زبان و ادبیاتمقالات
Trending

اقبال رهبر توخی، شاعر برخاسته از دل زمانه ها

بقلم‭ ‬درخانی‭ ‬ذهین

این‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬ابیاتی‭ ‬آغاز‭ ‬میکنیم،‭ ‬که‭ ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬سفرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬سرایش‭ ‬آغاز‭ ‬نموده‭ ‬بود‭:‬

الهی‭ ‬از‭ ‬رخم‭ ‬افگن‭ ‬حجاب‭ ‬زندگانی‭ ‬را

نه‭ ‬وصل‭ ‬یارمیخواهم‭ ‬نه‭ ‬عیش‭ ‬وکامرانی‭ ‬را‭ ‬

چو‭ ‬عمری‭ ‬بگذرد‭ ‬بیجا‭ ‬به‭ ‬عیش‭ ‬و‭ ‬نوش‭ ‬چند‭ ‬روزی

ببندا‭ ‬آن‭ ‬دری‭ ‬بی‭ ‬فیض‭ ‬عمر‭ ‬رایگانی‭ ‬را

چندی‭ ‬قبل‭ ‬دیوان‭ ‬شعری‭ ‬“آئینهٔ‭ ‬پرواز”‭ ‬به‭ ‬دستم‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬هر‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬غزلیات‭ ‬این‭ ‬دیوان‭ ‬عطش‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬اشعار‭ ‬دیگر‭ ‬این‭ ‬شاعر‭ ‬فرهیخته‭ ‬در‭ ‬دلم‭ ‬بیشتر‭ ‬موج‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬تجسس‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬آثارش‭ ‬برانگیخت‭.  ‬دیوان“آئینهٔ‭ ‬پرواز”‭ ‬اثر‭ ‬شاعر‭ ‬خوش‭ ‬قریحه‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬سرای‭ ‬بی‭ ‬بدیل‭ ‬ما‭ ‬جناب‭ ‬محمد‭ ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اثر‭ ‬دربرگیرندهٔ‭ ‬حدود‭ ‬۴۰۰‭ ‬غزل‭ ‬و‭ ‬۱۰۰‭ ‬ترانه‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬۲۳۰‭ ‬صفحهٔ‭ ‬با‭ ‬رسم‭ ‬الخط‭ ‬نستعلیق‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬صحافت‭ ‬زیبا‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬سال‭ ‬۲۰۲۲م‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬برامده‭ ‬است‭. ‬

برخلاف‭ ‬معمول‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬بدون‭ ‬مقدمه‭ ‬آغاز‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬شاعر‭ ‬خوانندهٔ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬آماده‭ ‬گی‭ ‬ذهنی‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬شعر‭ ‬خود‭ ‬برده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قامت‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬رسای‭ ‬درخت‭ ‬شعر‭ ‬خود‭ ‬غافلگیر‭ ‬میکند‭.  ‬درین‭ ‬اثر،‭ ‬شاعر‭ ‬بدون‭ ‬لوحه‭ ‬زدن‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬شعرخود،‭ ‬چشم‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬دستش‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باغستان‭ ‬شعر‭ ‬خود‭ ‬فرا‭ ‬میخواند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عطر‭ ‬های‭ ‬رنگارنگ‭ ‬گلهای‭ ‬خوش‭ ‬رنگ‭ ‬اشعار‭ ‬خود‭ ‬آشنا‭ ‬میسازد‭ ‬و‭ ‬خواننده‭ ‬قدم‭ ‬به‭ ‬قدم‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بیت‭ ‬به‭ ‬بیت‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬غزل‭ ‬به‭ ‬غزل‭ ‬دیگر‭ ‬چنان‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬میلغزد،‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬بر‭ ‬آب‭ ‬روان‭ ‬ایستاده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬لامکان‭ ‬سفر‭ ‬دارد‭. ‬

