چهره ها
Trending

غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس

‭ ‬ژورنالیست‭ ‬ملی‭ ‬اندیش‭ ‬و‭ ‬قهرمان‭ ‬روشنگری

آیا‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬تان‭ ‬خطور‭ ‬نموده،که‭ ‬اولین‭ ‬اخبار‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬را‭ ‬کدام‭ ‬شخص‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کدام‭ ‬زمان‭ ‬طبع‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬کرده‭ ‬است؟

جریدهٔ‭ ‬ملی‭ ‬“انیس”‭ ‬اولین‭ ‬اخبار‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬“انیس”‭ ‬در‭ ‬۱۵‭ ‬ثور‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۶‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬زیورچاپ‭ ‬آراسته‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭.‬

غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬مردِ‭ ‬اندیشه‭ ‬و‭ ‬قلم‭ ‬از‭ ‬پیشگامان‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬ژورنالیزم‭ ‬افغانستان،‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬روزنامهٔ‭ ‬ملی‭ ‬انیس‭ ‬بود‭. (‬سال‭ ‬های‭ ‬فعالیت‭ ‬از‭ ‬۱۳۰۶‭ ‬الی‭ ‬۱۳۱۷‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭)‬

خانوادۀ‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬ولسوالی‭ ‬مُقُر‭ ‬ولایت‭ ‬باستانی‭ ‬غزنی‭ ‬بود‭. ‬پدرکلانش‭ ‬هنگام‭ ‬زمامداری‭ ‬امیر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬خان‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬ترک‭ ‬وطن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬مصر‭ ‬تبعید‭ ‬شد‭.‬

محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬به‭ ‬تحریر‭ ‬و‭ ‬طبع‭ ‬کتاب‭ ‬“ندای‭ ‬طلبهٔ‭ ‬معارف”‭ ‬همت‭ ‬گماشت‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬رومان‭ ‬گونه،‭ ‬نخسـین‭ ‬اثریسـت،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشـور‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬رسیده‭ ‬اسـت‭.‬

جد‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬طبیب‭ ‬چشم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬پسرش‭ ‬غلام‭ ‬نقشـبند‭ ‬که‭ ‬پدر‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬بود،‭ ‬راه‭ ‬پدر‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬داکتر‭ ‬چشم‭ ‬شد‭.‬

غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬بزرگ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۲‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬به‭ ‬تشـویق‭ ‬محمد‭ ‬اسـمعیل‭ ‬مشـهور‭ ‬به‭ ‬افندی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دولت‭ ‬افغانسـتان‭ ‬برای‭ ‬خریدن‭ ‬ماشـین‭ ‬های‭ ‬چاپ‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬افغانسـتان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سـال‭ ‬در‭ ‬مدرسهٔ‭ ‬سـعیدیه‭ ‬هرات‭ ‬اقامت‭ ‬گزید‭.‬

انیس‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬عربی‭ ‬تسـلط‭ ‬کامل‭ ‬داشـت،‭ ‬هنگام‭ ‬اقامتش‭ ‬در‭ ‬هرات‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬دری‭ ‬پرداخت‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۵‭ ‬هجري‭ ‬شمسی‭ ‬محی‭ ‬الدين‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬هرات‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۶ھ‭ ‬ش‭ ‬با‭ ‬خواهر‭ ‬برگت‭ ‬احمد‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬مرادخانی‭ ‬کابل‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد،‭ ‬که‭ ‬ثمره‭ ‬این‭ ‬وصلت‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬بود‭. ‬ملاحظهٔ‭ ‬اصلاحات‭ ‬و‭ ‬ریفورم‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬جهت‭ ‬تسریع‭ ‬انکشاف‭ ‬زندگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬افغانستان‭ ‬براه‭ ‬انداخته‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬یکسو‭ ‬و‭ ‬مشاهدهٔ‭ ‬دلچسپی،‭ ‬همنوایی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬همه‭ ‬جانبهٔ‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬انیس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬ملی‭ ‬بیشتر‭ ‬علاقمند‭ ‬ساخت‭.‬

