭ ‬سیاسی‭ ‬کشور،‭ ‬صبح‭ ‬۸‭ ‬جون‭  ‬سال‭ ‬۱۹۹۵م‭ ‬صرف‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬خانمش،‭ ‬در‭ ‬حیات‭ ‬آباد‭ ‬پیشاور‭ ‬چشم‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬باغبانی،‭ ‬قریه‭ ‬آبایی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬ننگرهار‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭.‬

روح‭ ‬این‭ ‬ابرمردِ‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬دیپلومات‭ ‬صدیق‭ ‬افغان‭ ‬شاد،‭ ‬یاد‭ ‬کارنامه‭ ‬هایش‭ ‬گرامی‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬مکانش‭ ‬باد‭!‬

نمونهٔ‭ ‬کلام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬پژواک

من‭ ‬مقتدی‭ ‬خویشم،‭ ‬کس‭ ‬نیست‭ ‬امام‭ ‬من

بادار‭ ‬ندارم‭ ‬من،‭ ‬کس‭ ‬نیست‭ ‬غلام‭ ‬من

از‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬ریا‭ ‬رستم،‭ ‬تا‭ ‬قبلۀ‭ ‬خود‭ ‬هستم

رو‭ ‬سوی‭ ‬دل‭ ‬آوردم،‭ ‬آنجاست‭ ‬مقام‭ ‬من

آداب‭ ‬رکوع‭ ‬من،‭ ‬خم‭ ‬کردن‭ ‬زانو‭ ‬نیست

بر‭ ‬سینه‭ ‬نهادن‭ ‬دست،‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬قیام‭ ‬من

من‭ ‬چشمۀ‭ ‬خورشیدم،‭ ‬نه‭ ‬ماه‭ ‬فروغ‭ ‬اندوز

محتاج‭ ‬به‭ ‬ساقی‭ ‬نیست،‭ ‬پر‭ ‬بودن‭ ‬جام‭ ‬من

چون‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬سیاره،‭ ‬بر‭ ‬جایم‭ ‬و‭ ‬آواره

بر‭ ‬جبهۀ‭ ‬هر‭ ‬کوکب،‭ ‬ثبت‭ ‬است‭ ‬دوام‭ ‬من

با‭ ‬عابد‭ ‬فرزانه،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬اشارت‭ ‬کن

بر‭ ‬عارف‭ ‬دیوانه،‭ ‬بفرست‭ ‬سلام‭ ‬من

ایکاش‭ ‬نمی‭ ‬بودم،‭ ‬انسان‭ ‬که‭ ‬نمیگردید

اندیشه‭ ‬من‭ ‬پخته،‭ ‬در‭ ‬فطرت‭ ‬خام‭ ‬من

‮«‬اقبال‭ ‬غلامی‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬امامی‭ ‬بود

من‭ ‬بنده‭ ‬آزادم،‭ ‬کس‭ ‬نیست‭ ‬امام‭ ‬من

‮«‬پژواک‭ ‬ندای‭ ‬خود،‭ ‬هستم‭ ‬نه‭ ‬صدای‭ ‬غیر

پژواک‭ ‬جوانان‭ ‬را،‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬پیام‭ ‬من

۲۴‭ ‬جون‭ ‬۱۹۷۷‭ ‬م‭ ‬لندن،‭ ‬انگلستان

مطالب مشابه

Back to top button