ابیات‭ ‬غزلیات‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬چنان‭ ‬ظریف‭ ‬و‭ ‬بجا‭ ‬یکی‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬چیده‭ ‬شده‭ ‬اند،که‭ ‬خواننده‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬متوجه‭ ‬گذر‭ ‬زمان‭  ‬شود‭ ‬درمییابد،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬غزل‭ ‬به‭ ‬غزل‭ ‬های‭ ‬دوردست‭ ‬سفر‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬بار‭ ‬های‭ ‬از‭ ‬کوچه‭ ‬باغ‭ ‬های‭ ‬شعر‭ ‬حضرت‭ ‬مولانا‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬نسیم‭ ‬خوشگوار‭ ‬غزلیات‭ ‬ابوالمعانی‭ ‬بیدل‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صورت‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬تازه‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

ازینکه‭ ‬حس‭ ‬بیوطنی‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬لانه‭ ‬و‭ ‬کاشانه‭ ‬از‭ ‬پنجره‭ ‬های‭ ‬بعضی‭ ‬غزلیات‭ ‬اش‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬بخود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬عزیزم‭ ‬گریستم،‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬بلبلان‭ ‬خوش‭ ‬الحانی‭ ‬از‭ ‬سینهٔ‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬محبت‭ ‬سرزمین‭ ‬عزیز‭ ‬ما‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬هجرت‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بجای‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬بلندی‭ ‬و‭ ‬متانت‭ ‬پامیر،‭  ‬نمای‭ ‬عاشقانهٔ‭ ‬دشت‭ ‬های‭ ‬پر‭ ‬لالهٔ‭ ‬شمال،‭ ‬دریا‭ ‬های‭ ‬یاغی‭ ‬و‭ ‬سرمست‭ ‬و‭ ‬جاری،‭ ‬عطر‭ ‬خوشگوار‭ ‬درختان‭ ‬اکاسی‭  ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬زیبایی‭ ‬دیگر‭ ‬وطن‭ ‬شعر‭ ‬بسرایند،‭ ‬از‭ ‬دوری‭ ‬و‭ ‬فراق‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شکوه‭ ‬ها‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬آرزوی‭ ‬زیارت‭ ‬دوبارهٔ‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬میپرورانند‭.‬

من‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬غزلیات‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬‭ ‬دیوان‭ ‬شعری‭ ‬“آئینهٔ‭ ‬پرواز”‭ ‬سراغ‭ ‬اشرا‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬خواستم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬پر‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬مانده‭ ‬گار‭ ‬اش‭ ‬بیشتر‭ ‬بدانم‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬باز‭ ‬کردن‭ ‬سر‭ ‬صحبت‭ ‬با‭ ‬جناب‭ ‬ایشان‭ ‬میخواهم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬غزلیات‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مصرع‭ ‬آن‭ ‬میشود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دریافت،‭ ‬از‭ ‬دفتر‭  ‬“آئینهٔ‭ ‬پرواز”‭ ‬برچینم‭ ‬و‭ ‬باخوانندهٔ‭ ‬صاحبدل‭ ‬این‭ ‬متن‭ ‬شریک‭ ‬بسازم‭. ‬

گرتاب‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬داری‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬بیانان‭ ‬شو

از‭ ‬پا‭ ‬و‭ ‬سرت‭ ‬بگذر‭ ‬در‭ ‬جسم‭ ‬دیگر‭ ‬جان‭ ‬شو‭ ‬

از‭ ‬مرگ‭ ‬نمیترسی‭ ‬هم‭ ‬صحبت‭ ‬شیران‭ ‬باش‭ ‬

آزادی‭ ‬همی‭ ‬خواهی‭ ‬آمادهٔ‭ ‬زندان‭ ‬شو

چون‭ ‬تیغ‭ ‬نیاکانت‭ ‬برق‭ ‬دل‭ ‬میدان‭ ‬باش

یا‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬نیامت‭ ‬کن‭ ‬از‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬پنهان‭ ‬شو

چون‭ ‬گرد‭ ‬برو‭ ‬گم‭ ‬شو،‭ ‬از‭ ‬صفحهٔ‭ ‬این‭ ‬هستی

یا‭ ‬بر‭ ‬خط‭ ‬آزادی‭ ‬چون‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬جولان‭ ‬شو

