چهره ها

میدان   هوایی   بین   المللی   کابل و د آریانا   افغان   هوایی   شرکت 

ارتباط‭ ‬هوایی‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬اولین‭ ‬خط‭ ‬هوایی‭ ‬افغانستان،‭ ‬د‭ ‬آریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬اعمار‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬آغاز‭ ‬گردید‭.‬

میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬دومین‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬است‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬قندهار‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬امریکا‭ ‬در‭ ‬اواخر سال ‬۱۹۶۰م‭ ‬اعمار‭ ‬گردید ‬که‭ ‬پل‭ ‬ارتباط‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬برقرار‭ ‬کرد‭.‬

«میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل»‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقهٔ‭ ‬«خواجه‭ ‬رواش»‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬کیلومتری‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۶۰م‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬انجنیران‭ ‬ «اتحاد‭ ‬شوروی»‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬میدان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬پایگاه‭ ‬های‭ ‬هوایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‭ ‬پذیرش‭ ‬۱۰۰‭ ‬طیاره‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬یک‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بشمار‭ ‬میرفت‭.‬زمانیکه‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬دولتش‭ ‬غرض‭ ‬مدرنیزه‭ ‬کردن‭ ‬افغانستان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اصلاحات‭ ‬بنیادی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬زد،‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬زمینهٔ‭ ‬عملی‭ ‬برای‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬شرایط‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬تحصیلی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان،‭ ‬قوانین‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬دموکراتیک‌‭ ‬توشیح‭ ‬شد‭.‬

هنگامیکه‭ ‬غرض‭ ‬بهتر‭ ‬ساختن‭ ‬نظام‭ ‬تعلیمی‭ ‬مکاتب‭ ‬جدید‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬مدرن‭ ‬همگانی‭ ‬پوهنتون‭ ‬ها‭ ‬مخصوصاً‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مدرنترین‭ ‬مراکز‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحصیلی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‭ ‬بود‭ ‬اساس‭ ‬گذاشته‭ ‬میشد،‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬هوایی‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬اعمار‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬مدرن‭ ‬غرض‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬مواصلات‭ ‬هوایی‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬بینادی‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشور‭ ‬بود‭. ‬ناگفته‭ ‬پیداست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬معاصر‭ ‬ترانسپورت‭ ‬هوایی‭ ‬شاهرگ‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬ممالک‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬عرصه‭ ‬ها؛‭ ‬مخصوصاً‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تجارتی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬‮…‬‭ ‬است‭. ‬غرض‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬ملی،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلطنت‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭ ‬شاه‭ ‬«دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت»،‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬ترین‭ ‬شرکت‭ ‬هوایی‭ ‬دولتی‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬بنیان‭ ‬گذاری‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۷‭ ‬جنوری‭ ‬۱۹۵۵میلادی‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت“،‭ ‬منحیث‭ ‬اولین‭ ‬شرکت‭ ‬هوایی‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شرکت‭ ‬هوانوردی‭ ‬هندی‭ ‬بنام‭ (‬اندامِر‭) ‬Indamer Co‭. ‬Ltd،‭ ‬تأسیس‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬۵۱‭ ‬فیصد‭ ‬سهامدار‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬آریانا‭ ‬و‭ ‬۴۹‭ ‬فیصد‭ ‬«اندامِر»‭ ‬بود‭. ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بال‭ ‬طیارهٔ‭ ‬نوع‭ ‬دکوتا‭ (‬DC‭-‬3‭) ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاوه‭ ‬گردید‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۷م‭ ‬کمپنی‭ ‬هوانوردی‭ ‬جهانی‭ ‬امریکایی‭ ‬پان‭ ‬امریکن‭ (‬Pan American Wold Airways‭) ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سهم‭ ‬کمپنی‭ ‬اندامِر‭ ‬را‭ ‬خرید،‭ ‬شریک‭ ‬‮«‬د‭ ‬آریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت‮»‬‭ ‬شد‭.‬

