چهره ها

اولين‭ ‬وزیرِ‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬کی‭ ‬بود؟

ای‭ ‬که‭ ‬دستت‭ ‬میرسد‭ ‬کاری‭ ‬بکن

پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کــز‭ ‬تو‭ ‬نیـاید‭ ‬هیچ‭ ‬کار

نـام‭ ‬نیـک‭ ‬رفـتـگان‭ ‬ضایع‭ ‬مـکـن

تـا‭ ‬بمــانـد‭ ‬نـام‭ ‬نیـکــت‭ ‬بـرقرار

نـام‭ ‬نـیــکو‭ ‬گـــر‭ ‬بماند‭ ‬زآدمـی

به،‭ ‬کزو‭ ‬ماند‭ ‬ســرای‭ ‬زرنـگار ‭ ‬بقلم‭ ‬داکتر‭ ‬ناصر‭ ‬اوریا

‭ ‬سعدی

پیغله‭ ‬کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬صحیهٔ‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بود،‭ ‬بلکه‭ ‬وی‭ ‬اولین‭ ‬وزیر‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬میباشد‭.‬

“ملت‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬زنده‭ ‬ها‭ ‬قدردانی‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬میآورد‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬مرده،‭ ‬از‭ ‬مرده‭ ‬ها”‭ – ‬کبری‭ ‬نورزایی

کبرا‭ ‬نورزائی‭ ‬دختر‭ ‬مرحوم‭ ‬بسم‭ ‬الله‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۳۲میلادی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬منور‭ ‬و‭ ‬روشنفکر،‭ ‬در‭ ‬گذر‭ ‬باغبان‭ ‬کوچهٔ‭ ‬شهر‭ ‬باستانی‭ ‬کابل‭ ‬دیده‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬وی‭ ‬دورهٔ‭ ‬طفولیتش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقهٔ‭ ‬باغبان‭ ‬کوچه‭ ‬کابل‭ ‬گذرانید‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬کارته‭ ‬چهار‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬کارته‭ ‬سه‭ ‬کابل‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬نمود‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ختم‭ ‬تعلیمات‭ ‬در‭ ‬لیسه‭ ‬ملالی،‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فاکولتهٔ‭ ‬ساینس‭ ‬نسوان‭ ‬تکمیل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۱میلادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فاکولته‭ ‬بدرجهٔ‭ ‬ممتاز‭ ‬فارغ‭ ‬گردید‭. ‬وی‭ ‬نخست‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاون‭ ‬مکتب‭ ‬ملالی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬حیث‭  ‬اولین‭ ‬مدیرهٔ‭ ‬افغانِ‭ ‬مکتب‭ ‬ملالی‭ ‬مقرر‭ ‬گردید‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدیریت‭ ‬مکتب‭ ‬ملالی‭ ‬به‭ ‬عهدهٔ‭ ‬معلمین‭ ‬فرانسوی‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬زیاد‭ ‬کیفیت‭ ‬تعلیمات‭ ‬مکتب‭ ‬ملالی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کم‭ ‬به‭ ‬درجه‭ ‬بلندی‭ ‬رسانیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬غنامندی‭ ‬کتابخانهٔ‭ ‬مکتب،‭ ‬تجهیز‭ ‬لابراتوار‭ ‬مکتب‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬متعلمین‭ ‬سعی‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬زیاد‭ ‬نمود‭. ‬برای‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬معلمین،‭ ‬سمینار‭ ‬های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬دایر‭ ‬و‭ ‬استادان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬قرار‭ ‬میداد‭.‬