گه‭ ‬شیخ‭ ‬و‭ ‬گهی‭ ‬ملا‭ ‬گه‭ ‬معتکف‭ ‬دیری

ای‭ ‬رفته‭ ‬برون‭ ‬از‭ ‬ره‭ ‬کاری‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬شو

در‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬هرگز‭ ‬استاد‭ ‬نخواهی‭ ‬شد

چون‭ ‬خامهٔ‭ ‬بشکسته‭ ‬در‭ ‬گوشهٔ‭ ‬پنهان‭ ‬شو

شاهین‭ ‬و‭ ‬عقابی‭ ‬تو‭ ‬بر‭ ‬مرغک‭ ‬بید‭ ‬انه‭ ‬

بر‭ ‬تیر‭ ‬قضا‭ ‬بنگر‭ ‬از‭ ‬بی‭ ‬کسی‭ ‬حیران‭ ‬شو

دل‭ ‬یکسو‭ ‬نگه‭ ‬یکسوگه‭ ‬زاهد‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬مست

ای‭ ‬دلبر‭ ‬سودایی‭ ‬هم‭ ‬کاسهٔ‭ ‬رندان‭ ‬شو

زنجیر‭ ‬اسارت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬و‭ ‬لبت‭ ‬بشکن

هم‭ ‬صحبت‭ ‬رهبر‭ ‬باش‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬شو

اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬های‭ ‬ادبی‭ ‬افغانستان‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬درشهر‭ ‬کابل‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬خانوادهٔ‭ ‬روشنفکر‭ ‬زاده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دامان‭ ‬هنرپرور‭ ‬و‭ ‬پرمهر‭ ‬لیسه‭ ‬عالی‭ ‬حبیبیه‭ ‬پرورش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬خوش‭ ‬ترین‭  ‬خاطرات‭  ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬اش‭ ‬در‭ ‬سینه‭ ‬دارد‭. ‬لیسه‭ ‬حبیبیه‭ ‬مسیر‭ ‬تحصیلی‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬بسوی‭ ‬پوهنځی‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬باز‭ ‬نمود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اختتام‭ ‬دور‭ ‬تحصیل‭ ‬درین‭ ‬پوهنځی‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬صدارت‭ ‬عظمی‭ ‬استخدام‭ ‬ګردید‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬مجبوریت‭ ‬به‭ ‬هجرت‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬ایفای‭ ‬وظیفه‭ ‬نمود‭. ‬

ماجرا‭ ‬های‭ ‬سیاسی‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬این‭ ‬شاعر‭ ‬خوش‭ ‬کلام‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬سرای‭ ‬بی‭ ‬همتای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمع‭ ‬مردم‭ ‬دور‭ ‬نگهداشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬زهر‭ ‬تلخ‭ ‬بیوطنی‭ ‬آشنا‭ ‬ساخت‭. ‬سالهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬خوشگوار‭ ‬پغمان‭ ‬لذت‭ ‬میبرد،‭ ‬در‭ ‬خروش‭ ‬دریاهای‭ ‬مست‭ ‬وطن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گم‭ ‬میکرد،‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬لاله‭ ‬زار‭ ‬های‭ ‬عاشقی‭ ‬رنگ‭ ‬بلخ‭ ‬چشمان‭ ‬زیبایی‭ ‬پسند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مهمان‭ ‬میکرد‭… ‬در‭ ‬مسافرت‭ ‬ومهاجرت‭ ‬ګذشتاند‭. ‬درد‭ ‬جانگاه‭ ‬بیوطنی‭ ‬بند‭ ‬–‭ ‬بند‭ ‬غزلیات‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تار‭ ‬و‭ ‬پود‭ ‬اشعارش‭ ‬تنیده‭ ‬است‭.  ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬اشرا‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زیباترین‭ ‬گوشه‭ ‬های‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پیشرفته‭ ‬ترین‭ ‬ممالک‭ ‬دنیا‭ (‬ایالت‭ ‬کلیفورنیای‭ ‬ایالات‭ ‬متحدهٔ‭ ‬امریکا‭) ‬گذشتانده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬سالهای‭ ‬متعلمی‭ ‬در‭ ‬لیسه‭ ‬عالی‭ ‬حبیبیه‭ ‬و‭ ‬محصلی‭ ‬در‭ ‬پوهنځی‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬را‭ ‬منیحث‭ ‬شیرین‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬پرخاطره‭ ‬ترین‭ ‬روزهای‭ ‬زنده‭ ‬ګی‭ ‬خود‭ ‬بخاطر‭ ‬دارد‭.‬