مقر‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬‮«‬دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت‮»‬‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬طیارات‭ ‬آریانا‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬مقاصد‭ ‬کلیدی‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬مانند‭ ‬چین،‭ ‬هند،‭ ‬روسیه،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ترکیه،‭ ‬و‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬پراوز‭ ‬می‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬کاری‭ ‬مرکزی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬“چهاراهی‭ ‬شهید”‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬نو‭ ‬کابل‭ ‬واقع‭ ‬است‭.  ‬سفر‭ ‬با‭ ‬طیارات‭ ‬‮«‬دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت‮»‬‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هموطنان‭ ‬و‭ ‬مسافرین‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬مقاصد‭ ‬سفر‭ ‬شان‭ ‬میرساند‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬توریزم‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬

«نشان‭ ‬‮«‬دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت ،‭ ‬سه‭ ‬حرف‭ (‬A‭)‬،‭ ‬مخفف‭ ‬‭(‬Ariana Afghan Airlines‭) ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬غچی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پرواز‭ ‬طراحی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬طرح‭ ‬نشاندهندهٔ‭ ‬یک‭ ‬پرستو‭ ‬یا‭ ‬غچی‭ ‬افغانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سمبول‭ ‬خوشبختی‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬زیبا‭ ‬آن‭ ‬آسمان‭ ‬باصفای‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تداعی‭ ‬میکند‭.‬

گفته‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬طراح‭ ‬این‭ ‬سمبول‭ ‬زیبا‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭  ‬شاه،‭ ‬پادشاه‭ ‬سابق‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۶۰‭ ‬میلادی‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ (‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬یکصد‭ ‬هزار‭ ‬دالر‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬امریکا‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬یک‭ ‬گروپ‭ ‬جوانان‭ ‬بااستعداد‭ ‬غرض‭ ‬تحصیلات‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬ایالات‭ ‬متحدهٔ‭ ‬امریکا‭ ‬اعزام‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬عودت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬

یکی‭ ‬ازین‭ ‬۱۱‭ ‬پیلوت‭ ‬افغان‭ ‬کپتان‭ ‬انعام‭ ‬الحق‭ ‬گران،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۵۰‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شرکت‭ ‬هوایی‭ ‬پان‭ ‬ام‭ ‬‭(‬Pan Am‭)‬‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تعلیمات‭ ‬پیلوتی‭ ‬دیده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬پیوست‭.‬

کپتان‭ ‬گران،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬پیلوت‭ ‬مستعد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پیشگامان‭ ‬این‭ ‬مسلک‭ ‬و‭ ‬پیلوت‭ ‬ارشد‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬رول‭ ‬مهم‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬شایسته‭ ‬ای‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬با‭ ‬تأثر‭ ‬که‭ ‬کپتان‭ ‬گران‭ ‬که‭ ‬بعضاً‭ ‬بنام‭ پدر‭ ‬خطوط‭ ‬هوایی‭ ‬آریانا‭ ‬افغان”‭ ‬نیز‭ ‬یاد‭ ‬میشود،‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬۱۴‭ ‬سپتمبر‭ ‬۱۹۷۷م‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬آخر‭ ‬ماه‭ ‬مبارک‭ ‬رمضان‭ ‬و‭ ‬آستانهٔ‭ ‬عید‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رسید‭. ‬گفته‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬کپتان‭ ‬گران‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬مرگش‭ ‬به‭ ‬لاهور‭ ‬پراوز‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬روز‭ ‬خسته‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬برگشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬روانهٔ‭ ‬خانه‭ ‬بود‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬دیدار‭ ‬فامیل‭ ‬در‭ ‬نزدیک‭ ‬منزلش‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬عناصر‭ ‬ناشناس‭ ‬گلوله‭ ‬باران‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬گذشت‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬رونق‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬بیشتر‭ ‬حاصل‭ ‬میکرد‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬مارچ‭ ‬۱۹۷۰م‭  ‬تعداد‭ ‬کارمندان‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬به‭ ‬۶۵۰‭ ‬نفر‭ ‬رسید‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۷م‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬پرواز‭ ‬های‭ ‬داخلی،‭ ‬«دباختر‭ ‬افغان‭ ‬الوتنه»‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬ریاست‭ ‬هوایی‭ ‬ملکی‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬مقصد‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬دو‭ ‬بال‭ ‬طیارهٔ‭ ‬توربوجت‭ ‬“باختر‭ ‬افغان‭ ‬الوتنه”‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬کانادا‭ ‬خریداری‭ ‬گردید،‭ ‬که‭ ‬زمینهٔ‭ ‬پروازها‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭.‬