وی‭ ‬با‭ ‬استعداد‭ ‬و‭ ‬پشتکارش‭ ‬خدمات‭ ‬عظیمی‭ ‬را،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬زنان‭ ‬افغانستان‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬کبری‭ ‬نورزایی‭ ‬شخص‭ ‬کاردان،‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬دسپلینِ‌‭ ‬آهنین‭ ‬بود‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬مدیریت‭ ‬مکتب‭ ‬ملالی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬۱۹۵۲‭ ‬تا‭ ‬۱۹۵۷م‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬فاکولتهٔ‭ ‬نسوان‭ ‬نیز‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬می‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۸م‭ ‬غرض‭ ‬کسب‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬عازم‭ ‬پوهنتون‭ ‬سوربن‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬عودت‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۲م‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬فاکولته‭ ‬تدبیر‭ ‬منزل‭ ‬در‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۷م،‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬انکشاف‭ ‬بیشتر‭ ‬نهضت‭ ‬زنان،‭ ‬گسترش‭ ‬اشتراک‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬اهم‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مهینی‭ ‬و‭ ‬تقویهٔ‭ ‬سالم‭ ‬موقف‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬جامعهٔ‭ ‬افغانی‭ ‬ریاست‭ ‬مستقلی‭ ‬اداری‭ ‬اساسنامه‭ ‬بنام‭ ‬‮«‬د‭ ‬میرمنو‭ ‬ټولنه‮»‬‭ ‬عرض‭ ‬وجود‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اول‭ ‬دههٔ‭ ‬۱۹۷۰‭ ‬برای‭ ‬تجلیل‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬والای‭ ‬زن‭ ‬فیصله‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬۱۴‭ ‬جون‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬روز‭ ‬مادر‭ ‬تجلیل‭ ‬بعمل‭ ‬آید‭. ‬همچنان‭ ‬تصمیم‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬مادران‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬کارکردها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬آنان،‭ ‬بخصوص‭ ‬مادرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تربیه‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬فرزندان‭ ‬بذل‭ ‬مساعی‭ ‬و‭ ‬فداکاری‭ ‬ها‭ ‬نموده‭ ‬اند،‭ ‬منحیث‭ ‬“مادرِ‭ ‬سال”‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬تقدیر‭ ‬شوند‭.‬

“د‭ ‬میرمنو‭ ‬ټولنه”‭ ‬تحت‭ ‬سرپرستی‭ ‬کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬میرمن‭ ‬صالحه‭ ‬فاروق‭ ‬اعتمادی‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬توسعهٔ‭ ‬بیشتر‭ ‬یافت‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬در‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬کورس‭ ‬های‭ ‬سواد‭ ‬آموزی‭ ‬برای‭ ‬خانمها‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬توسعهٔ‭ ‬کودکستان‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬ولایات‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬توسعهٔ‭ ‬شعبهٔ‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬دوزی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬کشور‭ ‬رول‭ ‬عمده‭ ‬و‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬بازی‭ ‬نمود‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬مکتب‭ ‬مسلکی‭ ‬دمیرمنو‭ ‬ټولنه‭ ‬توجهٔ‭ ‬خاصی‭ ‬مبذول‭ ‬داشت‭.‬‌

در‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬زمینهٔ‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬دختران‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬تلاش‭ ‬زیاد‭ ‬بخرج‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬بیدریغ‭ ‬وی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مؤسسه‭ ‬با‭ ‬انجمن‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬نسوان‭ ‬معرفی‭ ‬گردید‭.‬

کبری‭ ‬نورزایی‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬هئیت‭ ‬افغانی‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬یونسکو‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همآیش‭ ‬کنگرس‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬دبلن‭ – ‬آیرلند‭ ‬اشتراک‭ ‬نمود‭.  ‬ناگفته‭ ‬پیداست‭ ‬که‭ ‬حضورِ‭ ‬نمایندگان‭ ‬“د‭ ‬میرمنو‭ ‬ټولنه”‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬نهضت‭ ‬زنان‭ ‬افغان‭ ‬رول‭ ‬بسزایی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬حکومت‭ ‬وقت،‭ ‬تدوین‭ ‬مسودهٔ‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جدید‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توظیف‭ ‬یک‭ ‬کمیتهٔ‭ ‬هفت‭ ‬نفری‭ ‬کار‭ ‬تسوید‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۸‭ ‬مارچ‭ ‬۱۹۶۳م‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۴م‭ ‬مسوده‭ ‬جهت‭ ‬غور‭ ‬و‭ ‬تدقیق‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کمیسیون‭ ‬مشورتی‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬۲۳‭ ‬عضو‭ ‬بود،‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭.‬کبری‭ ‬نورزایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۴م‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭ ‬شاه‭ ‬پادشاه‭ ‬وقت‭ ‬افغانستان،‭ ‬عضویت‭ ‬انتسابی‭ ‬کمیتهٔ‭ ‬مشورتی‭ ‬مسودهٔ‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬کمیته‭ ‬مسوده‭ ‬یا‭ ‬پیشنویس‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭  ‬سال‭ ‬۱۹۶۴م‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬میداد‭. ‬به‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬قانون‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬زنان‭ ‬افغانستان‭ ‬حق‭ ‬رای‭ ‬دهی‭ ‬و‭ ‬نامزد‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آوردند‭.‬

برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬دو‭ ‬خانم‭ ‬تحصیل‭ ‬یافته،‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬پیشگامِ‭ ‬نهضت‭ ‬نسوان،‭ ‬کبرا‭ ‬نورزائی‭ ‬و‭ ‬میرمن‭ ‬معصومه‭ ‬عصمتی‭ ‬وردک،‭ ‬عضویت‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬را‭ ‬حاصل‭ ‬نمودند‭.‬