آن‭ ‬سالها‭ ‬کلام‭ ‬اش‭  ‬به‭ ‬صدای‭ ‬احمد‭ ‬ظاهر‭ ‬ملقب‭ ‬به“بلبل‭ ‬حبیبیه”‭ ‬فضای‭ ‬وطن‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬ګرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬مسحور‭ ‬جمال،‭ ‬ظاهر‭ ‬هویدا،‭ ‬رحیم‭ ‬جهانی،‭ ‬استاد‭ ‬خیال‭…. ‬با‭ ‬تصنیف‭ ‬های‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬ګوش‭ ‬شنونده‭ ‬گان‭  ‬به‭ ‬سینه‭ ‬های‭ ‬شان‭ ‬راه‭ ‬میافت‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬خاطرات‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬شان‭ ‬میشد‭. ‬مگر‭ ‬آیا‭ ‬میشود،‭ ‬که‭ ‬افغانی‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬احمد‭ ‬ظاهر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دفترچه‭ ‬خاطرات‭ ‬ذهن‭ ‬خود‭ ‬درج‭ ‬نکرده‭ ‬باشد؟

نمیدانم‭ ‬بروی‭ ‬که‭ ‬بخندم‭ ‬

نمیدانم‭ ‬برای‭ ‬کی‭ ‬بگیریم

ز‭ ‬آب‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬سیرم‭ ‬خدایا

به‭ ‬دام‭ ‬سرد‭ ‬بی‭ ‬یاری‭ ‬اسیرم

‭ ‬ویا‭ ‬آهنگ‭ ‬زیبای‭…‬

ای‭ ‬بیخبر‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬من

بر‭ ‬آسمان‭ ‬شد‭ ‬گرد‭ ‬من

دیدی‭ ‬چو‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬من

تو‭ ‬ترک‭ ‬ما‭ ‬کردی‭ ‬و‭ ‬رفتی

روزم‭ ‬سیاه‭ ‬کردی‭ ‬و‭ ‬رفتی

چه‭ ‬شبهای‭ ‬سیاه‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬زمزمه‭ ‬نکرده‭ ‬ایم‭ …‬

برایم‭ ‬گریه‭ ‬کن‭ ‬امشب

که‭ ‬تنها‭ ‬امشبم‭ ‬با‭ ‬تو

برایم‭ ‬گریه‭ ‬کن‭ ‬فردا‭ ‬

بجز‭ ‬یادی‭ ‬نخواهد‭ ‬بود

آهنګ‭ ‬زیبای‭ ‬دیګری‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬سرتاج‭ ‬موسیقی‭ ‬استاد‭ ‬سرآهنګ‭… ‬