در‭ ‬دور‭ ‬جمهوریت‭ ‬شهید‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬خان‭ ‬اولین‭ ‬طیارهٔ‭ ‬غول‭ ‬پیکر‭ ‬جدید‭ ‬«دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت»‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬۱۰‭ ‬مک‭ ‬دانیل‭ (‬McDonnell Douglas DC-10‭)‬‭ ‬فرمایش‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اکتوبر‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۹م‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬تسلیم‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬خدمات‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬شد‭. ‬

گفته‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬هنگام‭ ‬صدارت‭ ‬شهید‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬خان‭ ‬که‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬پایه‭ ‬اکمال‭ ‬میرسید‭ ‬به‭ ‬داود‭ ‬خان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬محمد‭ ‬داود‬نامگذاری‭ ‬نمایند؛‭ ‬ولی‭ ‬شهید‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬گفت‭: نام‭ ‬کابل‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نام‭ ‬زیبای‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهم‭.‬ ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۴م‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬تاریخی‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سپتمبر‭ ‬۲۰۲۱م‭ ‬نام‭ ‬اصلی‭ ‬“میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬دوباره‭ ‬اعاده‭ ‬شد‭.‬

گرچه‭ ‬سیاحان،‭ ‬مسافرین‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬روزهای‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬خاطره‭ ‬انگیزی‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬داشتند،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬دریغ‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزهای‭ ‬خوش‭ ‬دیر‭ ‬نپائید‭. ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬موجودیتش‭ ‬مثل‭ ‬بالاحصار،‭ ‬بی‭ ‬بی‭ ‬مهرو،‭ ‬کوه‭ ‬شاخ‭ ‬برنتی،‭ ‬آسمایی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سمبول‭ ‬ملی‭ ‬دیگر‭ ‬شاهد‭ ‬وحشت‭ ‬و‭ ‬جنایات‭ ‬بیشمار‭ ‬سکندر،‭ ‬چنگیز‮…‬‭ ‬و‭ بشریت‭ ‬متمدن (‬بدتر‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬نمکحرامی‭ ‬فرزندان‭ ‬ناخلف‭) ‬در‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬بلاکشیده‭ ‬است‭. ‬کودتای‭ ‬۷‭ ‬ثور‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬ه‭ ‬ش‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬تجاوز‭ ‬قشون‭ ‬سرخ‭ ‬شوروی‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کتلست‭ ‬های‭ ‬داخلی‭ ‬آغازگر‭ ‬تراژیدی‭ ‬انسانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وطن‭ ‬انسان‭ ‬قربانی‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬مینماید‭ ‬که‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬“جهان‭ ‬آزاد”‭ ‬عزم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جزم‭ ‬نموده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نمایشنامهٔ‭ ‬خونین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سریال‭ ‬پایان‭ ‬ناپذیر‭ ‬تبدیل‭ ‬کنند‭.‬

هنگام‭ ‬تهاجم‭ ‬“اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی”‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۴‭ ‬دسمبر‭ ‬۱۹۷۹‭ ‬میلادی،‭ ‬طیارات‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬شامل‭: ‬یک‭ ‬طیارهٔ‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬۱۰‭ ‬‭(‬McDonnell Douglas DC-10‭)‬‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بوئنگ‭ ‬۷۲۷‭ – ‬۱۰۰‭ ‬سی‭ (‬Boeing 727-100C‭)‬‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬تأسیس‭ ‬وزارت‭ ‬ترانسپورت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۸م،‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اموال‭ ‬و‭ ‬مسافرین‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت،‭ ‬ریاست‭ ‬هوایی‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬توریزم‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬مدغم‭ ‬گردید‭. ‬