میگویند‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬سرای‭ ‬عبدالرحیم‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬سرای‭ ‬روغن‭ ‬کش‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ده‭ ‬افغانان‭ ‬کابل‭ ‬دفتر‭ ‬اخبار‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬افتتاح‭ ‬کرد،‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬رسید،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬افغان‭ ‬تحصیل‭ ‬یافته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬ها‭ ‬مهاجرت،‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬عودت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬میخواهد‭ ‬اخباری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬بسپارد‭. ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬شخصاً‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬انیس‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬“تصمیم‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬بیداری‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ترقی‭ ‬مملکت‭ ‬است‭ ‬موجب‭ ‬خوشی‭ ‬ما‭ ‬گردیده‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬همت‭ ‬عالی‭ ‬که‭ ‬دارید‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬کمک‭ ‬میکنم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬پیش‭ ‬بروید‭. ‬”

انیس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لطف‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬وعده‭ ‬سپرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نشر‭ ‬اخبار‭ ‬“انیس”‭ ‬جهت‭ ‬تنویر‭ ‬افکار‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬دنیای‭ ‬معاصر،‭ ‬تعمیم‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬حیات‭ ‬قانونمند‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬زمینهٔ‭ ‬ارتباط‭ ‬فکری‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نشر‭ ‬خبرها‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬خدمت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۰۳‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬اولین‭ ‬نظامنامهٔ‭ ‬مطبوعات‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬افغان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط،‭ ‬اجازهٔ‭ ‬نشر‭ ‬جریده‭ ‬داده‭ ‬شد،که‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬آزاد‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مردم‭ ‬برساند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬این‭ ‬نظامنامه،‌‭ ‬“انیس”‭ ‬اولین‭ ‬جریدهٔ‭ ‬غیرحکومتی‭ ‬بود،که‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۱۵‭ ‬ثور‭ ‬۱۳۰۶‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ (‬مطابق‭ ‬۵‭ ‬می‭ ‬۱۹۱۷‭ ‬میلادی‭) ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬مستقل‭ ‬به‭ ‬سرمایهٔ‭ ‬شخصی‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬یافت‭.‬

با‭ ‬انتشـار‭ ‬اولین‭ ‬شـمارۀ‭ ‬جریده‭ ‬انیس‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬مرام‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬نشـراتی‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬کفایت‭ ‬و‭ ‬احاطۀ‭ ‬نگارندۀ‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مسـلک‭ ‬ژورنالیزم‭ ‬آشـکار‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دیگر‭ ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ایجاد‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬واقعی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬افغانسـتان‭ ‬گذاشـته‭ ‬شـد‭.‬انیس‭ ‬در‭ ‬سرمقالهٔ‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬جریده‭ ‬نوشت‭: ‬“انیس‭ ‬طفلک‭ ‬نوزادیست‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬میخواهد‭ ‬در‭ ‬اوقات‭ ‬فراغ‭ ‬ندیم،‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬‌های‭ ‬کار‭ ‬تعاون،‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مشکله‭ ‬مشاور،‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬اندوه‭ ‬سمیر‭ ‬و‭ ‬الحاصل‭ ‬در‭ ‬حیات‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬عموم،‭ ‬خاصه‭ ‬فریق‭ ‬مأمورین،‭ ‬مونس‭ ‬و‭ ‬خدمتگار‭ ‬باشد‭.‬”

انیس‭ ‬به‭ ‬سلسلهٔ‭ ‬نشر‭ ‬مضامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬انتقادی‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬۲۷‭ ‬سال‭ ‬دوم‭ ‬نشراتی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۱‭ ‬حمل‭ ‬۱۳۰۷ھ‭ ‬ش‭ ‬مضمونی‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“یک‭ ‬نفر‭ ‬پاسبان‭ ‬بیدار‭ ‬خواب”‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬رسانید،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬پولیس‭ ‬مورد‭ ‬انتقاد‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬سرقت‭ ‬های‭ ‬خطرناک‭ ‬تذکر‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