ای‭ ‬دوستان‭! ‬ای‭ ‬دوستان‭! ‬

‭ ‬زین‭ ‬پس‭ ‬فراموشم‭ ‬کنید

شبها‭ ‬شدم‭ ‬شمع‭ ‬شما

امروز‭ ‬خاموشم‭ ‬کنید

بر‭ ‬دوش‭ ‬بردم‭ ‬بارها

بار‭ ‬‭ ‬غم‭ ‬دلدار‭ ‬ها‭ ‬

اکنون‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬میروم‭ ‬

چون‭ ‬کوزه‭ ‬بر‭ ‬دوشم‭ ‬کنید

آن‭ ‬سنگ‭ ‬طفلانم‭ ‬خوش‭ ‬است

‭ ‬زنجیر‭ ‬و‭ ‬زندانم‭ ‬خوش‭ ‬است

من‭ ‬کی‭ ‬تمنا‭ ‬میکنم‭ ‬

که‭ ‬امروز‭ ‬گلپوشم‭ ‬کنید

در‭ ‬زنده‭ ‬گی‭ ‬خامم‭ ‬هنوز

‭ ‬من‭ ‬مایل‭ ‬نامم‭ ‬هنوز‭ ‬

رهبر‭ ‬ز‭ ‬بعد‭ ‬مردنم

‭ ‬همراه‭ ‬می‭ ‬جوشم‭ ‬کنید‭ ‬

‭… ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬ترتیب‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬آهنگ‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬صدای‭ ‬بهترین‭ ‬آواز‭ ‬خوانان‭ ‬افغان‭ …‬‭ ‬

اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬شعری‭ ‬منجمله‭ ‬مثنوی،‭ ‬غزل،‭ ‬قصیده،مخمس،‭ ‬مسدس،مسمط،مستزاد،ترجیع‭ ‬بند،‭ ‬ترکیب‭ ‬بند،‭ ‬رباعی،‭ ‬دو‭ ‬بیتی،‭ ‬تک‭ ‬بیتی‭ ‬و‭ ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬طبع‭ ‬آزمایی‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬علاقمندان‭ ‬شعر‭ ‬میتوانند‭ ‬بیشتر‭ ‬غزلیات‭ ‬اشرا‭ ‬در‭ ‬آئینهٔ‭ ‬پرواز،‭ ‬اشعار‭ ‬معاصرش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شگوفه‭ ‬ها‭ (‬۱۳۴۹‭ ‬هجری‭ ‬شمسی‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬وسونا،‭ ‬رباعیات‭ ‬اشرا‭ ‬در‭ ‬خرابات‭ ‬و‭ ‬مناجات‭ ‬دریابند‭. ‬محترم‭  ‬رهبر‭ ‬توخی،‭ ‬داشتن‭ ‬پیام‭ ‬ارزنده،‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬در‭ ‬کلام‭ ‬،‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مطلب‭ ‬در‭ ‬مصارع‭ ‬را‭ ‬مهمترین‭ ‬اجزای‭ ‬شعر‭ ‬میداند‭. ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬چهار‭ ‬دیوان‭ ‬چاپ‭ ‬شده،‭ ‬سه‭ ‬مجموعهٔ‭ ‬آماده‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬اثر‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تکمیل‭ ‬اند،‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬ادبیات‭ ‬دری‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬امانت‭ ‬میگذارد‭. ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬با‭(‬محترمه‭ ‬حنیفه‭ ‬ساعی‭ ‬توخی،‭ ‬فارغ‭ ‬پوهنځی‭ ‬ساینس‭ ‬پوهنتون‭ ‬کابل‭ ‬عضو‭  ‬فعال‭ ‬دیپارتمنت‭ ‬امتحانات‭ ‬پوهنتون‭  ‬کابل‭) ‬ازدواج‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬ثمرهٔ‭ ‬این‭ ‬ازدواج‭ ‬سه‭ ‬فرزند‭ ‬هریک‭  ‬محترمه‭ ‬رضوان‭ ‬توخی‭(‬داکتر‭ ‬طب‭)‬،‭ ‬محترمه‭ ‬زرپاڼه‭ ‬توخی‭ ( ‬مدیرمکتب‭) ‬و‭ ‬سلیمان‭ ‬صدیق‭ ‬توخی‭(‬قانون‭ ‬دان‭) ‬است‭. ‬به‭ ‬جناب‭ ‬اقبال‭ ‬رهبر‭ ‬توخی‭ ‬عمر‭ ‬طویل‭ ‬و‭ ‬صحت‭ ‬کامل‭ ‬آرزو‭ ‬میکنیم‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬سالهای‭ ‬طولانی‭ ‬بسراید‭ ‬و‭ ‬بال‭ ‬بلند‭ ‬شعر‭ ‬دری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬بیکران‭ ‬ادب‭ ‬در‭ ‬پرواز‭ ‬نگهدارد‭.‬

مطالب مشابه

Back to top button