چهره ها

‬ښاغلی‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬‬

یادی‭ ‬از‭ ‬ښاغلی‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬آخرین‭ ‬صدراعظم‭ ‬زمامداری‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭ ‬شاه

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۳۲‭ ‬عیسوی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬دیده‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬پدرش‭ ‬قاضی‭ ‬محمد‭ ‬ابراهیم‭  ‬از‭ ‬باشنده‭ ‬ګاه‭ ‬ولسوالی‭ ‬کامهٔ‭ ‬ولایت‭ ‬ننگرهار،‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬عالم‭ ‬و‭ ‬دانشمند‭ ‬بوده،‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬مقام‭ ‬ریاست‭ ‬محکمهٔ‭ ‬ولایت‭ ‬رسید‭.‬

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬تعلیمات‭ ‬ابتدایی‭ ‬شامل‭ ‬دارالعلوم‭ ‬عالی‭ ‬عربی‭ ‬کابل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬غرض‭ ‬تحصیلات‭ ‬عالی‭ ‬راهی‭ ‬پوهنتون‭ ‬الازهر‭ ‬قاهره‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬جامع‭ ‬الازهر‭ ‬درجهٔ‭ ‬لیسانس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حقوق‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬درجهٔ‭ ‬ماستری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عین‭ ‬پوهنتون‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬علوم‭ ‬قضایی‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭.‬

وی‭ ‬ماستری‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حقوق‭ ‬بین‭ ‬الدول‭ ‬از‭ ‬پوهنتون‭ ‬کولمبیای‭ ‬ایالات‭ ‬متحدهٔ‭ ‬امریکا‭ ‬اخذ‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬سندی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬از‭ ‬هارورد،‭ ‬معتبرترین‭ ‬پوهنتون‭ ‬امریکایی‭ ‬اخذ‭ ‬نمود‭.‬

پس‭ ‬از‭ ‬اکمال‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬عودت‭ ‬به‭ ‬وطن،‭ ‬در‭ ‬پوهنځی‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬استاد‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬تدریس‭ ‬فرزندان‭ ‬میهن‭ ‬پرداخت‭.‬

موسی‭ ‬شفیق‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مامور‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬دارالتحریر‭ ‬شاهی‭ ‬نیز‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬نمود‭.‬‌‭ ‬وی‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬نوشتن‭ ‬مقالات‭ ‬تحقیقی‭ ‬و‭ ‬علمی،‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬جراید‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬کشور‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیرهٔ‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬جراید‭ ‬شد‭. ‬وی‭ ‬زمانی‭ ‬هم‭ ‬مدیر‭ ‬مسؤل‭ ‬نشریهٔ‭ ‬“حی‭ ‬علی‭ ‬الفلاح”‭ ‬ارگان‭ ‬نشراتی‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬بود‭.‬وی‭ ‬مدتی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مدیر‭ ‬قوانین‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پُست‭ ‬رئیس‭ ‬تقنین‭ ‬آن‭ ‬وزارت‭ ‬خدمت‭ ‬نمود‭.‬

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬عضو‭ ‬و‭ ‬منشی‭ ‬کمیتهٔ‌‭ ‬مطالعهٔ‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬منشی‭ ‬کمیسیون‭ ‬مشورتی‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬منشی‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬لویه‭ ‬جرگهٔ‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۳‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬مقرر‭ ‬شد‭. ‬

از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۲‭ ‬الی‭ ‬۱۳۴۴‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬بحیث‭ ‬معین‭ ‬وزارت‭ ‬عدلیه‭ ‬خدمت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۴‭ ‬الی‭ ‬۱۳۴۶‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬مشاور‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۴۶‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬سفیر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قاهره‭ (‬مصر‭)‬،‭ ‬بیروت‭ (‬لبنان‭)‬،‭ ‬خرطوم‭ (‬سودان‭) ‬و‭ ‬اکرا‭ (‬غنا‭) ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬نمود‭.‬

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬نمایندگی‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬آنجمله‭ ‬میتوان‭ ‬از‭ ‬اشتراک‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬جهانی‭ ‬حقوقدانان‭ ‬در‭ ‬آتن‭ ‬پایتخت‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬مستشرقین‭ ‬در‭ ‬لاهور‭ ‬نام‭ ‬برد‭.‬

