چهره ها

داکتر ثریا حبیبی، گلی از باغ  شر ق در باغستان غرب

جنگ‭ ‬دومدار‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬ساله،‭ ‬داغ‭ ‬هجرت‭ ‬و‭ ‬بیوطنی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سینه‭ ‬های‭ ‬میلیون‭ ‬افغان‭ ‬وطندوست‭ ‬هک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬آنرا‭ ‬تازه‭ ‬نگهداشته‭ ‬است‭. ‬میلیون‭ ‬ها‭ ‬نهال‭ ‬مثمر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬ما‭ ‬بیگانه‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬باغ‭ ‬بیگانه‭ ‬غرس‭ ‬کرده‭ ‬است‭…. ‬

و‭ ‬اینست‭ ‬روایتی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مسافر‭ ‬دیگر‭ …‬

ثریا‭ ‬دختر‭ ‬خورد‭ ‬سال‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فامیل‭ ‬اش‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬امریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬نمود‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬خانوادهٔ‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬روشنفکر‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬کرده‭ ‬اش‭ ‬آنرا‭ ‬سرپرستی‭ ‬میکرد‭ ‬پرورش‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مادر‭ ‬آموخت‭ ‬ارزش‭ ‬اندوختن‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬بود‭. ‬ثریا‭ ‬حبیبی‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خواهران‭ ‬و‭ ‬برادرانی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬علاقمند‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬بودند،‌‭ ‬قد‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬بزرګ‭ ‬شد‭. ‬علاقمندی‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬طبابت‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تحصیل‭ ‬طب‭ ‬دندان‭ ‬کشانید‭. ‬وی‭ ‬طب‭ ‬دندان‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬مسلکی‭ ‬میشناسد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬میتوان‭ ‬درد‭ ‬را‭ ‬از‭  ‬مردم‭ ‬بستاند‭ ‬و‭ ‬لبخند‭ ‬برایشان‭ ‬هدیه‭ ‬کند‭. ‬هدیه‭ ‬دادن‭ ‬لبخند‭ ‬برای‭ ‬دختری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬فرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جستجوی‭ ‬لبخندی‭ ‬هزاران‭ ‬کیلومتر‭ ‬راه‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬ارزشی‭ ‬دیگری‭ ‬دارد‭. ‬

ثریا‭ ‬حبیبی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬میداند‭ ‬و‭ ‬میگوید‭: ‬“لباس‭ ‬های‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬رنگارنگ‭ ‬ملی‭ ‬ما،‭ ‬موسیقی‭ ‬دلنشین،‭ ‬دسترخوان‭ ‬رنگین‭ ‬و‭ ‬خوشمزهٔ‭ ‬افغانی‭ ‬و‭ ‬ارزشهای‭ ‬دلپسند‭ ‬فرهنگی‭  ‬دیگر‭ ‬افغانستان‭ ‬ارزشهایی‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬یاد‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬من‭ ‬تازه‭ ‬نگهمیدارد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شیرین‭ ‬ترین‭ ‬خاطرات‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬ام‭  ‬بازگشت‭ ‬دوباره‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬بود‭. ‬زیبایی‭ ‬های‭ ‬طبیعی‭ ‬افغانستان‭ ‬زیبا،‭ ‬نعماتی‭ ‬اند،‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬افغانهای‭ ‬مهاجر‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬محرومیم‭. ‬سفر‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬همهٔ‭ ‬این‭ ‬زیبایی‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭ ‬علایق‭ ‬امرا‭ ‬بوطن‭ ‬محکمتر‭ ‬ساخت‭. ‬ارزشهای‭ ‬فرهنگی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬آنجمله‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬بزرگان،‭ ‬مهمانوازی‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬داری‭ ‬از‭ ‬مهمان،‭ ‬سخاوتمندی‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬ارزش‭ ‬دیگری‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬وابسته‭ ‬و‭ ‬دلبستهٔ‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬غنی‭ ‬میسازد‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬برایم‭ ‬عجیب‭ ‬بود‭ ‬آزار‭ ‬خیابانی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬های‭ ‬گرسنهٔ‭ ‬راهرو‭ ‬ها‭ ‬بود‭. ‬آنچه‭ ‬برایم‭ ‬تا‭ ‬اندازهٔ‭ ‬دشوار‭ ‬بود،‭ ‬یافتن‭ ‬یک‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬فرهنگ‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بار‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬انتخابات‭ ‬مشکل‭ ‬مقابل‭ ‬شوم،‭ ‬ولی‭ ‬خوشبختی‭ ‬من‭ ‬داشتن‭ ‬رهنمایی‭ ‬چون‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬فامیل‭ ‬بیدار‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬مسیر‭ ‬درست‭ ‬رهنمایی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬”‭ ‬