پس‭ ‬از‭ ‬انتخابات‭ ‬آگست‭ – ‬سپتمبر‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۵م،‭ ‬کبری‭ ‬نورزایی‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬دسمبر‭ ‬۱۹۶۵م‭ ‬توسط‭ ‬شهید‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬میوندوال‭ ‬صدراعظم‭ ‬وقت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬منصوب‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬زن‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬شد‭.‬کبرا‭ ‬نورزائی‭ ‬اولین‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نخست‭ ‬در‭ ‬کابینه‭ ‬صدراعظم‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬میوندوال،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۵‭ ‬الی‭ ‬۱۹۶۷م‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬کابینهٔ‭ ‬اول‭ ‬مرحوم‭ ‬نوراحمد‭ ‬اعتمادی‭ ‬صدراعظم‭ ‬افغانستان،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۷‭ ‬الی‭ ‬۱۹۶۹م‭ ‬مسئولیت‭ ‬پُست‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

پیغله‭ ‬کبری‭ ‬نورزایی‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬زن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بحیث‭ ‬وزیر‭ ‬صحت‭ ‬عامه،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۵‭ ‬الی‭ ‬۱۹۶۹م،‭ ‬خدمات‭ ‬عظیم‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬قدر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬کارهای‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تصدی‭ ‬وزارتش‭ ‬ایجاد‭ ‬شفاخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬تأسیس‭ ‬انجمن‭ ‬رهنمای‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬ولایات‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬ادویهٔ‭ ‬جنریک‭ ‬بود‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬وزیر‭ ‬صحت‭ ‬عامهٔ‭ ‬افغانستان،‭ ‬غرض‭ ‬افتتاح‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬مراکز‭ ‬صحی‭ ‬به‭ ‬ولایات‭ ‬مختلف‭ ‬منجمله‭ ‬پروان،‭ ‬لوگر،‭ ‬کندز،‭ ‬هرات،‭ ‬هلمند،‭ ‬بدخشان،‭ ‬ننگرهار،‭ ‬بلخ،‭ ‬لغمان،‭ ‬چخانسور‭ ‬سفرهای‭ ‬متعدد‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬دوره‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬شهيد‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬۱۹۷۳م‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬“د‭ ‬میرمنو‭ ‬ټولنه”‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۷م‭ ‬وکیل‭ ‬انتخابی‭ ‬از‭ ‬ناحیه‭ ‬هفتم‭ ‬شهر‭ ‬کابل‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬عضوی‭ ‬انتسابی‭ ‬لویه‭ ‬جرگه‭ ‬۱۹۷۷م‭ ‬در‭ ‬تصویب‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬جدید‭ ‬رول‭ ‬داشت‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬در‭ ‬پهلوی‭ ‬اینکه‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬نویسنده،‭ ‬خوشنویس‭ ‬و‭ ‬ادیب‭  ‬بود‭ ‬شخصیت‭ ‬جدی،‭ ‬نیک‭ ‬سیرت‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬برخورد‭ ‬نیز‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬نطق‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬صاحبِ‭ ‬فصاحت‭ ‬کلام‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬عالم‭ ‬احترام‭ ‬زیاد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دانشمندان‭ ‬تقدیر‭ ‬بعمل‭ ‬میآورد‭.‬

کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬دارای‭ ‬قریحهٔ‭ ‬شعری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اشعاری‭ ‬نیز‭ ‬سروده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬ازدواج‭ ‬نکرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬گرانبهایش‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬خدمت‌‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬میهن‭ ‬کرد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬تجاوز‭ ‬قشون‭ ‬سرخ‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروی‭ ‬وقت،‭ ‬علی‭ ‬الرغم‭ ‬شرایط‭ ‬نامناسب‭ ‬و‭ ‬مشکلاتِ‭ ‬موجود،‭ ‬کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬نکرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬خواهر‭ ‬کوچک‭ ‬اش‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬روزهای‭ ‬عمر‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬ماند‭.‬

پیغله‭ ‬کبری‭ ‬نورزائی‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۳۰‭ ‬جنوری‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۶میلادی‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬۵۴‭ ‬سالگی‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬شخصی‌‭ ‬اش‭ ‬واقع‭ ‬کارته‭ ‬سه‭ ‬کابل‭ ‬چشم‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬پیکرش‭ ‬در‭ ‬شهدای‭ ‬صالحین‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭.‬

روحش‭ ‬شاد،‭ ‬یاد‭ ‬کارنامه‭ ‬هایش‭ ‬جاودان‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬برین‭ ‬مکانش‭ ‬باد‭!‬

مطالب مشابه

Back to top button