موسی‭ ‬شفیق‭ ‬ریاست‭ ‬هیئت‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬کشورهای‭ ‬فاقد‭ ‬سلاح‭ ‬ذروی‭ ‬منعقدهٔ‭ ‬ژنیو‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬کنفراس‭ ‬وزیران‭ ‬خارجهٔ‭ ‬کشورهای‭ ‬غیرمنسلک‭ ‬در‭ ‬جورج‭ ‬تون‭ (‬گیانا‭)‬،کنفراس‭ ‬وزرای‭ ‬خارجهٔ‭ ‬کشورهای‭ ‬اسلامی‭ ‬منعقدهٔ‭ ‬جده‭ (‬عربستان‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬بیست‭ ‬وهفتمین‭ ‬دوره‭ ‬اجلاسیهٔ‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬ریاست‭ ‬هیئت‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۰‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬در‭ ‬کابینهٔ‭ ‬داکتر‭ ‬عبدالظاهر‭ ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬پست‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجهٔ‭ ‬افغانستان‭ ‬شد‭.‬

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۱‭ ‬قوس‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۱‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬محمد‭ ‬ظاهر‭ ‬شاه‭ ‬پادشاه‭ ‬افغانستان‭ ‬مؤظف‭ ‬به‭ ‬تشکیل‭ ‬کابینه‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬رأی‭ ‬اعتماد‭ ‬از‭ ‬ولسی‭ ‬جرگه‭ ‬صدراعظم‭ ‬افغانستان‭ ‬شد‭.‬

از‭ ‬کارنامه‭ ‬های‭ ‬مهم‭ ‬دورهٔ‭ ‬صدارت‭ ‬مرحوم‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬تغییرات‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬افغانستان‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬تقویت‭ ‬مناسبات‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬دوستانه‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬های‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬طرح،‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬عقد‭ ‬سند‭ ‬حقوقی‭ ‬قرارداد‭ ‬آب‭ ‬دریای‭ ‬هیلمند‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬شاهی‭ ‬ایران‭ ‬نام‭ ‬برد‭. ‬قرارداد‭ ‬آب‭ ‬هیلمند‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۳‭ ‬حوت‭ ‬۱۳۵۱‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬مطابق‭ ‬۱۴‭ ‬مارچ‭ ‬۱۹۷۳‭ ‬عیسوی‭ ‬با‭ ‬امیر‭ ‬عباس‭ ‬هویدا‭ ‬صدراعظم‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬هدف‭ ‬به‭ ‬کابل‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬قصر‭ ‬ستور‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسید‭.‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬مادهٔ‭ ‬پنجم‭ ‬این‭ ‬معاهده‭ ‬“ایران‭ ‬هیچگونه‭ ‬ادعایی‭ ‬بر‭ ‬آب‭ ‬هیلمند‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬مقداری‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬این‭ ‬معاهده‭ ‬تثبیت‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مقادیر‭ ‬آب‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬دلتای‭ ‬سفلی‭ ‬هیلمند‭ ‬میسر‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬استفادهٔ‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬بتواند‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬”

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نظام‭ ‬مردم‭ ‬سالار‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬پاسخگو‭ ‬باور‭ ‬داشت‭. ‬وی‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬افغانستان‭ ‬مترقی،‭ ‬خودکفا‭ ‬و‭ ‬خوشبخت‭ ‬می‭ ‬اندیشید‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬شباروزی‭ ‬داشت‭.‬

وی‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬بلند‭ ‬بردن‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬جامعه‭ ‬ارزش‭ ‬بسزایی‭ ‬قائل‭ ‬بود‭.‬

موسی‭ ‬شفیق‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬دری،‭ ‬پشتو،‭ ‬انگلیسی،‭ ‬عربی،‭ ‬فرانسوی‭ ‬و‭ ‬اردو‭ ‬مسلط‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬های‭ ‬پشتو‭ ‬و‭ ‬دری‭ ‬شعر‭ ‬می‭ ‬سرود‭.‬

از‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬در‭ ‬مطبوعات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬حدود‭ ‬۱۲۰‭ ‬مقالهٔ‭ ‬ارزشمند‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬موضوعات‭ ‬ادبی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬بجا‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مجلهٔ‭ ‬حقوق‭ ‬بین‭ ‬الدول‭ ‬دو‭ ‬مقالهٔ‭ ‬وی‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬تابعیت‭ ‬و‭ ‬تاریخچهٔ‭ ‬حقوق‭ ‬بین‭ ‬الدول‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

همچنان‭ ‬دو‭ ‬اثر‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کتاب‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬های‭ (‬عبقریان‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬های‭ ‬دیگر‭) ‬و‭ (‬شاعران‭ ‬ننگرهار‭) ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬تلاش‭ ‬شباروزی‭ ‬بخرچ‭ ‬میداد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬عمرانی‭ ‬با‭ ‬تحرک‭ ‬عمل‭ ‬میکرد‭.‬‌

یکی‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬عمرانی‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬المنفعه،‭ ‬آغاز‭ ‬کار‭ ‬تعمیر‭ ‬شفاخانهٔ‭ ‬مرکزی‭ ‬اردو‭ (‬چهارصد‭ ‬بستر‭) ‬بود،‭ ‬که‭ ‬فعلاً‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شفاخانهٔ‭ ‬شهید‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬داوود‭ ‬خان‭ ‬مسمی‭ ‬است‭.‬