وقتی‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تلخ‭ ‬ترین‭ ‬خاطرهٔ‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬اش‭ ‬پرسیدم،‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬“دردناکترین‭ ‬لحظهٔ‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬ام‭  ‬لحظهٔ‭  ‬بود‭ ‬که‭ ‬بیرق‭ ‬سیاه،‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬سبز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬پائین‭ ‬کردند‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬آدم‭ ‬سیاسی‭ ‬نیستم،‭ ‬ولی‭ ‬احساسات‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬وطندوستانه‭ ‬ام‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬صحنه‭ ‬سخت‭ ‬آزرد‭. ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬واقع‭ ‬شد،‭ ‬اعتماد‭ ‬امرا‭ ‬مقابل‭ ‬سیاست‭ ‬باختم‭.‬”

وقتی‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬پرسیدم‭ ‬که‭ ‬کدام‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬برایتان‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬ماندنیست‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭: ‬“قرآن‭ ‬کریم‭ ‬بهترین‭ ‬رهنمای‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬ام‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬دومین‭ ‬کتابی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬خوانده‭ ‬ام‭  ‬و‭ ‬بالایم‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬کتاب‭ ‬محمد‭ ‬نوشتهٔ‭ ‬یحیی‭ ‬ایمیریک‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬ګاهی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مضیقه‭ ‬ګرفتار‭ ‬شده‭ ‬ام‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬برګشته‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬آموزه‭ ‬های‭ ‬پیامبر‭ ‬معزز‭ ‬ما‭ ‬حضرت‭ ‬محمد‭ (‬ص‭) ‬و‭ ‬زنده‭ ‬ګی‭ ‬پربار‭ ‬وی‭. ‬پیروی‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬کردار‭ ‬وی‭ ‬هر‭ ‬مشکل‭ ‬مرا‭ ‬آسان‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬

سومین‭ ‬کتابی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬نامهٔ‭ ‬میلکم‭ ‬ایکس‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬آموختم،‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬حق‭ ‬ایستاده‭ ‬گی‭ ‬کرد‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬دشوار‭. ‬مگر‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬خدا‭ ‬توانسته‭ ‬ام‭  ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬متعادلی‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لذت‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬ام‭ ‬لذت‭ ‬ببرم‭. ‬خوش‭ ‬دارم‭ ‬قهوه‭ ‬بنوشم،‭ ‬به‭ ‬رستورانت‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬سر‭ ‬بزنم‭. ‬از‭ ‬قدم‭ ‬زنی‭ ‬و‭ ‬کوهنوردی‭ ‬لذت‭ ‬میبرم‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬خواندن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭. ‬خوش‭ ‬دارم‭ ‬سفر‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬سرزمین‭ ‬افسانیوی‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬لست‭  ‬سفر‭ ‬های‭ ‬آینده‭ ‬ام‭ ‬دارم‭. ‬این‭ ‬همه‭ ‬لذت‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬یکطرف‭ ‬بگذارم‭ ‬بزرگترین‭ ‬خوشی‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬حمایت‭ ‬مردم‭ ‬بی‭ ‬بضاعت‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬درین‭ ‬قسمت‭ ‬کوشا‭ ‬بوده‭ ‬ام‭. ‬مقولهٔ‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬رهنمایی‭ ‬میکند،‭ ‬اینست‭: ‬“شخصیت‭ ‬مرا‭ ‬خدمتگذاری‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬میسازد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬چیز‭ ‬کرده‭ ‬نمیتوانند‭. ‬مقولهٔ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬مرا‭ ‬میسازد‭.‬”

“Character is how you treat those who can do nothing for‭ ‬you‭!‬”

مطالب مشابه

Back to top button