نشر‭ ‬اين‭ ‬مضمون‭ ‬باعث‭ ‬شکایت‭ ‬مامور‭ ‬پلیس‭ ‬“توپچی‭ ‬باغ”‭ ‬شد،که‭ ‬به‭ ‬اثر‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۴‭ ‬حمل‭ ‬۱۳۰۷ھ‭  ‬ش‭ ‬سـاعت‭ ‬۱۱‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬انیس‭ ‬توقیف‭ ‬گردید‭. ‬پلیس‭ ‬دفتر‭ ‬جریدهٔ‭ ‬انیس‭ ‬را‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬لاک‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مصادره‭ ‬تقریباً‭ ‬سی‭ ‬سـاعت‭ ‬دوام‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬نشـر‭ ‬شـمارۀ‭  ‬۲۸جریده‭ ‬انیس‭ ‬به‭ ‬تأخیر‭ ‬افتاد‭. ‬روزیکه‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬نشـر‭ ‬باز‭ ‬ماند،‭ ‬موضوع‭ ‬غرض‭ ‬آگاهی‭ ‬مشـترکین‭ ‬و‭ ‬مشـتریان‭ ‬ذریعۀ‭ ‬اعلانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پردۀ‭ ‬سـینما‭ ‬کابل‭ ‬انداخته‭ ‬شـد،‭ ‬ابلاغ‭ ‬گردید‭. ‬با‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬مصادرۀ‭ ‬جریدهٔ‭ ‬انیس‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬مامورین‭ ‬دولت،‭ ‬مظاهرۀ‭ ‬وسیعی‭ ‬سازمان‭ ‬داده‭ ‬شـد‭.‬

تظاهر‭ ‬کنندگان‭ ‬با‭ ‬شـعار‭ ‬های‭ ‬احتجاج‭ ‬آمیز‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬والی‭ ‬کابل‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬رهایی‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬و‭ ‬ختم‭ ‬مصارۀ‭ ‬جریدۀ‭ ‬انیس‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬کردند‭. ‬والی‭ ‬کابل‭ ‬ناگزیر‭ ‬با‭ ‬مامورین‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬مسـالمت‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬رهایی‭ ‬انیس‭ ‬را‭ ‬وعده‭ ‬داد‭. ‬چون‭ ‬پافشـاری‭ ‬مامورین‭ ‬و‭ ‬مظاهره‭ ‬ادامه‭ ‬یافت،‭ ‬مقامات‭ ‬عالیه‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬اطلاع‭ ‬یافتند،‭ ‬لذا‭ ‬محمد‭ ‬ولی‭ ‬خان‭ ‬دروازی‭ ‬وکیل‭ ‬مقام‭ ‬سـلطنت‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬به‭ ‬اسـتقبال‭ ‬مظاهره‭ ‬کننده‭ ‬گان‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬معذرت‭ ‬خواسـت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬او‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬زندان‭ ‬آزاد‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬رهائی‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬زندان‭ ‬مضمون‭ ‬مظاهره‭ ‬تغییر‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬تظاهر‭ ‬کننده‭ ‬گان‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬شـانه‭ ‬های‭ ‬خویش‭ ‬برداشـته‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬جریده‭ ‬بازگشتند‭.‬

محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬نسـبت‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جریدۀ‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬شـماره‭ ‬۲۸‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬چنین‭ ‬ابراز‭ ‬شـکران‭ ‬می‭ ‬نماید‭:‬

“به‭ ‬عارفین‭ ‬قدر‭ ‬عرفان‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬دوسـتداران‭ ‬انیس‭ ‬از‭ ‬کافۀ‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬مامورین‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کافۀ‭ ‬منورین‭ ‬سـکنۀ‭ ‬کابل‭ ‬مخصوصاً‭ ‬کلبۀ‭ ‬معارف‭ ‬که‭ ‬جوقه‭ – ‬جوقه‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬تشـریف‭ ‬فرما‭ ‬شـده‭ ‬اظهار‭ ‬اسـتمداد‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جریدۀ‭ ‬ملی‭ ‬می‭ ‬نمودند،‭ ‬شـکر‭ ‬بل‭ ‬اظهار‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬خلوص‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬می‭ ‬نمایم‭ ‬چه‭ ‬این‭ ‬تظاهرات‭ ‬شـان‭ ‬بهترین‭ ‬شـاهد‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ملت‭ ‬با‭ ‬شـعور،‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬جراید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬میداند‭.‬”

با‭ ‬رویداد‭ ‬محاکمۀ‭ ‬انیس‭ ‬متوجه‭ ‬میشـویم‭ ‬که‭: ‬همانطوریکه‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬نشـر‭ ‬جریدۀ‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ثقافت‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬کشـور‭ ‬فصل‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بنیانگذار‭ ‬رونق‭ ‬مطبوعات‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬حکومتی‭ ‬گردید،‭ ‬به‭ ‬همانصورت‭ ‬محاکمۀ‭ ‬او‭ ‬بحیث‭ ‬نخسـتین‭ ‬محاکمۀ‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ژورنالیزم‭ ‬افغانسـتان‭ ‬صفحۀ‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬نمود‭. ‬صفحهٔ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعۀ‭ ‬مترقی‭ ‬و‭ ‬نو‭ ‬بنیاد‭ ‬عصر‭ ‬امانی‭ ‬التفات‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬خواسـته‭ ‬های‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬یکطرف‭ ‬و‭ ‬بیداری‭ ‬شـعور‭ ‬سـیاسی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬دیگر‭ ‬منعکس‭ ‬میسـازد‭. ‬این‭ ‬نکته‭ ‬از‭ ‬نتیجۀ‭ ‬محاکمه‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬مقام‭ ‬وکالت‭ ‬سـلطنت‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مشـهود‭ ‬اسـت‭.‬

با‭ ‬سقوط‭ ‬سلطنت‭ ‬شاه‭ ‬امان‭ ‬الله‭ ‬آغاز‭ ‬دورهٔ‭ ‬سیاه‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی،‭ ‬غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬ماند،‭ ‬ولی‭ ‬چاپ‭ ‬جریدهٔ‭ ‬انیس‭ ‬متوقف‭ ‬گردید‭. ‬محی‭ ‬الدين‭ ‬انیس‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬مدیریت‭ ‬جریدهٔ‭ ‬“حبیب‭ ‬الاسلام”‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬انیس‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جبههٔ‭ ‬پکتیا‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬خان‭ ‬رفت‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬محو‭ ‬“دورهٔ‭ ‬سقوی”‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬كتاب‭ ‬“بحران‭ ‬و‭ ‬نجات”‭ ‬را‭ ‬نوشت‭. ‬علی‭ ‬الرغم‭ ‬خواست‭ ‬حکام‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬موجودیت‭ ‬محدویت‭ ‬های‭ ‬غیرعادلانه‭ ‬بدون‭ ‬توسل‭ ‬به‭ ‬ناسزاگویی،‭ ‬توانست‭ ‬بعضی‭ ‬برداشت‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬شورش‭ ‬های‭ ‬دورهٔ‭ ‬امانی‭ ‬به‭ ‬رشتهٔ‭ ‬تحریر‭ ‬بیآورد‭. ‬

قابل‭ ‬یادآوری‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬متعاقب‭ ‬سقوط‭ ‬دورهٔ‭ ‬امانی،‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تحمل‭ ‬رنج‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اختناق،‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬روشنگری،‭ ‬حق‭ ‬طلبی‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬خواهی‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دورۀ‭ ‬حبیب‭ ‬الله‭ ‬کلکانی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بعداً‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صدارت‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬خان،‭ ‬به‭ ‬سـرنوشـت‭ ‬اسفناکی‭ ‬روبرو‭ ‬گردید‭.‬

انیس‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مریضی‭ ‬شديد‭ ‬و‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬مرض‭ ‬توبرکلوز‭ (‬سِـل‭)‬،‭ ‬مسئولیت‭ ‬“انیس”‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غلام‭ ‬سرور‭ ‬جویا‭ ‬سپرد‭.‬

غلام‭ ‬محی‭ ‬الدین‭ ‬انیس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۱۷‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬در‭ ‬محبس‭ ‬دهمزنگ‭ ‬کابل‭ ‬جهان‭ ‬فانی‭ ‬را‭ ‬وداع‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬جسدش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قبرستان‭ ‬عقب‭ ‬زندان‭ ‬در‭ ‬هدیرۀ‭ ‬معروف‭ ‬“پردیسی‭ ‬ها”‭ ‬دفن‭ ‬نمودند‭.‬

روح‭ ‬این‭ ‬انسان‭ ‬والا‭ ‬و‭ ‬مشعلدار‭ ‬روشنگری‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬برین‭ ‬مکانش‭ ‬باد‭!‬

ناصر‭ ‬اوریا‭ ‬

مطالب مشابه

Back to top button