کار‭ ‬اعمار‭ ‬این‭ ‬شفاخانه‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬اپریل‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۰‭ ‬عیسوی‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروژهٔ‭ ‬بزرگ‭ ‬صحی‭ ‬مجهز‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬جون‭ ‬۱۹۷۴‭ ‬عیسوی‭ ‬به‭ ‬پایهٔ‭ ‬اکمال‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬چگونگی‭ ‬پیشرفت‭ ‬کار‭ ‬اعمار‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬شخصاً‭ ‬نظارت‭ ‬می‭ ‬نمود‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬سلطنت،‭ ‬هم‭ ‬محمد‭ ‬ظاهرشاه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حقیقت‭ ‬پی‭ ‬برده‭ ‬بودند،‭ ‬که‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬دوستی‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬صادق‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬روس‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬ساحات‭ ‬مختلف،‭ ‬مملکت‭ ‬را‭ ‬ورشکست‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬ایجاب‭ ‬میکرد‭ ‬تا‭ ‬حکومت‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬همسایگان‭ ‬تجدید‭ ‬نظر‭ ‬نماید،‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬عمدهٔ‭ ‬سقوط‭ ‬سلطنت‭ ‬افغانستان‭ ‬بود‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬۲۶‭ ‬سرطان‭ ‬۱۳۵۲‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭ ‬توسط‭ ‬سردارمحمد‭ ‬داوود‭ ‬خان،‭ ‬محمدموسی‭ ‬شفیق‭ ‬زندانی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مدت‭ ‬دونیم‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬زندان‭ ‬باقی‭ ‬ماند‭. ‬

گفته‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۴‭ ‬شمسی‭ ‬که‭ ‬قدرت‭ ‬کمیتهٔ‭ ‬مرکزی‭ ‬تضعیف‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬عناصر‭ ‬چپگرا‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬رانده‭ ‬شدند،‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬آزاد‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تبعهٔ‭ ‬عادی‭ ‬افغانستان‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬تأسف‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کودتای‭ ‬۷‭ ‬ثور‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۷هجری‭ ‬شمسی‭ ‬مطابق‭ ‬۲۷‭ ‬اپریل‭ ‬سال‭ ‬۱۹۷۸‭ ‬عیسوی‭ ‬که‭ ‬گروهک‭ ‬های‭ ‬خلق‭ ‬و‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬شوروی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کودتای‭ ‬خونین‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدند،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سردار‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬بیرحمانه‭ ‬ای‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬نخبه‭ ‬های‭ ‬افغان‭ ‬که‭ ‬طرز‭ ‬تفکر‭ ‬ملی‭ ‬داشتند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬های‭ ‬مخوف‭ ‬فرستاده‭ ‬شدند،‭ ‬که‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬صدراعظم‭ ‬دانا‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬اندیش‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جمع‭ ‬بود‭. ‬

روایت‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬این‭ ‬شخصیت‭ ‬ملی،‭ ‬دانشمند،‭ ‬میهندوست‭ ‬و‭ ‬صدراعظم‭ ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬۵۰‭ ‬ساله‭ ‬نشده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬تاریخ‭ ‬۲۴‭ ‬ثور‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬شمسی‭ ‬مطابق‭ ‬۱۴‭ ‬می‭ ‬۱۹۷۸‭ ‬عیسوی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تحمل‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬شکنجهٔ‭ ‬وحشیانه‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬فجیع‭ ‬و‭ ‬بیرحمانه‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسید‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬افغانستان‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬صدیق،‭ ‬دانشمند‭ ‬و‭ ‬کارفهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ظاهر‭ ‬و‭ ‬باطن‭ ‬زیبا‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭.‬

“در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۸۴‭ ‬عیسوی‭ ‬روزی‭ ‬در‭ ‬منزل‭ ‬مرحوم‭ ‬محمد‭ ‬انور‭ ‬ارغندیوال‭ (‬استاد‭ ‬فاکولتهٔ‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬عدلیهٔ‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭) ‬که‭ ‬پدر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همصنفان‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬خوبم‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬بارهٔ‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬شخصیت‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬پرسیدم‭. ‬دو‭ ‬کلمه‭ ‬جواب‭ ‬داد‭:‬

“مثلش‭ ‬نروید‭.‬”‭ ‬خاطرهٔ‭ ‬نویسنده

روح‭ ‬محمد‭ ‬موسی‭ ‬شفیق‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬رادمردان‭ ‬وطندوست‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬بهشت‭ ‬مکان‭ ‬شان‭.‬

ناصر‭ ‬اوریا‭ ‬

مطالب مشابه

Back to top button