در‭ ‬اواسط‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۸۰م‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬شوروی‭ ‬و‭ ‬افغانستان،‭ ‬“دآریانا‭ ‬افغان‭ ‬هوایی‭ ‬شرکت”‭ ‬مجبور‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬طیارهٔ‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬۱۰‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمپنی‭ ‬انگلیسی‭ ‬‭(‬British Caledonian Airways‭) ‬بفروش‭ ‬برساند،‭ ‬زیرا‭ ‬شوروی‭ ‬میخواست،‭ ‬که‭ ‬آریانا‭ ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬توپولوف‭ ‬‭(‬Tu-154‭)‬‭ ‬را‭ ‬جاگزین‭ ‬آن‭ ‬سازد‭. ‬گفته‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬فروش‭ ‬طیارهٔ‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬۱۰‭ ‬‭(‬McDonnell Douglas DC-10‭) ‬توسط‭ ‬سلطان‭ ‬علی‭ ‬کشتمند،‭ ‬صدراعظم‭ ‬رژیم‭ ‬ساخت‭ ‬شوروی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۸م‭ ‬زمانیکه‭ ‬گرباچوف‭ ‬منشی‭ ‬عمومی‭ ‬حزب‭ ‬کمونست‭ ‬شوروی‭ ‬جنگ‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬“زخم‭ ‬ناسور”‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬غیرممکن‭ ‬دید،‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬قوای‭ ‬شوروی‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭.‬

‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۵‭ ‬فبروری‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۹م‭ ‬آخرین‭ ‬عسکر‭ ‬قوای‭ ‬اشغالگر‭ ‬شوروی‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬افغانستان‭ ‬بیرون‭ ‬رانده‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬بقایای‭ ‬نظام‭ ‬ساخت‭ ‬شوروی‭ ‬تا‭ ‬اپریل‭ ‬۱۹۹۲م‭ ‬دوام‭ ‬کرد‭.  ‬دولت‭ ‬نجیب‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬فریبکارانه‭ ‬ای‭ ‬“پلان‭ ‬صلح‭ ‬ملل‭ ‬متحد”‭ ‬به‭ ‬کارگردانی‭ ‬بنن‭ ‬سیوان‭ ‬که‭ ‬سناریوی‭ ‬آن‭ ‬نوشتهٔ‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بازیگران‭ ‬آن‭ ‬ایادی‭ ‬داخلی‭ ‬بودند‭ ‬سقوط‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬تراژیدی‭ ‬انسانی‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬هزار‭ ‬فرزند‭ ‬بیگناه‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬قربانی‭ ‬گرفت‭. ‬با‭ ‬نصب‭ ‬دولت‭ ‬ساخت‭ ‬پیشاور‭ ‬پلان‭ ‬تخریب‭ ‬تأسیسات‭ ‬بنیادی‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬پروژهٔ‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬تنظیمی‭ ‬به‭ ‬منصهٔ‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ویرانه‭ ‬تبدل‭ ‬کرد‭. ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نماند‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬افغانستان‭ ‬طبق‭ ‬پلان،‭ ‬بدست‭ ‬جهال‭ ‬تخریب‭ ‬شد‭. ‬

در‭ ‬اواسط‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۹۰م‭ ‬زمانیکه‭ ‬آتش‭ ‬جنگهای‭ ‬تنظیمی‭ ‬میهن‭ ‬را‭ ‬جهنم‭ ‬ساخته‭ ‬بود،‭  ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬کدر‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬ملی‭  ‬بهدف‭ ‬حل‭ ‬معضلهٔ‭ ‬افغانستان‭  ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬بیایند‭.‬

سیدحمیدالله‭ ‬هاشمی‭ ‬پرافشان‭ ‬فرزند‭ ‬دلسوز‭ ‬وطن‭ ‬کپتان‭ ‬طیارهٔ‭ ‬حامل‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬چون‭ ‬داکتر‭ ‬محمد‭ ‬یوسف‭ ‬صدراعظم‭ ‬نیکنام‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬شهزاده‭ ‬احسان‭ ‬الله‭ ‬فرزند‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬صلح‭ ‬به‭ ‬هرات‭ ‬آورد،‭ ‬ولی‭ ‬دریغا‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬دشمن‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬صلح‭ ‬بی‭ ‬نتیجه‭ ‬ماند‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۵م‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬۳۵‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬جاپان‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل‭ ‬مرمت‭ ‬و‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬متصل‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کار‭ ‬اعمار‭ ‬ترمینل‭ ‬جدیدی‭ ‬با‭ ‬معیارات‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۷م‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬اکنون‭ ‬ترمینل‭ ‬جدید‭ ‬برای‭ ‬پروازهای‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬ترمیل‭ ‬اولی‭ ‬برای‭ ‬پروازهای‭ ‬داخلی‭ ‬استفاده‭ ‬میشود‭. ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۴‭ ‬دههٔ‭ ‬اخیر،‭ ‬“بشریت‭ ‬متمدن”‭ ‬زمین،‭ ‬فضا،‭ ‬آب،‭ ‬خاک‭  ‬نبات،‭ ‬حیوان‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬را‭ ‬شکنجهٔ‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬هرنوع‭  ‬وسایل‭ ‬کشتار،‭ ‬از‭ ‬راکت‭ ‬های‭ ‬سکاد‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مادر‭ ‬بمب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬وسیلهٔ‭ ‬تخریبی‭ ‬دیگر‭ ‬بشمول‭ ‬وسایل‭ ‬ارتباط‭ ‬جمعی‭ ‬را‭ ‬آزمایش‭ ‬کرد‭.‬

‭ ‬آخرین‭ ‬تراژیدی‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬کابل،‭ ‬کشتار‭ ‬مردم‭ ‬بیگناه‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬انهدام‭ ‬طیارات،‭ ‬وسایل‭ ‬تخنیکی،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬سرمایه‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬بشمول‭ ‬تخریب‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬عمدهٔ‭ ‬میدان‭ ‬هوایی،‭ ‬بدست‭ ‬قوای‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬ناتو‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬آگست‭ ‬۲۰۲۱م‭ ‬بود‭. ‬جنرال‭ ‬مکنزی‭ ‬در‭ ‬بیانیه‭ ‬ای‭ ‬خبر‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬انهدام‭ ‬وسایل‭ ‬نقلیه‭ ‬و‭ ‬مهمات‭ ‬به‭ ‬شمول‭ ‬طیاره‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬هوایی‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬اعلان‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬وسایل‭ ‬دیگر‭ ‬هرگز‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬هلیکوپترهای‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬تاجکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬برده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬برگردانده‭ ‬نخواهند‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬عمل‭ ‬میتواند‭ ‬غرس‭ ‬تخم‭ ‬دشمنی‭ ‬بین‭ ‬ملتها‭ ‬و‭ ‬شکل‭ ‬تازهٔ‭ ‬تولید‭ ‬منازعات‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬باشد‭. ‬استعمار‭ ‬کهن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رانده‭ ‬شدن‭ ‬غرض‭ ‬مصروف‭ ‬ساختن‭ ‬مردمان‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬دشمنی‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه،‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬منازعه‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬می‭ ‬نمود‭. ‬قرار‭ ‬معلوم‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬معاصر‭ ‬تولید‭ ‬دشمنی‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬است‭. ‬

امید‭ ‬روزی‭ ‬برگشت‭ ‬به‭ ‬انسانیت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬الویت‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬بتواند‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬صلح،‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬خوشبختی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬فردی‭ ‬را‭ ‬ممکن‭ ‬سازد‭.‬

مطالب مشابه

Back to top button